Print

Aktuelnosti

11. Juni 2024. godine
Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju trenin...
Tekst javnog poziva za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za predstavnike organizacija OSI
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju: Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za predstavnike-ice organizacija osoba sa invaliditetom Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju dva treninga o strateškom planiranju i pripremi i realizaciji planova javnog zagovaranja organizacija osoba sa invaliditetom. Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku: www.ic-lotos.org.ba Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba Javni poziv ostaje otvoren do 18. juna 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.
Pročitaj cijelu vijest
30. April 2024. godine
Ponovljeni Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realiz...
Ponovljeni Javni poziv
Tuzla, 30.04.2024. Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju: Ponovljeni Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za donosioce odluka Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju treninga o primjeni UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao osnova za kreiranje politika i donošenje odluka u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku: www.ic-lotos.org.ba Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba Javni poziv ostaje otvoren do 09. maja 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.
Pročitaj cijelu vijest
17. April 2024. godine
Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invali...
Snimak učesnika okruglog stola o zakonu o personalnoj asistenciji , koji je održan u Sarajevu , u aprilu mjesecu 2024.godine
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo,u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo , uz finansijsku podršku MyRight-a, organizovao je 17.aprila 2024.godine okrugli sto na temu “Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom“. Na okruglom stolu je analiziran radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji, u Federaciji Bosne i Hercegovine.Naime, u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je pripremio radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji u Federaciji BiH. Zakon je pripremljen u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a vođeno je računa o praksama u Evropskoj uniji i okruženju. S obzirom da su nadležnosti institucija u BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine veoma isprepletene i da Federacija i kantoni imaju puno zajedničkih nadležnosti, potrebno je da se u ovom Zakonu izbalansiraju obaveze Federacije, kantona i općina. Na ovom okruglom stolu se detaljno analizirao predloženi materijal Zakona.
Pročitaj cijelu vijest
15. April 2024. godine
Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju trenin...
Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju: Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za donosioce odluka Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju treninga o primjeni UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao osnova za kreiranje politika i donošenje odluka u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku: www.ic-lotos.org.ba Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba Javni poziv ostaje otvoren do 29. aprila 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.
Pročitaj cijelu vijest
12. April 2024. godine
Održan inicijalni sastanak Projekta u Sarajevu, 12.04.2024.godi...
Snimak učesnika inicijalnog sastanka u okviru Projekta Kreiranje politika u oblasti invalidnosti zasnovanih na konceptu ljudskih prava
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku Evropske Unije, implementira projekat: „Kreiranje politika u Bosni i Hercegovini uz poštivanje ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom”. U skladu sa planom aktivnosti 12.aprila 2024.godine, održan je inicijalni sastanak Projekta. Inicijani sastanak je održan u Sarajevu u hotelu Holiday. Ovom veoma važnom sastanku su prisustvovali: predstavnici organizacija koje implementiraju projekat, predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, te predstavnici institucija vlasti sa svih nivoa, ukupno 43 osobe. Otvaranje Inicijalnog sastanka, pozdravne riječi i predstavljanje prisutnih obavio je moderator Suvad Zahirović. Nakon toga su uslijedile pozdravne riječi Zumrete Galijašević Baluković kao predsjednice Upravnog odbora IC.Lotos-a i Fikreta Zuke kao direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao partnerske organizacije. Ključne elemente i aktivnosti Projekta prezentirali su: Suvad Zahirović, Sandra Marković Zumreta Galijašević Baluković i Safeta Baković.
Pročitaj cijelu vijest
21. Mart 2024. godine
održan sastanak KOO KS...
Snimak sastanka KOO KS koji je održan u TMP-u
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održao je sastanak 21.marta 2024.godine, u TMP-u – drustvu za zapošljavanje slijepih osoba. Na sastanku je analiziran prijedlog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške OSI u F BiH. Nakon duže diskusije i detaljne analize Zakona, KOO KS je zaključio da podržava donošenje ovog Zakona, na nivou Federacije BiH. KOO KS smatra da određena rješenja nisu u najboljem interesu osoba s invaliditetom, pa bi u daljnjem postupku, trebalo bar djelimično poboljšati neka rješenja, a prije svega: - u članu 11, stav 4, previđeno je da se Zakon o asistentima donosi na kantonalnom nivou. Ovo rješenje će ostaviti mogućnost da se osobe sa invaliditetom diskriminišu i po teritorijalnom principu, jer većina kantona neće donijeti svoje propise koji će regulisati ovu oblast. To možemo zaključiti po dosadašnjem iskustvu kada se radi o nekim pravima OSI. Bilo bi bolje, pravednije i principjelnije da se pitanje asistenata rješava na Federalnom nivou ili bar zajednički sa kantonima;
Pročitaj cijelu vijest
19. Februar 2024. godine
Održana konstituirajuća sjednica Vijeća za osobe s invalidite...
Konstituirajuća sjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH
U sali parlamentarne Skupstine Bosne i Hercegovine odrzana je 19.02.2024.godine konstituirajuća sjednica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine. Vijeće ima 30 članova, 15 iz pokreta osoba s invaliditetom i 15 iz državnih institucija. Za predsjedavajućeg Vijeća izabran je Fikret Zuko iz Federacije Bosne i Hercegovine, za zamjenika predsjedavajućeg izabran je Zoran Dobraš iz Republike Srpske,a za sekretara Vijeća izabrana Vanja Vujadin uposlenica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uvjereni smo da će novi saziv Vijeća doprinjeti unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini , kao i boljoj saradnji i unapređenju partnerskih odnosa između organizacija osoba sa invaliditetom i institucija vlasti na svim nivoima.
Pročitaj cijelu vijest
13. Februar 2024. godine
Nastavak dobre saradanje udruženja osoba sa invaliditetom u Kant...
Sastanak Fikreta Zuke sa ministricom Pavić Pečenković
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković sa saradinicima je 13.02.2024.godine upriličila sastanak s predsjednikom Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo Fikretom Zukom. Na sastanku je razgovarano o pitanjima koja se odnose na rad i funkcionisanje udruženja čiji članovi su osobe s različitim vrstama invaliditeta, a koja djeluju na području Kantona Sarajevo i okupljena su u ovom Koordinacionom odboru. Razgovaralo se i o pripremi nacrta Sporazuma o saradnji Ministarstva i Koordinacionog odbora, zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i zajedničkom obilježavanju datuma bitnih za ovu populaciju, posebno 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
08. Februar 2024. godine
Izabrano novo rukovodstvo u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo ...
Snimak izborne Skupštine Udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 08.02.2024.godine održana izborna sjednica Skupštine Udruženja. Za predsjednicu Udruženja izabrana je Nadina Imamović, a za zamjenika predsjednika izabran je Hamdo Kentra. U Upravni Odbor Udruženja za naredni četverogodišnji mandat izabrani su: Amna Alispahić, Senija Okić, Armina Hodžić, Ivana Bojić i Almas Kulović. Za direktora Udruženja Upravni odbor je imenovao Fikreta Zuku, koji je tu funkciju i do sada obavljao. Vjerujemo da će Udruženje slijepih sa novim rukovodstvom nastaviti uspješan rad i djelovanje.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2023. godine
Obilježavanje 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invalidit...
Obilježavanje 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 3. decembra 2023.godine organizovao svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijem je organizovan u Hotelu Holiday. Osim svečanog prijema organizovana su dva okrugla stola: Jedan posvećen učešću osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu, drugi pristupačnosti. Teme obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2023.godinu: „Samo zajedno možemo graditi društvo jednakih mogućnosti – ništa o nama bez nas”
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2023. godine
Pretpostavke za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u ja...
Okrugli sto o političkom i javnom životu, u okviru zajedničkih aktivnosti KOO KS, finansira MyRight
U okviru projekta zajedničkih aktivnosti MyRighta 03.12.2023.godine održan je okrugli sto: “Pretpostavke za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu“ Okrugli sto je organizovan u hotelu Holiday, u okviru obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ova aktivnost je u okviru AIP-a vezana za implementaciju Plana zagovaranja sarajevske koalicije OSI. Tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Okruglom stolu su prisustvovale 54 osobe. Okruglim stolom je moderirao Almir Šahmanija.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2023. godine
Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa pr...
Okrugli sto na temu
O izvršenom poslu moderatora okruglog stola lokalne kampanje u Kantonu Sarajevo „Ne tiče me se“ projekta EMPOWER - Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom. U skladu sa potpisanim ugovorom sa Caritasom BiH kao moderator okruglog stola, „Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom“ koji je organizovala lokalna koalicija OSI u Kantonu Sarajevo 03.12.2023.godine, obavio sam sljedeće poslove:  Kontinuirano sam se konsultovao sa organizatorom kamapnje o svim pitanjima vezanim za organizaciju ovog događaja;  Moderirao sam rad okruglog stola „Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom“ koji je organizovan 03.12.2023.godine u Sarajevu, u hotelu Holiday;  Na okruglom stolu je prisustvovalo 62 osobe.
Pročitaj cijelu vijest
29. Novembar 2023. godine
Održan prošireni sastanka Koordinacionog odbora, Odbora mladih...
Sastanak KOO KS, Odbora mladih i Foruma žena sa invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u okviru Projekata “Ovdje sam vidljiva i ponosna” i zajedničkih aktivnosti MyRight, 29.11.2023.godine, organizovao je prošireni sastanak i edukaciju, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija i koalicija i značaj uključivanja žena i mladih OSI u rad udruženja i koalicija. Ovom skupu prisustvovalo je oko 70 osoba iz svih udruženja učlanjenih u KOO KS, predstavnici Odbora mladih OSI i predstavnice Foruma žena sa invaliditetom. Tehnički organizator bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Skupom je moderirao Fikret Zuko Predsjednik KOO KS.
Pročitaj cijelu vijest
22. Novembar 2023. godine
Pristup uslugama zdravstvene zaštite bez diskriminacije...
Okrugli sto Pristup uslugama zdravstvene zaštite bez diskriminacije, koji je organizovan u okviru projekta
Pristup uslugama zdravstvene zaštite bez diskriminacije Dana 22. novembra 2023. godine, u periodu od 11:00 do 13:00 h, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održan je okrugli sto pod nazivom: „Pristup uslugama zdravstvene zaštite bez diskriminacije“, koji je moderirala Amna Alispahić. Aktivnost je dio projekta „Ovdje sam, vidljiva i ponosna“ koji finansira švedska organizacija SIDA koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u BiH, u okviru MyRight programa u BiH. Događaju je prisustvovalo oko 30 učesnika uključujući predstavnike Ministarstva zdravstva KS, Domova zdravlja KS, općina i organizacija osoba sa invaliditetom, članica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS, odnosno Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje pri KOO KS. Na okruglom stolu Amna Alispahić je podnijela uvodno izlaganje o međunarodnim i domaćim propisima u oblasti zdravstva.Nakon toga određene teme obradile su dr Jasminka Ramić, koja je o pitanjima iz oblasti zdravstvene zaštite govorila iz pozicije Ministarstva zdravstva KS, kao i gđa Fata Bahtijarević koja je iznijela iskustva osoba sa invaliditetom, korisnika usluga zdravstvene zaštite.
Pročitaj cijelu vijest
16. Novembar 2023. godine
Značaj i uloga organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija z...
Radionica o ulozi i značaju organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija za zagovaranje prava OSI, projekat zajedničkih aktivnosti MyRight
Jednodnevna radionica za žene sa invaliditetom održana je 16.novembra 2023.godine, na temu „Značaj i uloga organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija za zagovaranje prava OSI“. Radionica je organizovana u okviru zajedničkih aktivnosti koalicija u okviru projeka MyRight. Radionica je realizirana u preduzeću "TMP", a u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Voditeljica radionice bila je Senija Okić,predsjednica i aktivistkinja Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. U radu ove radionice učestvovalo je 25 osoba iz različitih udruženja osoba sa invaliditetom, članica KOO KS, sa područja Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
11. Novembar 2023. godine
Zaključci sa Prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u BiH...
Zaključci sa Prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u BiH
Zaključci prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini “Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom dokumentu se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene.“ Unija osoba sa invaliditetom BiH, MyRight- Empowers people with disabilities i Caritas BiH su od 08. do 10. novembra/studenog 2023. godine održale kongres osoba sa invaliditetom pod nazivom „Jaki zajedno – UVEZIVANJE I JAČANJE ZAJEDNIČKE PLATFORME“. Uvodni govori kongresa: • Birgitta Jansson, Švedska Ambasada u BiH • Samra Filipović Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost polova BiH • Zlatko Malić, Caritas BiH • Jesper Hansén, MyRight Empowers People with Disabilities • Suvad Zahirović, Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH Uvodničari kongresa: • Suvad Zahirović, Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH • Fikret Zuko, Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH Moderatorica kongresa: Binasa Goralija
Pročitaj cijelu vijest
10. Novembar 2023. godine
Platforma za djelovanje osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegov...
Platforma za djelovanje osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini usvojena na Prvom Kongresu osoba sa invaliditetom u novembru 2023.godine, koji je održan u Sarajevu, u organizaciji Unije osoba sa invaliditetom u BiH
Prvi Kongres osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini JAKI ZAJEDNO - uvezivanje i jačanje zajedničke platforme Sarajevo, 08. - 10. novembar 2023. PLATFORMA ZA DJELOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI i HERCEGOVINI Mi, učesnici Prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koji dolazimo iz oba entiteta i Distrikta Brčko, okupili smo se u Sarajevu sa željom i nastojanjem da podijelimo svoje znanje, iskustvo i poglede na mogućnost usaglašenog djelovanja, jačanja jedinstva u pokretu osoba sa invaliditetom i implementaciji UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Na Kongresu smo usaglasili i usvojili zajedničku Platformu koja bi trebala biti putokaz za djelovanje organizacija osoba sa invaliditetom, a koja će doprinijeti izgradnji društva u kojem će osobe sa invaliditetom, a prije svih žene i mladi, imati jednake mogućnosti za ravnopravno učešće u svim društvenim procesima. Ova zajednička Platforma će biti temelj za aktivnosti kojima ćemo uticati na ubrzanje stvaranja inkluzivnijeg društva koje poštuje, štiti i unapređuje prava osoba s invaliditetom i u kojem osobe s invaliditetom mogu u potpunosti učestvovati, doprinositi razvoju društva i napredovati u svim aspektima života.
Pročitaj cijelu vijest
17. Oktobar 2023. godine
Naše lavice ponovo usrećile slijepe osobe...
Snimak svečanog uručenja mobitela članovima Udruženja
Prvi ženski Lions Klub Sarajevo u prethodnom periodu je, u saradnju sa udruženjima umjetnika ULUBiH, ULUPUBiH i ULUKS proveo akciju prikupljanja finansijskih sredstava,za koja je izvršena nabavka 11 mobitela Apple iPhone 11. Predstavnici lions klubova su ove mobitele, na prigodnoj ceremoniji, uručili slijepim osobama, članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, u povodu obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih. Mobitele je članovima je uručila predsjednica Prvog ženskog Lions Kluba Maja Anzulović. Predstavnici firme “At store” su uz mobitele uručili i dodatnu opremu, kao njihov poklon. Praksa je pokazala da su ovi mobiteli, zbog unaprijed ugrađenog moda za slijepe, najpristupačniji za upotrebu i olakšavaju im svakodnevni život, rad i školovanje. Zahvaljujemo se umjetnicima koji su donirali svoja djela za prodajne aukcije, Ateljeu “Figure” na ustupljenom prostoru , Maji Anzulović predsjednici Prvog ženskog Lions Kluba, kao i svim članicama linos klubova. Ova aktivnost je samo početak i vjerujemo da ćemo u budućnosti sa Lions klubovima i drugim donatorima, obezbijediti adekvatne mobitele za sve slijepe osoba, ne samo u Kantonu Sarajevo , već i u cijeloj BiH.
Pročitaj cijelu vijest
17. Oktobar 2023. godine
Uloga Udruženja slijepih u zagovaranju za bolji položaj slijepi...
Snimak učesnika okruglog stola
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih i 75 godina postojanja Udruženja slijepih u Sarajevu, organizovalo okrugli sto na temu: „Uloga Udruženja slijepih u zagovaranju za bolji položaj slijepih u društvu“ kojem je prisustvovalo 30 osoba. Na okruglom stolu razgovaralo se o sljedećim temama : - radu i postignutim uspjesima Udruženja od osnivanja 1948. do 1992.godine; - radu Udruženja u toku rata 1992.-1995.godina; - radu i postignutim rezultatima u postratnom periodu 1995.-2023.godina; - sadašnjem položaju slijepih osoba u društvu; - strateškim pravcima rada Udruženja u narednom periodu; Fikret Zuko direktor Udruženja pripremio je uvodno izlaganje a govorio je o radu i djelovanju Udruženja prije, u toku i poslije rata 1992. - 1995.godina. Govorio je realizaciji programskih i projektnih aktivnosti, načinu finansiranja, odnosu članova prema Udruženju nekad i sad, ugledu Udruženja u društvu, problemima i uspjesima sa kojima se Udruženje susreće u svom radu itd. U diskusiji je učestvovao veliki broj prisutnih članova, koji su detaljnije govorili o postignutim rezultatima, a istovremeno iznosili prijedloge za budući rad i djelovanje Udruženja. Cilj okruglog stola je bio da se članovi Udruženja, u što većoj mjeri uključe u kreiranje strateških pravaca rada i djelovanja Udruženja u narednom periodu.
Pročitaj cijelu vijest
25. Septembar 2023. godine
Osnaživanje žena sa invaliditetom KOO KS...
Snimak žena sa invaliditetom na sastanku u okviru zajedničkih akktivnosti
U okviru projekta zajedničkih aktivnosti Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 25.09.2023.godine, u TMP-u, organizovao sastanak žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo, s ciljem jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom – organizaciono osnaživanje. Na sastanku se razgovaralo o razlogu za udruživanje u udruženja osoba sa invaliditetom, zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom zasnovanom na ljudskim pravima, pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti žena sa invaliditetom, o potrebi kontinuiranog aktivizma, odgovornosti prema preuzetim obavezama itd. Posebna pažnja posvećena je planskom pristupu u provođenju narednih aktivnosti Foruma žena sa invaliditetom KS. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta zajedničkih aktivnosti MyRight, za sarajevsku koaliciju OSI. Tehnički orgazator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
16. Septembar 2023. godine
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kao alat za zagovaran...
Snimak učesnika radionice za mlade osobe sa invaliditetom
Radionica za mlade osobe sa invaliditetom na temu "Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kao alat za zagovaranje prava OSI” , organizivana je u prostorijama "TMP"-a, preduzeća za zapošljavanje slijepih osoba, 16.septembra 2023.godine. Voditeljica radionice je bila Nadina Imamovic . Učesnici radionice su bile mlade osobe sa invaliditetom, članovi udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. U okviru djelovanja koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini se naročita pažnja posvećuje osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i njihovom uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
11. Septembar 2023. godine
Realizovana još jedna uspješna aktivnost u saradnji sa općinom...
Snimak učesnica koje su dobile laptope po projektu koji je u 2023.godini sufinansirala općina Novi Grad
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 11.septembra 2023.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “Savremenim pomagalima i personalnim vještinama povećati inkluziju slijepih” koji je u 2023.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnica ove Službe Ilvana Grahić prisustvovala je ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članicama Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Amini Hadžić i Emini Halilović. Laptope su uručili Ilvana Grahić predstavnica općine Novi Grad i Fikret Zuko direktor Udruženja. Direktor Udruženje slijepih Fikret Zuko u svom obraćanju je istakao da Udruženje već nekoliko godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.
Pročitaj cijelu vijest
09. Septembar 2023. godine
Posjeta članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo izletištu ...
Snimak članova udruženja učesnika izleta na Bijambarama
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 9.septembra 2023.godine organizovalo za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo jednodnevni izlet na Bijambare. Uz lijepo druzenje u prekrasnom ambijentu Bijambara i zajedničku šetnju, organizovana i vježba orijentacije u prirodi uz korištenje bijelog štapa. Organizovano je posjećena i glavna pećina. Izlet je organizovan u okviru Programskih aktivnosti Udruženja slijepih za 2023.godinu. Od strane članova Udruženja je iskazan veliki interes za ovu vrstu aktivnosti, jer jako puno vremena slijepe osoba provode u zatvorenom prostoru, što šteti sveukupnom zdravstvenom stanju i osjećaja orijentacije u makro i mikro prostoru.
Pročitaj cijelu vijest
07. Septembar 2023. godine
Podrška općine Ilidža većoj inkluziji slijepih osoba nastavl...
Na slici su predsjednica Senija Okić prilikom dodjele laptopa članici Udruženja Selmi Omerović.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje jednog laptopa koji je nabavljen u okviru realizacije projekta “ Savremenim pomagalima i personalnim vještinama povećati inkluziju slijepih” sufinansiran od općine Ilidža u 2023.godini. Predsjednica Udruženja Senija Okić je uručila laptop članici Udruženja Selmi Omerović koja živi na području općine Ilidža. Udruženje slijepih već nekoliko godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara, za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Ilidža je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Ovdje treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Ilidža na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.
Pročitaj cijelu vijest
04. Avgust 2023. godine
Mobilitet i samostalno kretanje slijepih uz pomoć bijelog štapa...
Snimak učesnika izleta na igman i Bjelašnicu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 4.avgusta 2023.godine organizovalo za članove Udruženja jednodnevni izlet na Igman i Bjelašnicu. Uz lijepo druženje u prekrasnom ambijentu Olimpijskih planina , zajedničku šetnju, organizovana je i vježba orijentacije u prirodi uz korištenje bijelog štapa. Treba naglasiti da je ovo veoma važna aktivnost jer je kretanje slijepih osoba izvan stana prilično ograničeno, što utiče na cjelokupno zdravstveno stanje , orijentaciju i snalaženje u mikro i makro prostoru . Ovo je posebno važno za slijepe osobe koje žive same i koje nisu u mogućnosti da izađu iz kuće bez pomoći druge osobe. Slijepe osobe su iskazale veliki interes da se slične aktivnosti organizuju i u narednom periodu, te da se pokuša pronaći donator ili njih više, koji bi finansirali odlaske slijepih osoba, na izletišta oko Sarajeva ali i posjete kulturno-istorijskim spomenicima u našoj državi. Ovaj izlet je organizovan u okviru projekta “Savremenim pomagalima i personalnim vještinama povećati inkluziju slijepih” koji je u 2023.godini sufinansirala općina Novi Grad.
Pročitaj cijelu vijest
20. Juni 2023. godine
Organizovana radionica za žene sa invaliditetom u Kantonu Saraje...
Snimak učesnica radionice za žene sa invaliditetom u okviru programa MyRight
U okviru programa zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a koji je podržan od strane MyRight Švedska, sredstvima SIDA, Agencije za međunarodni razvoj Vlade Kraljevine Švedske je realizovana radionica o značaju primjene UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Konvencije o eliminaciji svih vidova diskriminacije žena i Istambulskoj Konvenciji, za predstavnike/ce Foruma žena sa invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. U okviru djelovanja koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini se naročita pažnja posvećuje osnaživanju žena osoba sa invaliditetom i njihovom uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
19. Juni 2023. godine
Organizovana jednodnevna radionica za mlade osobe sa invaliditeto...
Snimak učesnika radionice za mlade osobe sa invaliditetom u okviru programa zajedničkih aktivnosti MyRighta
U prostorijama preduzeća za zapošljavanje slijepih TMP, u Nedžarićima 19.06.2023.godine održan je jednodnevni trening za mlade osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Tema treninga je bila "Značaj i uloga organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija za zagovaranje prava OSI". Trener je bio Suvad Zahirović, iz Tuzle, istaknuti aktivista u pokretu osoba sa invaliditetom. Na treningu je učestvovalo deset mladih sa invaliditetom iz nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom, članica Kordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
14. Juni 2023. godine
Aktivnosti u okviru Projekta ˝Ovdje sam – vidljiva i ponosna˝...
Snimak učesnika okruglog stola o asistentima koji je organizovan u okviru projekta Ovdje sam vidljiva i ponosna
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo – Forum žena sa invaliditetom, organizovao je okrugli sto “Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom“. Okrugli sto je organizovan 14.06.2023. godine u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, Foruma žena sa invaliditetom i predstavnici institucija vlasti u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH. Učesnici Okruglog stola usvojili su sljedeće zaključke i preporuke:
Pročitaj cijelu vijest
19. Maj 2023. godine
Edukacija o ulozi udruženja i koalicija za zagovaranje prava OSI...
Snimak učesnika radionice u okviru projekta Ovdje sam vidljiva i ponosna
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo – Forum žena sa invaliditetom je 19. maja 2023. godine, u prostorijama TMP-a - društva za zapošljavanje slijepih lica, organizovao radionicu o ulozi udruženja i koalicija u zagovaranju prava osoba sa invaliditetom. Radionica je organizovana za članice Foruma žena sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena sa invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. U toku radionice žene sa invaliditetom bile su veoma aktivne iz čega se može zaključiti da je ovaj oblik jačanja žena sa invaliditetom izuzetno koristan i da će bitno povećati njihovu inkluziju. Kroz interaktivnu diskusiju i praktične vježbe učesnice radionice su na jasan način pokazale šta žele i kako treba zagovarati za svoja prava. Povećale su svoja znanja o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, članu 4 Konvencije, Opštem komentaru Komiteta za prava OSI br.7, kao i o preporukama koje je Komitet dostavio Bosni i Hercegovini.
Pročitaj cijelu vijest
16. Maj 2023. godine
Održana sjednica Skupštine Udruženja...
Snimak učesnika Skupštine Udruženja, u prostorijama TMP-a
Sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana 16. maja 2023.godine, u prostorijama društva za zapošljavanje slijepih TMP. Na sjednici je osim članova Skupštine prisustvovao i određeni broj članova Udruženja. Na sjednici Skupštine su usvojeni Izvještaj o radu udruženja i Finansijski izvještaj za 2022.godinu. Skupština je usvojila i Strateški plan Udruženja 2023.-2027.godina. S obzirom da se ove godine organizuju izbori u Savezu slijepih Federacije, Skupština Udruženja je donijela odluku da Fikret Zuko i Almas Kulović budu zastupnici u Skupštini Saveza, a da Fikret Zuko bude član Upravnog odbora Saveza. Razgovarano je o projektima koji su realizovani u 2022.godini, kao i projektima koji se planiraju realizovati u 2023.godini.
Pročitaj cijelu vijest
09. Maj 2023. godine
Forum žena sa invaliditetom održao sastanak...
Snimak učesnica Foruma žena sa invaliditetom, na sastanku koji je održan u prostorijama Udruženja slijepih
U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 9.maja 2023.godine održan je drugi sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Na sastanku su žene sa invaliditetom razgovarale o aktivnostima koje su do sada realizovane u okviru Projekta, kao i postignutim rezultatima. Predsjednica Foruma žena sa invaliditetom Jasmina Dizdarević Nuhić u svom uvodnom izlaganju pozvala je sve žene sa invaliditetom da se aktivnije uključe u zagovaranje za svoja prava i bolji položaj u društvu. Dogovorene su naredne aktivnosti koje će se realizovati u maju i junu ove godine.
Pročitaj cijelu vijest
08. Maj 2023. godine
KOO KS obilježio Dane Kantona Sarajevo...
Snimak učesnika okruglog stola, u prostorijama Udruženja slijepih KS
U okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08.maja 2023.godine organizovao okrugli sto na temu “Pristupačno okruženje je preduslov za inkluziju osoba sa invaliditetom“. Okrugli sto je održan u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, a moderator je bio Fikret Zuko, koji je održao uvodno izlaganje. Okruglom stolu su prisustvovati predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom koja su članovi Koordinacinog odbora , predstavnici institucija vlasti u Kantonu Sarajevo i predstavnici Caritasa u BiH. Učesnike okruglog stola pozdravila je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pećenković. U svom izlaganju je obećala nastavak saradnje sa Koordinacionim odborom. Naglasila je da su u budžetu Kantona Sarajevo planirana sredstva za nastavak projekta koji se odnosi na pristupačnost.
Pročitaj cijelu vijest
19. April 2023. godine
Kako zagovarati za poboljšanje prava iz oblasti zdravstvene zaš...
Snimak učesnika radionice o zdravstvenoj zaštiti za žene sa invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 19. aprila 2023. godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, organizovao radionicu o osnovnim principima i metodama zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite. Radionica je organizovana za članice Foruma žena sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena sa invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. U toku radionice žene sa invaliditetom bile su veoma aktivne iz čega se može zaključiti da je ovaj oblik jačanja žena sa invaliditetom izuzetno koristan i da će bitno povećati njihovu inkluziju. Kroz praktične vježbe i simulaciju događaja učesnice radionice su na jasan način pokazale šta žele i kako treba zagovarati za svoja prava.
Pročitaj cijelu vijest
18. April 2023. godine
Efikasnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom...
Snimak učesnika fokus grupe u zgradi UN-a u Sarajevu,fokus grupa o efikasnijem zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko 18.aprila 2023.godine je u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu, učestvovao u radu focus grupe, koja se bavila pitanjima u vezi efikasnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na otvorenom tržištu rada, u Bosni i Hercegovini. Detaljno se diskutovalo o institucionalnim, zakonskim i praktičnim preprekama i poteškoćama sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u pogledu učešća na tržištu rada i zapošljavanja i kako ih otkloniti ili bar ublažiti. Aktivnost je organizovana u okviru projekta EU4Employment (Posao za sve) koji Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini realizira uz finansijsku podršku Europske unije i Švedske.
Pročitaj cijelu vijest
05. April 2023. godine
Podizanje svijesti mladih o ljudskim pravima osoba sa invaliditet...
Snimak učenika sa času demokratije i ljudskih prava sa Fikretom Zuko
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko je 5.aprila 2023.godine posjetio Srednju školu primijenjenih umjetnosti Sarajevo i na času koji je posvećen demokratiji i društvenom obrazovanju razgovarao sa učenicima i profesorom Suadom Alićem o ljudskim pravima, fenomenu invalidnosti, položaju slijepih u našem društvu i kako zajedno možemo unaprijediti njihov položaj. U interaktivnom razgovoru Zuko je odgovarao na postavljena pitanja i pozvao ove mlade ljude da u svom daljem učenju i radu uvijek budu svjesni da u njihovom okruženju žive osobe s invaliditetom i da im u skladu sa svojim mogućnostima pružaju podršku. Pripremu ovog vrlo interesantnog susreta uradila je Ajla Nuhić, učenica ove škole, na čemu joj se zahvaljujemo. Ovo je najbolji mogući način podizanja svijesti kod mladih ljudi o fenomenu invalidnosti.
Pročitaj cijelu vijest
20. Mart 2023. godine
Osnaživanje žena sa invaliditetom...
Snimak učesnika radionice i voditelja radionice Suvada Zahorovića
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 20. marta 2023. godine organizovao radionicu o značaju zagovaranja za primjenu člana 9 (pristupačnost) i člana 25 (zdravstvena zaštita) Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, za članice Foruma žena s invaliditetom, u okviru projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. Radionica je tehnički organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, lider organizacija sarajesvke koalicije.Voditelj radionice bio je Suvad Zahirović iz Tuzle, istaknuti aktivista u pokretu osoba sa invaliditetom. Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Švedska ambasada u BiH.
Pročitaj cijelu vijest
08. Mart 2023. godine
Sastanak Foruma žena sa invaliditetom ...
Snimak sastanka Foruma žena sa invaliditetom, u prostorijama Udruženja slijepih
U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 8.marta 2023.godine održan je sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Na sastanka su žene sa invaliditetom razgovarale o mnogim aktuelnim pitanjima od interesa za OSI, a prije svega: • Upoznate su sa Akcionim planom Projekta za 2023.godinu; • Dogovorene su aktivnosti koje će se realizovati u cilju podizanja kapaciteta žena sa invaliditetom; • Utvrđena je lista događaja koje će Forum realizovati do kraja godine; • Kreiran spisak žena sa invaliditetom koje će biti uključene u edukacije i lista edukatora; • Dogovoren je termin za naredne dvije radionice o Konvenciji koje će se održati u martu i aprilu; • Formiran je tročlani tim koji će voditi kampanju za uvođenje servisa asistenata za OSI;
Pročitaj cijelu vijest
20. Januar 2023. godine
Još jedan laptop za slijepe osobe...
Snimak dodjele laptopa članu Udruženja Bakiru Ibrahimoviću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 20. januara 2023. godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje jednog laptopa koji je obezbijeđen preko Saveza slijepih Federacije BiH, od igara na sreću. Predsjednica Udruženja Senija Okić je laptop uručila Bakiru Ibrahimoviću, redovnom članu Udruženja. Gospodin Ibrahimović se zahvalio Udruženju i istakao da će mu ovo pomagalo znatno olakšati svakodnevnu komunikaciju i bolju inkluziju u društvo. Treba još jednom istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.
Pročitaj cijelu vijest
22. Novembar 2022. godine
Obezbijeđeni laptopi za slijepe osobe...
Snimak slijepih osoba članova Udruženja prilikom uručivanja laptopa
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine sufinansiralo je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2022.godinu. U okviru ovog Programa provedene su mnoge aktivnosti, koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH. U okviru ovog programa nabavljeno su 4 laptopa koji su na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja, kao pomagalo, dodjeljeni sljedećim članovima Udruženja: Halidu Kolendi, Farisu Šabiću, Esmi Hadžifejzović i Melihi Hajduković. Laptope su 22.novembra 2022.godine u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo uručili Senija Okić predsjednica i Fikret Zuko direktor Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
07. Novembar 2022. godine
Nastavljene aktivnosti u okviru Projekta „Ovdje sam – vidljiv...
Sastanak žena sa invaliditetom, koje čine Forum žena sa invaliditetom, u prostorijama Udruženja. Sastanku prisustvuju i predstavnice MyRighta u BiH Binasa Goralija i Nataša Maros
Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica projekta Safeta Baković održali su sastanak sa predstavnicima organizacije MyRight Binasom Goralija i Natašom Maros. Sastanak je održan 24.10.2022.godine u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se provode u okviru projekta osnaživanja žena s invaliditetom “Ovdje sam - vidljiva i ponosna” , s posebnim osvrtom na provedene treninge. Nakon ovog sastanka održan je sastanak sa Forumom žena s invaliditetom. U toku sastanka razgovarano je o ciljevima djelovanja Foruma, o tome šta žene u Forumu smatraju da im najviše nedostaje kako bi one bile snažnije i vidljivije u društvu. Također se diskutovalo o budućim aktivnostima Foruma.
Pročitaj cijelu vijest
04. Novembar 2022. godine
Objava...
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo poziva konsultante/ice da se odazovu na "Poziv za sprovođenje revizije (SBA) “ Prijave treba dostaviti najdalje do 14.11. 2022. na e-mail usgks@bih.net.ba Više o opisu posla u nastavku: PROFESIONALNI ZADATAK (ToR) ZA PROVOĐENJE REVIZIJE SUSTAVA
Pročitaj cijelu vijest
17. Oktobar 2022. godine
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo obilježilo 15.oktobar Među...
Snimak učesnika okruglog stola povodom 15.oktobra međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa.
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, je 15.oktobra 2022.godine organizovalo razne aktivnosti među kojima poseban značaj ima okrugli sto na temu „Pristupačnost medija i novih asistivnih tehnologija za slijepe osobe“. Članovi Udruženja, koji su prisustvovali okruglom stolu, detaljno su analizirali mogućnosti praćenja televizijskih programa, kako na javnim servisima, tako i na drugim TV stanicama. Opšti je zaključak da slijepe osobe nisu u mogućnosti da na ravnopravnoj osnovi sa drugima prate televizijske programe jer niti jedna tv kuća u BiH još uvijek nije počela da prilagođava program slijepim i teže slabovidnim osobama. Također je razgovarano o novim asistivnim tehnologijama, koje bitno olakšavaju funkcionisanje slijepih i njihovu inkluziju u društvo. Učesnici okruglog stola smatraju da institucije vlasti, na svim nivoima, nemaju plan kako da poprave stanje u ovoj oblasti.
Pročitaj cijelu vijest
17. Oktobar 2022. godine
Članovi Lions klubova i ove godine uručili donaciju Udruženju ...
Članovi lions klubova u posjeti Udruženju slijepih prilikom uručivanja 10 bijelih štapova za slijepe
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 17.oktobra 2022.godine posjetili su predstavnici Prvog ženskog Lions kluba, Sarajevo Olimpijski grad i Lions klub Sarajevo Centar. Cilj ove posjete je bio da se članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo dodjeli 10 bijelih štapova. Predsjednica Prvog ženskog Lions kluba gospođa Maja Anzulović je uručila štapove predstavnicima Udruženja i zaželjela im mnogo sreće u životu i radu. Predsjednica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić i direktor Udruženja Fikret Zuko zahvalili su se gostima na posjeti, na uručenoj donaciji, kao i na kontinuiranoj saradnji sa Lions klubovima. Istakli su da je ovo pozitivan primjer podrške i razumijevanja, te da bi se i drugi segmenti u društvu trebali ugledati na naše lionse.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2022. godine
Podrška općine Ilidža većoj inkluziji slijepih osoba ...
Svečana dodjela laptopa članici Udruženja Senadi Karišik, koji je nabavljen kroz projekat sa općinom Ilidža
U okviru obilježavanja 15.oktobra – Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje jednog laptopa koji je nabavljen u okviru realizacije projekta “Upotrebom savremenih tehnologija povećati uključenost slijepih osoba” sufinansiran od općine Ilidža u 2022.godini. Predsjednica Udruženja Senija Okić je uručila laptop članici Udruženja Senadi Karišik koja živi na području općine Ilidža.
Pročitaj cijelu vijest
23. Septembar 2022. godine
Organizovana međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama...
Snimak učesnika konferencije o asistivnim tehnologijama
U skladu sa zaključkom koji je donesen na prvoj konferenciji o asistivnim tehnologijama za slijepe, koja je održana 2021.godine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u saradnji sa Savezom slijepih Republike Srpske, Savezom slijepih Crne Gore i Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle, orgonizovalo u Sarajevu od 20. do 22.septembra 2022.godine, međunarodnu konferenciju “Značaj asistivnih tehnologija u obrazovanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba”. Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH. Cilj Konferencije je bio da aktuelizira značaj omogućavanja korištenja različitih savremenih tehnologija kao pomagala za slijepe i slabovidne osobe čime će se osigurati njihovo puno učešće u društvu i razvoj njihovih ličnih potencijala. Svrha Konferencije je da različiti zainteresovani akteri prepoznaju značaj asistivnih tehnologija i pomagala i da u okviru svojih nadležnosti osiguraju potrebne resurse i preduslove da različita tehnološka rješenja i sprave budu dostupne slijepim i slabovidnim osobama, a kako bi se njihovim korištenjem osigurao kvalitetniji život i ravnopravna uključenost slijepih i slabovidnih osoba u sve segmente društva.
Pročitaj cijelu vijest
23. Septembar 2022. godine
Održan okrugli sto o članu 24 Konvencije o pravima OSI...
Snimak učesnika okruglog stola o inkluzivnom obrazovanju
U okviru projektnih aktivnosti Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 23.septembra 2022.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, organizovan je okrugli sto na temu„Implementacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom članovi 9 i 24 - razumno prilagođavanje“. Cilj okruglog stola je konsultacije sa članovima organa upravljanja, organizacija OSI, vezi primjene člana 24 Konvencije o pravima OSI i razumnog prilagođavanja. Uvodnu prezentaciju pripremila je Sevdija Kujović članica Odbora za inkluzivno obrazovanje. Članovi organa udruženja OSI i mlade osobe sa invaliditetom analizirali su situaciju u Kantonu Sarajevo, na području inkluzivnog obrazovanja i razumnog prilagođavanja, sa posebnim osvrtom na propise, koji se pripremaju i usvajaju u ovoj oblasti. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima“ koji finansira MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
26. Avgust 2022. godine
Održan okrugli sto “Prezentacija Akcionog plana 2022.-2027”...
Snimak učesnika okruglog stola na kojem je prezentiran Akcioni plan za Kanton Sarajevo 2022-2027.godina
U prostorijama Udruzenja slijepih Kantona Sarajevo 26.08.2022.godine održan je okrugli sto na temu "Prezentacija finalnog prijedloga Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, za period 2022.-2027.godina".Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor, predstavnik Udruženja Život sa down sindromom i SUMERA. Ispred institucija vlasti prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Na početku okruglog stola prezentiran je prijedlog finalnog Akcionog plana, koji je upućen Vladi Kantona Sarajevo u proceduru. Detaljna diskusija je vođena o Uredbi kojom se reguliše nabavka i distribucija pomagala. Dogovorene su aktivnosti koje treba poduzeti da bi se ova Uredba dopunila i dosljedno primjenjivala u praksi. Ova aktivnost je realizovana u okviru programa zajedničkih aktivnosti "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima", koji finansira MyRight u BiH.
Pročitaj cijelu vijest
23. Avgust 2022. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se na...
Snimak slijepih osoba sa rukovodstvom Udruženja i predstavnicima općine Novi Grad prilikom dodjele dva laptopa kroz Projekat koji je sufinansirala ova općina u 2022.godini
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 23.08.2022.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “Upotrebom savremenih tehnologija povećati uključenost slijepih osoba“ koji je u 2022.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Haris Mehić i Elma Mujezinović, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članovima Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Jasminu Hadžiefendiću fizioterapeutu, zaposlenom u domu zdravlja Novi Grad i Emini Zahirović zaposlenoj u preduzeću za zapošljavanje slijepih osoba “TMP”- Sarajevo. Direktor Udruženje slijepih Fikret Zuko u svom obraćanju je istakao da Udruženje već nekoliko godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove. U okviru navedenog projekta 21.avgusta 2022.godine je organizovan jednodnevni izlet na planine Igman i Bjelašnicu. Tokom izleta slijepe osoba su pored druženja i šetnje na čistom zraku, vježbale i mobilitet uz korištenje bijelog štapa i orijentaciju u makro okruženju. I ovo je jedan od veoma važnih oblika osamostaljivanja slijepih osoba vježbajući kretanje u ruralnim područjima , odnosno u prirodnom ambijentu. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.
Pročitaj cijelu vijest
12. Juli 2022. godine
Forum teatar - lične priče ...
Snimak učesnika forum teatra - lične priče, osobe sa invaliditetom i njihovi prijatelji, na sceni Narodnog pozorišta Tuzla
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ iz Tuzle: 12. jula 2022. godine u sali Narodnog pozorišta Tuzla, sa početkom u 18:00 sati, prikazao je predstavu – Forum teatar pod nazivom ˝Lične priče˝. Predstavu su osmislili učesnici projekta “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje” kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ Tuzla, a koordinira MyRight u Bosni i Hercegovini s podrškom Radio Hjalpen Švedska.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juli 2022. godine
Saradnja koalicija osoba sa invaliditetom...
Snimak učesnika radionice o aktivizmu osoba sa invaliditetom, koja je održana u sklopu studijske posjete na Zlaći, Banovići
U sklopu zajedničkih aktivnosti koalicija 2022., a koje djeluju po programu Ureda MyRight u BiH, za podršku rada koalicija, predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, od 29. 06. do 01. 07. 2022. godine, boravili su u studijskoj posjeti koaliciji TK. Iz Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo učestvovalo je 15 osoba, među kojima je najveći broj mladih osoba sa invaliditetom. Za vrijeme studijske posjete organizovane su brojne aktivnosti medju kojima je i radionica "Prepoznavanje vlastitog identiteta osoba sa invaliditetom, na temu: "Aktivizam i učešće u radu organizacija", razna sportska takmičenja, sticanje kuharskih vještina itd. Predstavnici koalicija boravili u hotelu „Zlaća“, na Zlaći, Banovići gdje su se i organizovale sve aktivnosti za osobe sa invaliditetom. Tehnički organizator ove aktivnosti bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, kao lider organizacija u sarajevskoj koaliciji.
Pročitaj cijelu vijest
02. Juli 2022. godine
Održana konferencija „Seksualno i rodno zasnovano nasilje nad ...
Snimak učesnika Konferencije
Konferencija „Seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama s invaliditetom" održana je u periodu od 31. maja 2022. do 01. juna 2022.godine, u Neumu. Konfernecija je realizovana u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja" koji implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" IC Lotos Tuzla, koordinira MyRight- Empowers people with disabilities u BiH, a podržan je od Radiohjälpen. U radu Konferencije učestvovali su predstavnici institucija zakonodavne i izvršne vlasti i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.Moderator Konferencije je bio Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
01. Juli 2022. godine
Potpisan Sporazum sa Fondom...
Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  Riad Kremić i direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo potpisali Sporazum o sufinansiranju Konferencije o značaju asisitivnih tehnologija
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dalje nastavlja aktivno podržavati veću inkluziju slijepih osoba i drugih osoba sa invaliditetom. Riad Kremić v.d. direktor Fonda i Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo potpisali su 01.jula 2022.godine Sporazum o sufinanissiranju konferencije “Značaj asistivnih tehnologija u obrazovanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba”. Ova Konferencija će se organizovati u drugoj polovini septembra 2022.godine, a na njoj će učestvovati predstavnici organizacija slijepih iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Glavni cilj Konferencije je da se analizira stanje u zemljama regije, u vezi sa nabavkom, korištenjem i obukom slijepih osoba za upotrebu asistivnih tehnologija, kao i zakonska rješenja iz ove oblasti. Također bi trebalo dogovoriti zajedničko djelovanje prema proizvođačima i distributerima asistivnih tehnologija. Usaglašeni prijedlozi dostaviće se nadležnim ministarstvima, koja bi trebala pokrenuti incijativu za izmjene i dopune propisa iz ove oblasti.
Pročitaj cijelu vijest
15. Juni 2022. godine
Održana tradiconalna konferencija KOO KS...
Snimak učesnika tradicionalne Konferencije KOO KS u 2022.godini
U periodu od 26.05 do 28.05.2022.godine održana je tradicionalna, dvodnevna konferencija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Nakon osvrta na dosadašnje aktivnosti u vezi implementacije UN Konvencije o pravima OSI i uticaja projekta MyRighta, razgovarano je o stepenu implementacije Akcionog plana u Kantonu Sarajevo i Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Nakon toga predstavnici udruženja članica KOO KS prezentirali su stanje u svojim udruženjima. U nastavku Konferencije razgovaralo se o ulozi udruženja u zagovaranju za prava OSI, sa fokusom na Kanton Sarajevo i Federaciju BiH,sa akcentom na stepen implementacije federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom. Potom je detaljno analiziran Akcioni plan, nakon čega su usaglaseni elementi i prioriteti za pripremu novog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja OSI u Kantonu Sarajevo 2022. - 2027.
Pročitaj cijelu vijest
22. Mart 2022. godine
Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaš...
Slijepa osoba čita i piše Brajevo pismo.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za ministra Veska Drljaču PREDMET: Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom Poštovani ministre, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa kantonalnim koalicijama OSI iz cijele Federacije BiH, već duže vremena prati i analizira položaj osoba sa invaliditetom i degradaciju njihovih prava i položaja u društvu. To je naročito došlo do izražaja u posljednje vrijeme, utvrđivanjem Prijedloga Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i ne prihvatanjem naših amandmana koji su imali za cilj njegovo poboljšanje. Slična situacija je bila i sa donošenjem Zakona roditelj, njegovatelj. Najčešće se izbjegava konsultacija sa našim organizacijama, što nije u skladu sa članom 4. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a ni Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini 2017.godine.
Pročitaj cijelu vijest
14. Mart 2022. godine
Osobe s invaliditetom traže ravnopravan položaj u društvu...
Snimak učesnika sastanka KOO KS i VOOSI, u prostorijama Udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 14.03.2022.godine održan sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeća za osobe s invaliditetom F BiH -VOOSI. Na ovom sastanku se diskutovalo o mnogim temama od interesa za osobe s invaliditetom. Izraženo je veliko nezadovoljstvo i razočarenje što Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio sve amandmane koje je na Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata formalno podnio zastupnik Irfan Čengić. Amandmani su usaglašeni sa organizacijama osoba s invaliditetom, a od 6 podnešenih amandmana Vlada F BiH je prihvatila tri. Nisu prihvaćeni amandmani koji se odnose na stepen invaliditeta i na finansiranje organizacija i reprezentativnih organizacija. Na sastanku je odlučeno da se traži mogućnost za upućivanje amandmana, koji nisu prihvaćeni od Zastupničkog doma, prema Domu naroda F BiH. Ukoliko se ovi amandmani ne usvoje doći će u pitanje rad i djelovanje mnogih udruženja osoba s invaliditetom, naročito u kantonima. Aktuelizirano je pitanje naknada koje osobe s invaliditetom primaju sa federalnog nivoa, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak. Ova primanja nisu povećavana od 2009.godine. U međuvremenu su više puta povećavane plaće, penzije, kao i ostale naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava.
Pročitaj cijelu vijest
08. Mart 2022. godine
Vidljive i ponosne na Međunarodni dan žena...
Ovdje sam vidljiva i ponosna
Vodeći se ovogodišnjom temom obilježavanja Međunarodnog dana žena „Rodna ravnopravnost danas za održivo sutra", smatramo da je od izuzetne važnosti učešće žena s invaliditetom u organizacijama osoba s invaliditetom za njihovu buduću borbu za prava žena i rodnu ravnopravnost. Vjerujemo da će program mentorske podrške koji je trenutno u toku, otkriti ženama s invaliditetom koje učestvuju u njemu, njihovu skrivenu snagu te ih osnažiti i probuditi želju da se odlučno bore za svoja prava a protiv diskriminacije, predrasuda i rodne nejednakosti. Program mentorske podrške je aktivnost projekta „Ovdje sam vidljiva i ponosna!" kojeg finansira Švedske agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida posredstvom Embassy of Sweden in Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2022. godine
Život sa Brajem u dvanaest pisama...
Zbirka motivacionih pisama pod nazivom
U cilju promocije Brajevog pisma Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je objavilo knjigu “Život sa Brajem u dvanaest pisama”. Motivaciona pisama napisale su slijepe osobe, koje svakodnevno koriste Brajevo pismo. Knjiga je štampana na crnom tisku, Brajevom pismu i snimljena je u zvučnom formatu.
Pročitaj cijelu vijest
06. Decembar 2021. godine
Sredstvima od igara na sreću kupljeni laptopi za slijepe...
Snimak primo-predaje 5 laptopa članovima Udruženja
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine sufinansiralo je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2021.godinu. U okviru ovog Programa provedene su mnoge aktivnosti, koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH. U okviru ovog programa nabavljeno je 5 laptopa koji su na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja, kao pomagalo, dodjeljeni sljedećim članovima Udruženja: Irfan Avdović, Adnan Halimanović, Senad Mehdi, Ibrahim Čikić i Gogić Aleksandar Duško. Laptope je uručila predsjednica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić 6.decembra 2021.godine, u prostorijama Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2021. godine
Obilježavanje 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invalidit...
Snimak učesnica obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2021.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijem je organizovan u Hotelu Holiday. Teme obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2021.godinu: 1. „Samo zajedno možemo graditi društvo jednakih mogućnosti„ 2. ˝Samo osobe s invaliditetom imaju parvo na inkluzivno obrazovanje.˝ Prijemu su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija,predstavnici društava za zapošljavanje OSI , predstavnica MyRight Ureda u BiH, predstavnici Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, predstavnici kantonalnih ministarstava (Odgoj i obrazovanje; Visoko obrazovanje , Nauku i mlade; Za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, kultura i sport), predstavnici Grada Sarajeva, predstavnici općina ( Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad), predstavnici javnih ustanova sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa (Agencija za rad i zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, Porodično savjetovalište, Kantonalni centar za socijalni rad itd), te predstavnici medija. Ukupno oko 80 učesnika.
Pročitaj cijelu vijest
20. Novembar 2021. godine
Održana Konferencija „Uticaj projekata na bolju inkluziju sli...
Snimak učesnika Konferencije koja je 19. i 20.novembra održana u Sarajevu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, koji finansira MyRight – Švedska, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – SRF, organizovalo je u Sarajevu 19. i 20. novembra 2021. godine Konferenciju: „Uticaj projekata na bolju inkluziju slijepih osoba“. Konferencijom se željelo: - unaprijediti saradnja organizacija slijepih u Federaciji BiH; - analizirati doprinos projekata koje je Udruženje slijepih KS realizovalo u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, ukupnoj afirmaciji slijepih osoba u BiH; - razmijeniti iskustva u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na pitanja od interesa za slijepe osobe; - dogovoriti zajedničke aktivnosti u predstojećim reformskim procesima u BiH; - razmjeniti iskustva o aktivizmu mladih slijepih osoba, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba, o finansiranju organizacija slijepih i promovisati rad na zajedničkim projektima.
Pročitaj cijelu vijest
08. Novembar 2021. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se na...
Snimak učesnika prilikom dodjele 2 računara članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 08.11.2021.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “ Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati inkluziju slijepih osoba” koji je u 2021.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Ilvana Grahić i Haris Mehić, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članovima Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Tepić Emrahu studentu na Fakultetu političkim nauka i Zametica Naimu učeniku Centra za slijepu djecu i omladinu.
Pročitaj cijelu vijest
24. Oktobar 2021. godine
Održana konferencija „ Profesionalna rehabilitacija i zapošlj...
Snimak učesnika Konferencije o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
Dvodnevna Konferencija na temu „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji BiH“ održana u periodu od 21. do 23.oktobra 2021.godine, u Neumu. Organizatori Konferencije su bili Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Caritas Bosne i Hercegovine i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH. Cilj Konferencije je bio analizirati učinke Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ponuditi preporuke za promjenu zakonske regulative. Na Konferenciji je učestvovalo 30 osoba iz sljedećih organizacija i institucija:
Pročitaj cijelu vijest
19. Oktobar 2021. godine
Održan seminar „Uključivanje invaliditeta u rodne politike“...
Snimak učesnika Seminara
U okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ u Neumu je u periodu od 18. do 20.oktobra 2021.godine, održan j seminar „Uključivanje invaliditeta u rodne politike“. Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ koji je podržan od strane organizacije MyRight i Radio Hjälpen iz Švedske, koji u partnerstvu realizuju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” iz Tuzle. Tehnički organizator ovog seminara bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Cilj seminara / seminara je bio da se predstavnici relevantnih institucija upoznaju sa projektom, da se ukaže na genezu i uzročno posljedične odnose koji uzrokuju seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom, te da se iniciraju modaliteti uključivanja i partnerstva organizacija osoba sa invaliditetom u procese kreiranja politika i donošenja odluka i relevantnih procedura za preveniranje i/ili sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom. Također, cilj je bio da se razgovara i dogovore inicijative za promjene trenutnih politika i procedura u nadležnosti relevantnih institucija čije je sudjelovanje planirano na seminaru. Voditelji seminara bili su Sandra Marković i Suvad Zahirović.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2021. godine
“Djelovanjem u partnerstvu sa institucijama vlasti do veće ink...
Okrugli sto održan 15.10.2021.godine u Sarajevu u povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa.
Okrugli sto “Djelovanjem u partnerstvu sa institucijama vlasti do veće inkluzije slijepih osoba” održan je u Sarajevu, u hotelu „Holiday“ 15.10.2021.godine, u sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana slijepih-dana bijelog štapa. Okrugli sto je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, uz podršku MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske. Na okruglom stolu je učestvovalo 39 osoba (od čega je 14 predstavnika institucija vlasti) i to: MyRight Ured u BiH, članovi Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, predstavnici ministarstava Kantona Sarajevo, uključujući ministricu pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstavnici općina, među kojima je predsjedavajući općinskog vijeća općine Centar, dopredsjedavajuća općinskog vijeća općine Centar, predstavnici javnih ustanova Kantona Sarajevo
Pročitaj cijelu vijest
01. Oktobar 2021. godine
Konferencija „Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju slije...
Snimak učesnika Konferencije
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovalo je od 29.09. do 01.10. dvodnevnu konferenciju: „Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju slijepih osoba“. Na ovoj Konferenciji aktuelizovana su: - pitanja u vezi korištenja savremenih tehnologija od strane slijepih osoba; - načini kako se mogu nabaviti ista, - mogućnosti zagovaranja da se nabavka savremenih asistivnih pomagala obezbjeđuje kroz državne institucije. Na skupu je obrađeno više tema koje su bile posvećene operativnim sistemima, web pristupačnosti, govornim tehnologijama, Brajevom pismu, pomagalima za domaćinstva i slično. Uvodničari su bili Hamdo Kentra, Gradimir Kragić, Vehid Hajduković, Amna Alispahić, Suvad Zahirović, a konferencijom je moderirao Zuko Fikret. Pored predstavnika organizacija i udruženja iz Federacije BiH, na ovom skupu aktivno su sudjelovali predstavnici iz Savez slijepih Crne Gore i Savez Slijepih Republike Srpske koji su informisali prisutne o aktuelnom stanju primjene asistivnih tehnologija u njihovoj sredini. Završni dio konferencije bio je posvećen mjestu i ulozi organizacija i udruženja slijepih i slabovidih lica u razvoju i primjeni novih tehnologija.
Pročitaj cijelu vijest
27. Septembar 2021. godine
Najava Konferencije "Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju ...
Navaja Konferencije
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo vas poziva da koristeći Zoom aplikacije ili fecebook pratite konferenciju: „Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju slijepih osoba“ Konferencija će se održati 30.09. i 01.10.2021.godine u Sarajevu. Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/3873334444?pwd=M01Kd0s1VU05eUd6Zmc4cEZGRUEzUT09 Meeting ID: 387 333 4444 Passcode: sada (sve malim slovima) Facebook: https://www.facebook.com/Udruzenje.slijepih.KS
Pročitaj cijelu vijest
06. Septembar 2021. godine
Uduženje slijepih Kantona Sarajevo objaljuje poziv za konsultant...
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo poziva konsultante/ice da se odazovu na "Poziv za kvalitativnu studiju o parnerskom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo (USGKS) i Švedskog udruženja osoba oštećenog vida Stockholm (SRF).
Pročitaj cijelu vijest
30. Avgust 2021. godine
Nastavljena edukacija o Konvenciji o pravima osoba s invaliditet...
snimak osoba s invaliditetom, učesnika treninga o Konvenciji
U okviru Projekta “Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” koji finansijski podržava MyRight, organizovana je edukacija aktivista i mladih OSI u udruženjima učlanjenim u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo. Edukacija se odnosila na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na članove 9, 24 i 29. Kroz dvije dvodnevne radionice cca 25 osoba s invaliditetom je unaprijedilo svoja znanja o ljudskim pravima, značaju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a posebna pažnja je posvećena članovima 9 pristupačnost, 24 obrazovanje i 29 učešće u javnom i političkom životu. Radionice su organizovane: 17. i 18. jula (prva) i 28. i 29.avgustu 2021.godine (druga).
Pročitaj cijelu vijest
27. Juli 2021. godine
Žene i djevojke s invaliditetom su izložene višestrukoj diskri...
Snimak žene koja sjedi u invalidskim kolicima, u kancelariji
Počeo trogodišnji projekat osnaživanja žena i djevojaka s invaliditetom „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“ Poziv za sve žene i djevojke s invaliditetom da se uključe Naše društvo nije poticajno za žene, a kada se tu još pridruži i invaliditet, onda se može govoriti o višestrukoj diskriminaciji. Rijetko se dešava da su prava žena i djevojaka s invaliditetom posebno i smisleno uključena u pitanja od interesa za cijelo društvo, pa se životne situacije iz perspektive djevojaka i žena s invaliditetom, njihova prava i potrebe rijetko prikazuju. Mali broj studija i istraživanja se bavi ovim pitanjem, i uglavnom su žene s invaliditetom zapostavljane u studijama i istraživačkim izvještajima o osobama s invaliditetom, feminističkim studijama i drugim važnim pitanjima koja su izravno povezana s njihovim životom. Postoji nekoliko razloga zbog kojih žene i djevojke s invaliditetom nisu aktivni sudionici u pitanjima koja se direktno tiču njihovog položaja u društu – porodična situacija, isključenost iz obrazovnih procesa, nezaposlenost, nisko samopouzdanje, neuključivanje u rad lokalnih organizacija osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
20. Juli 2021. godine
Studijska posjeta Savezu slijepih Crne Gore...
Snimak sastanka sa delegacijom Crne Gore
Četveročlana delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetila je Savez slijepih Crne Gore u period od 14. do 17. jula 2021.godine. Delegaciju su činili: Senija Okić predsjednica Udruženja, Fikret Zuko direktor, Safeta Baković project coordinator i Izet Zuko – vozač, asistent. Posjeta se realizovana u okviru Projekta: „ Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti". Cilj studijske posjete je bio razmjena iskustava i praksi u vezi sa nezavisnim životom slijepih osoba i promociji nezavisnog života slijepih osoba u medijima, u institucijama vlasti, kod poslodavaca i sl. U toku posjete delegacija je obišla određene lokacije u Podgorici na kojima je urađeno određeno prilagođavanje za slijepe osobe (taktilne vodilice, zvučni semafori i sl). Okić i Zuko praktično su testilali taktilne vodilice , koje su rađene na specifičan način. Za razliku od taktilnih vodilica u Sarajevu koje su u pravilu betonske, ugrađene u trotoaru, taktilne vodilice u Podgorici su gumene/plastične, zalijepljene za podlogu i pričvršćene specijalnim šarafima. Zvuk semafora je različit od zvuka semafora u Sarajevu, malo su glasniji i znak zeleno svjetlo je drugačiji, ubrzan i upečatljiv.
Pročitaj cijelu vijest
13. Juli 2021. godine
Brajevo pismo u životu slijepog čovjeka...
Fotografija Arnese Zenunović, članice Udruženja
U okviru Projekta održivosti organizacija slijepih u F BiH, koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske - SRF, a koji finansira MyRight, 09. jula 2021.godine organizovalo je radionicu promocije Brajevog pisma. Na ovoj promociji učestvovalo je oko 30 slijepih osoba, članova udruženja slijepih iz F BiH i njihovih prijatelja. Promotor je bila Arnesa Zenunović. Tim povodom Arnesa je pripremila motivaciono pismo, o važnosti poznavanja Brajevog pisma, koje možete pročitati u nastavku: Brajevo pismo u životu slijepog čovjeka Brajevo pismo je osmislio Louis Braille 1809 – 1852 godine. Slova, pravopisni znakovi i brojevi su osmišljeni sistemom kombinacije od 6 tačaka. Na brajevoj mašini su smještene, tako da se na lijevoj strani nalaze prva, druga i treća, a na desnoj strani je četvrta, peta i šesta tačka. Brajevo pismo se čita prstima, sa lijeva na desno i jedino je pismo za slijepe. Brajica je izvor snage i inspiracije slijepog čovjeka. Previrući po sjećanju, shvatih da sam prije nešto više od 20 godina pronašla sretstvo za ostvarenje svih životnih ciljeva, koje sam sebi postavila, radi ličnog zadovoljstva i produbljivanja osjećaja vlastite vrijednosti.
Pročitaj cijelu vijest
13. Juli 2021. godine
Osposobljeni novi zagovarači za prava slijepih osoba...
Snimak učesnika okruglog stola na Zlaći
Završena je dvomjesečna online edukacija 18 predstavnika i aktivista u udruženjima slijepih F BiH. Tema edukacije bila je korištenje UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Agende 2030 u procesu zagovaranja za prava slijepih i drugih osoba s invaliditetom.Sam proces edukacije je bio organizovan po principu rada mentora sa određenom grupom aktivista. Završna radionica je organizovana 09. i 10.jula na Zlaći – Banovići. Na ovoj radionici analiziran je tok edukacije, postignuti rezultati i uručeni certifikati. Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
17. Juni 2021. godine
Održana redovna sjednica Skupštine Udruženja...
Snimak zastupnika Skupštine za vrijeme sjednice
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.06.2021.godine, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine Udruženja. Na sjednici su usvojeni narativni i finansijski izvještaj o radu Udruženja za 2020.godinu. Razgovarano je o statusu slijepih osoba u Kantonu Sarajevo, kao i status Udruženja slijepih, te aktivnostima koje treba poduzeti da bi se sačuvala dostignuta prava. Također je zastupnicima prezentovana informacija o realizovanim projekatima u 2020.godini, te o realizaciji planiranih projekata u 2021.godini. Sjednica Skupštine je održana uz pridržavanje svih mjera u vezi Covid 19.
Pročitaj cijelu vijest
17. Juni 2021. godine
Slijep čovjek koliko god rječit bio i kakvim god vještinama vl...
Promocija Brajevog pisma, radionica
U okviru Projekta održivosti organizacija slijepih u F BiH, koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske - SRF, a koji finansira MyRight, 17.juna 2021.godine organizovalo je radionicu promocije Brajevog pisma. Na ovoj promociji učestvovalo je preko 30 slijepih osoba, članova Udruženja i njihovih prijatelja. Promotor je bio Selmir Isaković. Tim povodom Selmir je pripremio motivaciono pismo, o važnosti poznavanja Brajevog pisma, koje možete pročitati u nastavku: Dopustite mi da na početku ovog mog skromnog teksta kao doprinosa afirmaciji brajevog pisma citiram svoju tezu koju sam pominjao na mnogobrojnim skupovima kojima sam prisustovao, ali i u medijskim istupima „Slijep čovjek koliko rječit bio i kakvim god vještinama vladao nije pismen ako ne poznaje brajevo pismo“. Obzirom da sam slijep od rođenja taktilna percepcija mi je bila i ostala važna u poimanju svega što me okružuje i mom načinu spoznaje svega što se nalazilo u ambijentu oko mene.
Pročitaj cijelu vijest
17. Juni 2021. godine
Aktivnosti koje se odnose na zagovaranje implementacije člana 24...
Snimak članova udruženja za vrijeme održavanja konsultacija u vezi primjene člana 24 Konvencije
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.06.2021. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruženja. Nakon završetka rada sjednice, a skladu sa Akcionim planom Projekta KOO KS za 2021.godinu, članica Odbora za inkluzivno obrazovanje Amna Alispahić prezentirala je aktivnosti Odbora za inkluzivno obrazovanje , koje se odnose na implementaciju člana 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Cilj ovih konsultacija je da se zastupnici Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo , kao najvišeg organa Udruženja, informišu o aktivnostima koje se odnose na zagovaranje implementacije člana 24 Konvencije. Na kraju se razgovaralo o obrazovanju slijepih osoba, funkcionisanju Centra za slijepe, njegovoj budućnosti itd. Ova aktivnost je provedena u okviru Projekta “Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021” koji finansira MyRight-BiH
Pročitaj cijelu vijest
09. Juni 2021. godine
Sastanak sa aktivistima udruženja slijepih Banovića, Živinica,...
Snimak učesnika sastanka sa aktivistima udruženja slijepih u Banovićima
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima udruženja slijepih i slabovidnih Banovića, Živinica,Gračanice i Tuzle. Sastanak je održan 09.juna 2021.godine u Banovićima. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Hamdo Kentra zamjenik predsjednika , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih Banovića, Živinica, Tuzle i Gračanice, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pročitaj cijelu vijest
04. Juni 2021. godine
Sve više taktilnih vodilica u Sarajevu...
Snimak slijepe osobe prilikom kretanja sa bijelim štapom uz pomoć taktilnih vodilica
Na veliko zadovoljstvo slijepih i slabovidnih osoba u Kantonu Sarajevo nastavljena je realizacija Projekta ugradnje taktilnih vodilica i zvučnih semafora na području Skenderije. Postavljene su taktilne vodilice na oba mosta preko Miljacke. Očekuje se početak postavljanja semafora, koji će biti ozvučen, na pješačkom prelazu preko ulica Skenderija i Hamdije Krešeljakovića. Ovaj Projekat finansira Vlada Kantona Sarajevo. Direktor Udruženja slijepih KS je dogovorio sa premijerom Vlade Kantona Sarajevo gospodinom Fortom, da se slični projekti nastave i u narednom periodu, a da Udruženje slijepih dostavi prioritetne prelaze i raskrsnice koje će se prilagoditi za slijepe osobe i druge osobe s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juni 2021. godine
Sastanak sa aktivistima Udruženja slijepih BPK...
Snimak sastanka sa aktivistima Udruženja slijepih BPK
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight-BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovidnih Bosansko-podrinjskog Kantona. Sastanak je održan 03.juna 2021.godine u prostorijama ovog Udruženja, u Goraždu. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih Bosansko-podrinjskog Kantona, o Projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske-SRF, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pročitaj cijelu vijest
01. Juni 2021. godine
Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Zenica i S...
Snimak učesnika sastanka u Zenici
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovidnih Zenica i Saveza slijepih ZE-DO. Sastanak je održan 01. juna 2021.godine.godine u hotelu Dubrovnik, u Zenici. Ovaj sastanak je organizovan s ciljem detaljnijeg informisanja aktivista o dva priručnika koje je pripremilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo: • Priručnik o metodama zagovaranja za prava osoba s invaliditetom, korištenjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Agende 2030. U ovom Priručniku se na pristupačan način objašnjavaju metode i ciljevi zagovaranja za prava osoba s invaliditetom na svim nivoima, a prije svega u lokalnoj zajednici; • Priručnik za donosice odluka u kojem su na jednostavan način, taksativno pobrojana sva prava slijepih osoba, koja mogu ostvariti na različitim nivoima.Također su specificirana i prava, koje bi u skladu s Konvencijom trebale imati slijepe osobe, ali još uvijek nisu u našem zakonodavstvu regulisana, kao i organi i nivoi vlasti koji su zato odgovorni.
Pročitaj cijelu vijest
19. Maj 2021. godine
U okviru Projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano na...
Snimak učesnika Okruglog stola /info sesije o rodno zasnovanom nasilju, koji je održan u Bihaću
U okviru Projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ održan je okrugli sto/info-sesija 19.maja 2021.godine, u Bihaću, za Unsko-sanski kanton. Okrugli sto je održan s ciljem promocije ovog Projekta. Moderator okruglog stola bio je Jusmir Alibabić, predsjednik Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. Uvodnu riječ dali su Fikret Zuko i Suvad Zahirović, predstavnici partnerskih organizacija Udruženje slijepih kantona Sarajevo i IC. Lotos-a Tuzla.
Pročitaj cijelu vijest
18. Maj 2021. godine
Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovid...
Snimak učesnika okruglog stola, promocije vodiča u Bihaću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovidnih Unsko-sanskog kantona. Sastanak je održan 18.maja 2021.godine.godine u hotelu Emporium u Bihaću. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
26. Mart 2021. godine
Realizovana je dvomjesečna edukacija slijepih ...
Slika sa listom učesnika na edukaciji na platformi Zoom
Završena je dvomjesečna edukacija slijepih osoba za samostalno korištenje društvenih mreža i platformi pomoću računara, smart telefona (Iphone i android). Edukacija je organizovana po principu webinara, uz korištenje zoom platforme.U ovu edukaciju uključilo se 45 osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije , Švedske i SAD. Webinare je pripremao i edukaciju vodio Gradimir Kragić iz Teslića, poznati ekspert iz ove oblasti.
Pročitaj cijelu vijest
23. Februar 2021. godine
Slijepe osobe žele sačuvati Brajevo pismo...
 Na slici je Gradimir Kragić
U okviru Projekta održivosti organizacija slijepih u F BiH, koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske - SRF, a koji finansira MyRight, 4.januara 2021.godine organizovalo je online promociju Brajevog pisma. Na ovoj promociji učestvovalo je preko 50 slijepih osoba sa područja zapadnog Balkana. Promocija je organizovana u povodu obilježavanja svjetskog dana Brajevog pisma, a promotor je bio Gradimir Kragić. Tim povodom Gradimir je pripremio motivaciono pismo, o važnosti poznavanja Brajevog pisma, koje možete pročitati u nastavku: Bio je septembar 1964. godine kada sam sjeo u neku od zadnjih klupa prvog razreda četvororazredne škole u Vrućici. Nas 30 učenika prvačići i nekoliko onih koji su ponavljali razred. U četvororazrednoj školi u Vrućici te jeseni nije bilo dovoljno učionica pa je moj razred bio smješten u seoskom zadružnom domu. Iz dvorišta doma smo gledali u školu i njeno dvorište. Učiteljica Vukosava, njoj prvi radni, meni prvi školski dan. Kada su me stariji drugari pitali kako je u školi, ja sam rekao da ne idem u školu, ja idem u dom. Nakon zimskog raspusta školu su renovirali i onda su svi učenici bili u školi. Tako sam ja prvo krenuo u dom a tek nakon zimskog raspusta krenuo u školu.
Pročitaj cijelu vijest
08. Februar 2021. godine
Ministrica Ivana Prvulović posjetila Udruženje slijepih Kantona...
Snimak sa sastanka sa ministricom Ivanom Prvulović
Ministrica za rad , socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović, sa saradnicama je posjetila Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 8.februara 2021.godine. S obzirom da je na početku svog mandata cilj posjete je da se nova ministrica upozna sa radom Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, te sa problemima sa kojima se susreće Udruženje i njegovi članovi.
Pročitaj cijelu vijest
20. Januar 2021. godine
Poziv za angažovanje konsultanta na izradi Metodologije u projek...
Slika šake na kojoj piše stop nasilju
Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, objavljuje poziv za angažman konsultata na projektu „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ za izradu Metodologije. Zainteresirani kandidati se mogu prijavit na email: melisa@ic-lotos.org.ba do 30.01.2021. Uz prijavu treba dostaviti CV i motivaciono pismo. Detaljne informacije o angažmanu možete pronaći na slijedećem linku:
Pročitaj cijelu vijest
18. Januar 2021. godine
Sredstvima od igara na sreću podržan rad Udruženja slijepih Ka...
Snimak dodjele laptopa članovima Udruženja
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine sufinansirao je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2020.godinu. U okviru ovog Programa provedene su mnoge aktivnosti, koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH. U okviru ovog programa nabavljeno je 6 laptopa koji su na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja, kao pomagalo, dodjeljeni: Selmir Isaković, Sanita Agović, Samija Bajramović, Ansal Koljo, Samed Kržilo i Sabina Zijadić-Husić. Laptope je uručila predsjednica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić 18.01.2021.godine, u prostorijama Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
04. Januar 2021. godine
Promocija Brajevog pisma – obilježavanje svjetskog dana Brajev...
Snimak online zoom događaja, promocije Brajevog pisma, na svjetski dan Brajevog pisma
U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 4.janura 2021.godine organizovalo promaciju na koju su pozvane sve zainteresovane slijepe osobe iz Bosne i Hercegovine i susjednih država, novinari kao i drugi zainteresovani građani. Promocija je organizovana online preko zoom platforme, a učestvovalo preko 50 osoba iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Moderator i promotor je bio Gradimir Kragić.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2020. godine
3.decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prigodno obilj...
Prijem povodom obilježavanja 3.decembra Medjunarodnog dana osoba s invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2020.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Tema obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2020.godinu: „Izgradnja boljeg: pristupačnijeg i održivijeg društva nakon pandemije COVID -19 koje u potpunosti uključuje osobe s invaliditetom„. Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnica MyRight Ured u BiH, predstavnik Federalnih ministarstava rada i socijalne politike, te predstavnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te predstavnici medija.
Pročitaj cijelu vijest
01. Decembar 2020. godine
Volio bih kad bi slijepi ljudi doista vrednovali značaj Brajevog...
Fotografija Suvada Zahirovića sa održane promocije Brajevog pisma
U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu Suvad Zahirović, pripremio je svoje motivaciono pismo. Također je bio promotor na trećoj radionici koja je održana u Sarajevu 27.11.2020.godine. gdje je prisustvovao veliki broj slijepih osoba iz Bosne i Hercegovine. U nastavku vam donosimo Suvadovu toplu, emotivnu i motivacionu priču o Brajevom pismu: Jednog jesenjeg, sunčanog dana majka me odvela seoskom učitelju, svi moji vršnjaci su krenuli u školu, željela je da i ja budem s njima. I ja sam to želio. Dobri, pametni seoski učitelj je saslušao majku, mene pomilovao po kosi i rekao: „On ne može ići u redovnu školu sa ostalom djecom, ali postoji škola za slijepu djecu i najbolje je da ga pošaljete u tu školu“. Majka je poslušala učitelja i počela se raspitivati. Ali i u ono je vrijeme bilo birokratije i trebalo je proći godinu i više dana da se majka izbori i da i ja konačno mogu postati đak prvak.
Pročitaj cijelu vijest
23. Novembar 2020. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se na...
Delegacija općine Novi Grad sa članovima Udruženja, dodjela tri laptopa
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 23.11.2020.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 3 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “ Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati socijalno uključivanje slijepih osoba” koji je u 2020.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Jasmina Kavazović, Imran Hodžić i Zerin Rizvanović, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju. Ispred Udruženja goste su dočekali predsjednica Udruženja Senija Okić , direktor Udruženja Fikret Zuko sa uposlenicima.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2020. godine
Brajevo pismo, moj najbolji prijatelj...
Nadina Imamović
U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu Nadina Imamović, članica Udruženja, pripremila je motivaciono pismo, koje je, između ostalog, prezentirala na radionici održanoj 15.10.2020.godine,. U nastavku vam donosimo Nadininu priču o Brajevom pismu: Prvi susret sa Brajevim pismom: Moj prvi susret sa Brajevim pismom dogodio se prije deset godina, kada sam kao učenica sedmog razreda došla u Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, u Nedžarićima. Rodjena sam u Goraždu kao visoko slabovidna osoba. Prvih šest razreda osnovne škole završila sam u svom rodnom gradu. Budući da nisam poznavala Brajevo pismo, prve godine mog obrazovanja bile su prepune izazova. Svoje školske udžbenike čitala sam uz pomoć lupe, a za pisanje sam koristila sveske sa podebljanim linijama. Najviše me rastuživalo to što nikada nisam mogla pročitati ono što sam napisala. Često su me pratile i glavobolje zbog toga sto sam uz velike napore pokušavala da pišem i čitam. Kada sam došla u Centar za slijepu i slabovidnu djecu, prvo što me impresioniralo je Brajevo pismo. Često bih uzimala velike Brajeve udžbenike od svojih prijatelja i držala ih u rukama. U tim trenucima maštala sam kako cu jednog dana i ja biti u mogućnosti da pročitam sve te knjige.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2020. godine
Otvaranje koridora za slijepe na Skenderiji...
Otvaranje koridora za slijepe ispred prostorija Udruženja
Svečanim presijecanjem vrpce ispred prostorija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 15.oktobra 2020.godine – Međunarodnog dana slijepih, stavljen je u funkciju koridor za kretanje slijepih, koji je urađen na širem području Skenderije. To znači da će se slijepe osoba moći samostalnije i bezbjednije kretati pomoću bijelog štapa, uz korištenje taktilnih staza i zvučnih semafora. Svečanom puštanju u rad koridora prisustvovali su članovi Udruženja, premijer Vlade Kantona Sarajevo Mario Nenandić, ministar saobraća Adi Kalem i ministar finansija Jasmin Halebić, sa saradnicima i Binasa Goralija koordinatorica MyRight za Evropu. Svečanu vrpcu presjekli su ministar saobraćaja Adi Kalem i predsjednica Udruženja slijepih Senija Okić. Ovo je jedan od najvažnijih projekata koji je realizovan u Bosni i Hercegovini , a koji se odnosi na stvaranje uvjeta za samostalnije i bezbjednije kretanje slijepih osoba. Projekat je finansirala Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja. Prisutne slijepe osobe praktično su prisutnim predstavnicima vlasti i novinarima demonstirali samostalno kretanje koridorom, koristeći bijeli štap.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2020. godine
Položaj slijepih osoba u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i pe...
Snimak učesnika okruglog stola
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2020.godine organizovalo okrugli sto na temu: “Položaj slijepih osoba u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive”. U radu ovog okruglog stola učestvovali su predstavnici kantonalnih ministarstava, općina i javnih ustanova, te koordinatorica MyRighta za Evropu i članovi Udruženja. Uvodna obraćanja imali su Fikret Zuko, direktor Udruženja, Senija Okić predsjednica Udruženja, Binasa Goralija koordinatorica MyRighta za Evropu, Zdenko Pavlović iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Cica Pljevljak iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo. O položaju slijepih osoba u Kantonu Sarajevo izlaganje je pripremila Safeta Baković iz Udruženja slijepih, u okviru kojeg su emitovana 4 video spota o nezavisnom životu slijepih osoba, koji su snimljeni u okviru projekta koji finansira MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
03. Oktobar 2020. godine
Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovid...
Snimak učesnika sastanka u Gračanici
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovidnih Gračanice. Sastanak je održan 3.oktobra 2020.godine.godine u prostorijama Udruzenja u Gračanici. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Senija Okić predsjednica, Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih u Gračanici, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pročitaj cijelu vijest
02. Oktobar 2020. godine
Konsultacije o inkluzivnom obrazovanju...
Sastanak Upravnog odbora u vezi inkluzivnog obrazovanja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovalo je 01.10.2020.godine, sa članovima Upravnog odbora Udruženja konsultacije o implementaciji člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, o inkluzivnom obrazovanju. Konsultacije je vodila Amna Alispahić članica Odbora za inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Članovi Upravnog odbora Udruženja pokazali su poseban interes za mogućnosti uključivanja slijepe djece u inkluzivno obrazovanje i za stav Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u vezi s tim. Upravni odbor je dao punu podršku Odboru za inkluzivno obrazovanje i ocijenio da je njihov dosadašnji rad bio veoma uspješan. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta “Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021” koji podržava MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
11. Septembar 2020. godine
I općina Ilidža se pridružila našoj akciji...
uručenje laptopa članici Udruženja
U okviru realizacije projekta koji sufinansira općina Ilidža “Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati socijalno uključivanje slijepih osoba“” izvršena je nabavka jednog računara – laptopa, nakon čega je izvršeno njegovo prilagođavanje sa adekvatnim programima. Laptop je 11.09. 2020.godine dodjeljen Vedini Hodžić, članici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koja živi na području općine Ilidža. Udruženje slijepih već tri godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara, za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Juli 2020. godine
Nastavljena promocija Brajevog pisma...
Amina Hadžić čita Brajevo pismu na radionici koja je organizovana za članove Udruženja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 8.jula 2020.godine, za svoje članove, organizovalo radionicu promocije Brajevog pisma. Radionica je organizovana u prostorijama preduzeća TMP u Nedžarićima, poštujući propisane mjere u vezi sa pandemijom Covid 19. Promotorica je bila Amina Hadžić dugogodišnja članica Udruženja, koja od svoje 5. godine koristi Brajevo pismo. Prisutni članovi su diskutovali o važnosti Brajevog pisma, značaju njegove praktične primjene i potrebi da se izvrši standardizacija Brajevog pisma u BiH. Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske. U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu Amina Hadžić, članica Udruženja, pripremila je motivaciono pismo, koje je prezentirala na ovoj radionici, a možete ga u cjelosti pročitati u nastavku:
Pročitaj cijelu vijest
01. Juli 2020. godine
Nova Uredba o pomagalima u Kantonu Sarajevo...
Slijepa osoba piše na Brajevoj mašini uz pomoć instruktora
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, već duže vrijeme su usaglašavali obim i kvalitet pomagala koje osobe sa invaliditetom mogu dobiti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Za unapredjenje prava na pomagala zagovarala su udruženja pojedinačno, a glavna aktivnost se vodila kroz Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u okviru Programa MyRight za Bosnu i Hercegovinu. Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020.godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.
Pročitaj cijelu vijest
19. Juni 2020. godine
Uskoro će slijepe osoba lakše i bezbjednije moći doći do Udru...
Obilaz raskrsnica na Skenderiji sa ministro Kelemom
Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adi Kalem, sa saradnicima 19.juna 2020.godine, primio je u svom kabinetu direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikreta Zuku. Tema razgovora bila je implementacija projekta postavljanja taktilnih staza i zvučnih semafora na području Skenderije, gdje je i sjedište Udruženja. Ovo je jedan od najvažnijih i najzahtjevnijih projekata , koji se realizuje u Bosni i Hercegovini, a koji se odnosi na stvaranje boljih uslova za samostalno kretanje slijepih osoba. Detaljno je razgovarano o trasi, na kojoj će se postaviti zvučni semafori i taktilne vodilice, a koja će povezivati sjedište Udruženja sa glavnim državnim institucijama i svim tramvajskim, trolejbuskim i autobuskim stanicama koje se nalaze na području Skenderije, a taktilnom stazom će se povezati i raskrsnica kod Higijenskog zavoda. Sa ministrom je dogovoreno da završetak ovog projekta bude do 15. oktobra – Međunarodnog dana slijepih, kada bi se izvršilo svečano otvaranje. Također je razgovarano o sličnim projektima u općini Novo Sarajevo, Alipašinoj ulici i mogućnosti da se taktilne staze postave i u ulici Ferhadija, jednom od najposjećenijih šetališta u Sarajevu.
Pročitaj cijelu vijest
28. April 2020. godine
Online edukacija za slijepe osobe...
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF) implementira projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji finansira MyRight. Kroz ovaj projekat do sada su realizovane mnoge aktivnosti, čiji je cilj bio jačanje personalnih kapaciteta slijepih osoba, te organizacioni razvoj i jačanje udruženja slijepih u F BiH. Zbog novonastale situacije, prouzrokovane pandemijom Corona virusa, sve planirane aktivnosti za ovu godinu pokušaće se prilagoditi ovoj situaciji. S obzirom na propisane preventivne mjere, a prije svega fizičku distancu, značajnu ulogu bi trebalo imati korištenje savremenih sredstava komunikacije.
Pročitaj cijelu vijest
23. April 2020. godine
OHCHR Zajednička izjava o osobama s invaliditetom i odgovoru na ...
Zajednička izjava predsjedavajućeg Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom u ime Komiteta i Specijalne izvjestiteljice Generalnog sekretara UN za invaliditet i pristupačnost, o osobama s invaliditetom i COVID19 1. UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom je međunarodni ugovor o ljudskim pravima koji pruža državama pravno obavezujuću strukturu za postizanje ciljeva i podciljeva održivog razvoja. I to niije samo slučaj sa onim ciljevima koji se izričito odnose na osobe s invaliditetom, već na sve ciljeve i podciljeve. Takođe uključuje mjere kojima se osigurava da životi i prava osoba s invaliditetom budu na odgovarajući način zaštićeni od pandemije COVID19. 2. Član 11 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom utvrđuje da će države potpisnice Konvencije poduzeti sve moguće mjere kako bi osigurale zaštitu i sigurnost osoba s invaliditetom u nacionalnom odgovoru na rizične situacije i humanitarna krizna stanja. To uključuje mjere u svim oblastima života osoba s invaliditetom, uključujući zaštitu njihovog pristupa najvišem mogućem zdravstvenom standardu bez diskriminacije, opći boljitak i prevenciju zaraznih bolesti, kao i mjere za osiguranje zaštite od negativnih stavova, izolacije i stigmatizacije, koji mogu nastati usred krize.
Pročitaj cijelu vijest
14. April 2020. godine
Online edukacija...
snimak slijepih osoba koje uče raditi na računaru, u edukacionom centru Udruženja
Zbog epidemije uzrokovane corona virusom i ograničenja u vezi s tim, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo će prilagoditi realizaciju programskih i projektnih aktivnosti novonastaloj situaciji. S obzirom da je ograničeno kretanje i preporučena fizička distanca , planiramo organizovati razne oblike edukacije na daljinu – online edukacije, u okviru projekta "Unapređena dugoročna samoodrživost Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji finansira MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
27. Februar 2020. godine
Pristupačno okruženje je preduvjet za neovisan život slijepih ...
Nadina Imamović prelazi ulicu uz korištenje bijelog štapa
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru zagovaranja za neovisan život slijepih osoba „Pristupačno okruženje je preduvjet za neovisan život slijepih osoba" izradilo video snimke. Na ovaj način Udruženje želi da skrene pažnju na raznolike aspekte nepristupačnosti u našem društvu i različite vidove razumne prilagodbe kojima se omogućuje bolja pristupačnost, kao preduslov za neovisan život slijepih osoba. Zagovaranje za neovisan život slijepih osoba se provodi u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
18. Februar 2020. godine
Održana konstitutivna i izborna sjednica Skupštine Udruženja...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 18.02.2020.godine održana je konstitutivna i izborna sjednica Skupštine Udruženja. Na sjednici je izabrano rukovodstvo i Upravni odbor Udruženja. Za predsjednika Udruženja izabrana je Senija Okić, a za zamjenika predsjednika izabran je Hamdo Kentra. U Upravni odbor Udruženja izabrani su: Amna Alispahić, Nadina Imamović, Ivana Bojić ,Veselin Rebić i Almas Kulović. Predsjednik i zamjenik predsjednika su po funkciji članovi Upravnog odbora. Skupština je usvojila Izvještaj o radu Udruženja za 2019.godinu i Finansijski izvještaj Udruženja za 2019.godinu. Na Skupštini se diskutovalo i o ostalim pitanjima od interesa za slijepe osoba članove Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
27. Januar 2020. godine
Organizovan zbor članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo ...
Snimak zbora članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 27.01.2020.godine održan je zbor članova Udruženja. Na zboru je podnesena informacija o radu Udruženja u prethodnom mandatnom periodu, detaljno se diskutovalo o položaju slijepih u Kantonu Sarajevo, projekcijama daljeg razvoja Udruženja i konkretnim aktivnostima, koje u narednom periodu trebaq poduzeti kako bi se unaprijedio položaj slijepih u Kantonu Sarajevo. Na zboru je izabrano 30 zastupnika u Skupštinu Udruženja slijepih Kantona Srajevo, na mandat od 4 godine.
Pročitaj cijelu vijest
27. Decembar 2019. godine
Sredstavima od igara na sreću podržan rad Udruženja slijepih K...
Snimak sastanka Upravnog odbora i članova koji su dobili laptope
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH sufinansirao je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevoza 2019.godinu . U okviru ovog programa provedene su mnoge aktivnosti , koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2019. godine
3.decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prigodno obilj...
Snimak učesnika svečanog prijema povodom 3.decembra
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2019.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Tema obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2019.godinu "Naše je pravo kvalitetno inkluzivno obrazovanje".
Pročitaj cijelu vijest
29. Novembar 2019. godine
Slijepe osobe traže bolji status u društvu...
Snimak učesnika Konferencije u SArajevu
Međunarodna konferencija ”Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”, održana je u Sarajevu , u hotelu „Holywood“ od 26. do 28. novembra 2019.godine. Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, uz podršku MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – Štokholm. Na Konferenciji je učestvovalo 85 osoba i to predstavnici: Saveza slijepih Štokholm, MyRight Ured u BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo,Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza slijepih Federacije BiH, te predstavnici kantonalnih i općinskih organizacija slijepih F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
04. Novembar 2019. godine
Organizovan drugi trening pisanja i vođenja projekata ...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske- SRF, organizovalo je drugi dvodnevni trening pisanja i vođenja projekta ( PCM - Upravljanje projektnim ciklusom) i RMB , za slijepe osobe članove udruženja slijepih u F BiH. .Trening je održan 02. i 03. Novembra 2019.godine, u Sarajevu, u hotelu Hollywood.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2019. godine
Sa novim tehnologijama do veće inkluzije slijepih osoba...
Fotografija porodice Hajduković i direktora Zuke kako im uručuje laptop
U okviru realizacije projekta koji sufinansira općina Novi Grad “ Sa novim tehnologijama do veće inkluzije slijepih osoba” izvršena je nabavka jednog računara – laptopa, nakon čega je izvršeno njegovo prilagođavanje sa adekvatnim programima. Laptop je 15.oktobra 2019.godine dodjeljen bračnom paru Ervini i Vehidu Hajduković ,članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji žive na području općine Novi Grad.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2019. godine
Kako Hamida svakodnevno koristi Brajevo pismo...
Snimak učesnika promocije Brajevog pisma
U okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske, organizovana je 15.oktobra 2019.godine treća radionica promocije Brajevog pisma. U prostorijama Udruženja oko 30 slijepih osoba i njihovih pratilaca razgovarali su o važnosti korištenja Brajevog pisma od strane slijepih osoba. Voditelj radionice i promotor Brajevog pisma Hamida Čomor govorila je o njegovom praktičnom značaju za svakodnevni život slijepe osobe i kako je ona kroz svoj život učila i kako koristi Brajevo pismo u svakodnevnom životu.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2019. godine
15.oktobar Međunarodni dan slijepih...
Snimak učesnika okruglog stola koji je održan u SArajevu
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2019.godine organizovalo okrugli sto na temu: “Položaj slijepih osoba u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive”. U radu ovog okruglog stola učestvovali su predstavnici kantonalnih ministarstava, zastupnici kantonalne Skupštine,Grada Sarajeva, općina i javnih ustanova, te predstavnica MyRight-a i članovi Udruženja. Uvodna obraćanja imali su Fikret Zuko, direktor Udruženja, Hamdo Kentra predsjednik Udruženja, Binasa Goralija koordinatorica MyRighta za Evropu, Malik Garibija ministar za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo. O konkretnim problemima slijepih , sa kojima se susreću u svakodnevnom životu govorili su Veselin Rebić, Senija Okić, Hamdo Kentra i Amna Alispahić. Azur Kuduzović osvrnuo se na rad Centra za slijepu djecu i omladinu. Predstavnici institucija vlasti i javnih ustanova pokazali su razumijevanje za probleme slijepih i obećali svoju podršku u njihovom rješavanju.
Pročitaj cijelu vijest
06. Oktobar 2019. godine
Organizovan trening pisanja i vođenja projekata ...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata koji je organizovan za slijepe osobe
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske- SRF, organizovalo je dvodnevni trening pisanja i vođenja projekta ( PCM - Upravljanje projektnim ciklusom) i RMB , za slijepe osobe članove udruženja slijepih u F BiH. .Trening je održan 05. i 06.oktobra 2019.godine, u Sarajevu u hotelu Hollywood.
Pročitaj cijelu vijest
30. Septembar 2019. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba...
Sastanak predstavnika Udruženja slijepih sa delegacijom iz općine Novi Grad
Predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo posjetili su 30.09.2019.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Razlog posjete je realizaciju projekta koji sufinansira ova općina. Naime, oćina Novi Grad Sarajevo sufinansira projekat Udruženja slijepih Kantona Sarajevo “Sa novim tehnologijama do veće inkluzije slijepih osoba”, u visini 2.000 KM. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo jedan računar – laptop, koji će se nakon prilagođavanja i ugradnje adekvatnih programa uručiti kao pomagalo jednoj slijepoj osobi, članu ovog Udruženja, koja ima prebivalište na na području općine Novi Grad.
Pročitaj cijelu vijest
27. Septembar 2019. godine
Šta mi znači Brajevo pismo...
Fotografija Hamide Čomor
"Koračaj ili umri", - riječi su poznatog pjesnika, koje sam kao nedužno krhko biće, ne razumijevajući ništa, morala prihvatiti. Od rođenja ne vidim; takvom sudbinom, određen mi je put vječite borbe... Uvidjevši, da ne mogu ništa promijeniti, roditelji su me odveli u internat za slijepe, smatrajući ga jedinom nadom, za moju budućnost. Odlazak u tu ustanovu, predstavljao mi je veliki izazov. Odvajanje od roditelja, doživjela sam na bolan način, te sam se s time borila, s tugom i strahom. Neobjašnjivo mi je teško opisati žal za majkom, koja mi je udahnula život, podižući me s ljubavlju i toplinom. Bez obzira na to, svoju ranjivost, nisam smjela pokazivati, već sam se morala doimati hrabrom; izražavanje emocija, nisu dopuštala stroga pravila internata, koja su mi kao utjehu nudila, pretrpan raspored aktivnosti. Moj odlazak u internat, nije bio postepeno prirodno odvajanje, već svojevrsna amputacija. Izgubivši svaku nadu, da ću odatle skoro otići, prihvatila sam nefleksibilan raspored i zadana pravila. Intelektualni razvoj se više poticao, u odnosu na emocionalnu autonomiju, koja je bila suspregnuta; tuga, strah, zabrinutost, uznemirenost i slični osjećaji, nisu dopuštani, pa sam kao dijete, brzo naučila, ne otkrivati ih. Kao ''''lijek'''' protiv čežnje za domom, nudio se rad, te je stoga dnevni raspored, bio ispunjen aktivnostima. Bio je to period, u kome sam se suočavala s posebnim izazovima; prepuštajući se situaciji u kojoj sam se našla, otkrivam strategiju preživljavanja, koja omogućuje svakodnevno funkcionisanje, odnosno prilagođavanje, na život u internatu. U takvoj situaciji, do izražaja je došla moja sposobnost prilagođavanja novim okolnostima i pozitivan stav prema životu. Boreći se, uspjela sam živjeti sretnim i smislenim životom.
Pročitaj cijelu vijest
26. Septembar 2019. godine
Predstavnici vlasti žele bolju saradnju...
Snimak učesnika okruglog stola u Zenici
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Savezom slijepih zeničko-dobojskog kantona organizovalo je okrugli sto na temu: “Unapređenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom, radi izgradnje društva jednakih mogućnosti”. Okrugli sto je organizovan 25.septembra 2019.godine, u Zenici. Na ovom okruglom stolu razgovaralo se o položaju slijepih osoba u ZE-DO kantonu, implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Agende 2030, o građenju partnerskih odnosa, koalicija i mreža, radi efikasnije implementacije federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021. Zahvaljujući angažmanu domaćina Saveza slijepih ZE-DO kantona, okrugli sto je organizovan na veoma visokom nivou, a prisustvo predstavnika institucija vlasti, sa svih nivoa, dalo mu je posebnu vrijednost i značaj.
Pročitaj cijelu vijest
19. Septembar 2019. godine
Naš cilj je kvalitetno inkluzivno obrazovanje...
Snimak učesnika okruglog stola
Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je okrugli sto „Razumna prilagodba kao obaveza i preduslov za kvalitetno obrazovanje djece s invaliditetom“. Okrugli sto je održan u Sarajevu 18.09.2019. godine. Na ovom okruglom stolu učestvovalo je preko 50 osoba , od čega je većina iz institucija vlasti i javnih ustanova iz oblasti obrazovanja. Odbor za inkluzivno obrazovanje je tijelo Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo formiranog s ciljem zagovaranja za sprovođenje člana 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Član 24 detaljno obrazlaže sve preduslove koji se moraju zadovoljiti kako bi djeca i mladi s invaliditetom mogli uživati svoje pravo na inkluzivno obrazovanje. Analiza stanja u obrazovanju u našoj sredini pokazuje da nedostaje jasno razumijevanje pojma razumne prilagodbe, kao preduslova kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja. Razumna prilagodba u obrazovanju nije prepoznata u zakonima i pravilnicima obrazovnog sektora u Kantonu Sarajevo i često se vezuje za izdvajanja velikih finansijskih sredstava iz budžeta što ukazuje na potrebu dodatnog upoznavanja sa obavezom obezbjeđenja razumne prilagodbe.
Pročitaj cijelu vijest
19. Juli 2019. godine
Korak bliže inkluziji...
Sastanak u Ministarstvu za obrazovanje i  potpisivanje Sporazuma
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo - Odbor za inkluzivno obrazovanje ( KOO KS) 19.07.2019.godine je sa ministricom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,Zinetom Bogunić,potpisalo Sporazum o saradnji, čiji je cilj sistemski pristup odgoju i obrazovanju djece i mladih sa invaliditetom na svim obrazovnim nivoima u Kantonu Sarajevu, a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN, koju je BiH ratificirala 2010. godine. Obje strane očekuju da će ovom saradnjom doprinijeti unapređenju i poboljšanju implementacije kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja djece i mladih sa invaliditetom onako kako to propisuje član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN o kojem članovi Odbora za inkluzivno obrazovanje Kantona Sarajevo imaju potrebno znanje i iskustvo.
Pročitaj cijelu vijest
08. Juli 2019. godine
Da li ste se ikada pitali šta je to rodno zasnovano nasilje?......
Svako nasilje, bilo da je ekonomsko, psihološko, fizičko ili seksualno, koje se dešava zbog toga što je neka osoba pripadnica ili pripadnik određenog roda, smatra se rodno zasnovanim nasiljem. ...a jeste li se ikada zapitali da li osobe sa invaliditetom preživljavaju spomenute vidove nasilja, zato što nisu u mogućnosti, ili ne žele ispuniti društvene stereotipe o rodu?
Pročitaj cijelu vijest
27. Juni 2019. godine
Kako Željko koristi Brajevo pismo...
Snimak učesnika promocije Brajevog pisma
U okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske, organizovana je 27.juna 2019.godine radionica promocije Brajevog pisma. U prostorijama Udruženja oko 30 slijepih osoba i njihovih pratilaca razgovarali su o važnosti korištenja Brajevog pisma od strane slijepih osoba. Voditelj radionice i promotor Brajevog pisma Željko Bajić govorio je o njegovom praktičnom značaju za svakodnevni život slijepe osobe i kako je on kroz svoj život koristio Brajevo pismo. Također je istakao koliko mu znači korištenje Brajevog pisma za njegov posao novinara, kao i u svakodnevnom korištenju u domaćinstvu, slobodnom vremenu i sl.
Pročitaj cijelu vijest
27. Juni 2019. godine
S Brajevim pismom kroz život...
Željko Bajić, novinar, član Udruženja slijepih Kantona SArajevo
Tehnologija je divna stvar. Ali tehnologija nas u kritičnom trenutku može izdati: Brajevo pismo nikad! Prve tačkice na Brajevom pismu ispisao sam na teškoj metalnoj tabli, možda sličnoj onoj na kojoj je prve riječi ispisao sam Louis Braille... Međutim, ubrzo smo kao prvačići prešli na Brajeve pisaće mašine i sve što ću napisati u naredne dvije decenije školovanja biće na pisaćoj mašini – od prvog razreda osnovne škole pa do završetka postdiplomskog studija.
Pročitaj cijelu vijest
25. Juni 2019. godine
Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agen...
Snimak učesnika radionice Kako koristiti Konvenciju i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih
Udruženje slijepih u okviru projekta “"Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji podržava MyRight iz Švedske, organizovalo 25.juna 2019.godine jednodnevnu radionicu: „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih“. Radionica je organizovana u Sarajevu, a voditelji radionice su bili Suvad Zahirović i Fikret Zuko . U njenom radu učestvovalo je 18 slijepih osoba, aktivista u udruženjima slijepih i to 11 iz Kantona Sarajevo i 7 iz ostalih udruženja slijepih iz Federacije BiH. U toku rada analizirana je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Agenda 2030 , te drugi međunarodni i domaći dokumenti koji se mogu koristiti u procesu zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
18. Juni 2019. godine
Projekti nisu rješenje, tražimo sistemsku podršku instituci...
Snimak učesnika okruglog stola sa donosiocima odluka
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 18.juna 2019.godine organizovalo je okrugli sto na temu: “Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”. U radu ovog okruglog stola učestvovali su predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici kantonalnih i federalnih parlamenata ,Grada Sarajeva, općina i javnih ustanova, te predstavnici Saveza slijepih Švedske (SRF), MyRight-a i članovi Udruženja. Detaljno se diskutovalo o implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2017-2021”, o utvrđenim prioritetima, sa posebnim fokusom na položaj slijepih osoba i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba s invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
10. Juni 2019. godine
Banovići - Promocija Vodiča za donosioce odluka i aktiviste ...
Sastanak sa članovima Udruženja slijepih u Banovićima, promocija vodiča.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Banovići. Sastanak je održan 10.juna 2019.godine u Banovićima. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih u Banovićima, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pročitaj cijelu vijest
08. Juni 2019. godine
Radionica za mlade osobe sa invaliditetom ...
Snimak učesnika radionice za mlade o prepoznavanju vlastitog identiteta
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo organizovao je 08.juna 2019.godine jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom. Tema radionice: „Prepoznavanje vlastitog identiteta”. Voditelj radionice Amna Alispahić. Program radionice je bio koncipiran kako bi mlade osobe sa invaliditetom lakše prihvatile svoj invaliditet, te se ohrabrile da se više angažuju u svojim udruženjima , na zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom. Učesnici radionice su pokazali veliki interes da se i u buduće uključe u razne oblike edukacije, koje se organizuju u udruženjima ili na nivou Koordinacionog odbora.
Pročitaj cijelu vijest
29. Maj 2019. godine
Kako unaprijediti partnerstvo sa institucijama vlasti...
Snimak učesnika okruglog stola održanog u Tuzli.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Udruženjem građana oštećenog vida Tuzla, organizovalo je okrugli sto na temu: “Unapređenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom, radi izgradnje društva jednakih mogućnosti”. Okrugli sto je organizovan 28.maja 2019.godine, u Tuzli. Na ovom okruglom stolu razgovaralo se o položaju slijepih osoba u tuzlanskom kantonu, implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Agende 2030, o građenju partnerskih odnosa, koalicija i mreža, radi efikasnije implementacije federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021.
Pročitaj cijelu vijest
23. April 2019. godine
Održana 8. sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Saraj...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 23.aprila 2019.godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja. Zastupnici u Skupštini razmatrali su i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i djelovanju Udruženja u 2018.godini i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja u 2018.godini. U diskusiji je ocijenjeno da je rad Udruženja u 2018.godini bio veoma uspješan , te da uprkos poteškoćama koje prate rad i ovog i sličnih udruženja, postignuti su veoma zapaženi rezultati. Posebno je istaknut značaj raznih oblika edukacije, koje je Udruženje organizovalo u 2018.godini, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Veoma značajnim su ocijenjene i zagovaračke aktivnosti, koje kontinuirano provodi Udruženje, s ciljem da se unaprijedi položaj slijepih osoba u društvu. Zastupnici Skupštine Udruženja za predstavnike u Skupštinu Saveza slijepih Federacije izabrali su Fikreta Zuku i Almasa Kulovića, s tim da je Fikret Zuko delegiran i u Upravni odbor Saveza.
Pročitaj cijelu vijest
23. April 2019. godine
Promocija Brajevog pisma...
Snimak učesnika radionice promocija Brajevog pisma
U okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske, organizovana je 23.aprila 2019.godine radionica promocije Brajevog pisma. U prostorijama Udruženja oko 30 slijepih osoba i njihovih pratilaca razgovarali su o važnosti korištenja Brajevog pisma od strane slijepih osoba. Voditelj radionice i promotor Brajevog pisma Vedin Hajduković govorio je o istoriji nastanka Brajevog pisma, te o njegovom praktičnom značaju za svakodnevni život slijepe osobe.
Pročitaj cijelu vijest
23. April 2019. godine
Promocija Vodiča za donosioce odluka i aktiviste ...
Snimak učesnika sastanka u Živinicama - promocija Vodiča za donosioce odluka
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice Sastanak je održan 22.aprila 2019.godine u Živinicama
Pročitaj cijelu vijest
19. April 2019. godine
Održan sastanak sa liderima i aktivistima Međuopćinskog udruž...
Snimak sastanka u Travniku , promocija Vodiča za donosioce odluka
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Međuopćinskog udruženja slijepih građana Travnik.
Pročitaj cijelu vijest
17. April 2019. godine
Gradonačelnik grada Sarajeva potpisao ugovor sa Udruženjem slij...
Potpisivanje ugovora sa gradonačelnikom Abdulahom Skaka
Gradonačelnik grada Sarajeva gospodin Abdulah Skaka, sa pomoćnicom gradonačelnika gospođom Aminom Deljković, 17.aprila 2019.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Direktor Udruženja Fikret Zuko, sa saradnicima i direktor Biblioteke za slijepe u BiH Sakib Pleh, razgovarali su sa gradonačelnikom o aktuelnim pitanjima, od interesa za slijepe osobe, dosadašnjoj saradnji Grada , Udruženja i Biblioteke, te podršci, koju bi Grad u budućnosti mogao pružati Udruženju slijepih Kantona Sarajevo i Biblioteci.
Pročitaj cijelu vijest
16. April 2019. godine
Održan sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja građana o...
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Sastanak je održan 16.aprila 2019.godine, u prostorijama Dramar centra, u Tuzli. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo:Hamdo Kentra – predsjednik, Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima UGOV-a, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u tuzlanskom kantonu, kao i o problemima sa kojima se susreću njihova udruženja i članovi.
Pročitaj cijelu vijest
04. April 2019. godine
Predstavnice MyRight-a u posjeti Udruženju...
Snimak sastanka sa predstavnicima MyRighta
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 04. aprila 2019. godine posjetile su predstavnice MyRight iz Švedske Sanna Lucas, Hanna Cruce, i Binasa Goralija nacionalna koordinatorica MyRighta u BiH. Predstavnici Udruženja gošćama su prezentirali realizaciju Projekta koji je u partnerstvu sa švedskom organizacijom SRF iz Švedske Udruženje realizovalo u 2018.godini. Zatim su predstavili ključne aktivnosti koje će se realizovati u 2019.godini. Nakon toga sastanku su se pridružili predstavnici sarajevske koalicije osoba s invaliditetom i Radna grupa za implementaciju člana 24 Konvencije. Sa gošćama se razgovaralo o aktivnostima koje je koalicija provodila u prethodnoj godini, kao i planovima za naredni period.
Pročitaj cijelu vijest
29. Mart 2019. godine
Uz podršku Misije OSCE-a u BiH osobe s invaliditetom dogovar...
Snimak učesnika Konferencije
Konferencija pod nazivom: „Implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom gradimo društvo jednakih mogućnosti“ održana je 27. i 28. Marta 2019.godine, u Sarajevu, u organizaciji Koordinacionog odbora koalicija osoba sa invaliditetom F BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH. Tehničku podršku u organizaciji Konferencije pružilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici Federalnog ministarstava rada i socijalne politike, Ministarstva za rad i socijalnu politiku,raseljena lica I izbjeglice Kantona Sarajevo, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i kantonalnih koalicija organizacija osoba s invaliditetom. Na otvaranju Konferencije učesnicima su se obratili predstavnici Misije OSCE-a u BiH, ministar za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija i pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić.
Pročitaj cijelu vijest
14. Februar 2019. godine
Aktivnosti inter-resornog tijela ...
Snimak sastanka inter resornog tima.
Inter-resorno tijelo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) održalo je radni sastanak 14.02.2019.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je 03.maja 2018. godine formirala Inter-resorno i intersektorsko Koordianciono tijelo Vlade Kantona Sarajevo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.). U ovo tijelo su imenovana tri predstavnika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i po jedan predstavnik svih ministarstava sa nivoa Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
18. Januar 2019. godine
Potpisan Sporazum o saradnji...
Snimak potpisivanja sporazuma, rukuju se potpisnici
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Udruženje „IT LAB“ Sarajevo i Agencija “Insert” su 17.01.2019.godine , u prostorijama Udruženju slijepih, potpisali Sporazum o saradnji. Ovim sporazumom definisan je zajednički rad na stvaranju jednakih mogućnosti slijepim osobama u korištenju savremenih tehnologija, što podrazumijeva pristupačne web stranice u institucijama vlasti i javnim ustanovama, te kreiranje aplikacija za mobilne telefone, kako bi mobilni telefoni i njihove aplikacije bili pristupačni za slijepe osobe .
Pročitaj cijelu vijest
18. Januar 2019. godine
Ministar Garibija primio predstavnike KOO KS...
Snimak sastanka sa ministrom Garibija
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija, sa saradnicima, primio je 18.01.2019.godine predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u koji je učlanjeno 9 udruženja osoba sa invaliditetom. U dužem, srdačnom i veoma konstruktivnom dijalogu, razgovaralo se o mnogim važnim pitanjima koja su od interesa za osobe sa invaliditetom. Fikret Zuko predsjednik Koordinacionog odbora upoznao je ministra sa dosadašnjim radom Koordinacinog odbora, saradnji sa Ministarstvom i pitanjima koja se u budućnosti trebaju rješavati, kako bi se osobama sa invaliditetom obezbijedilo da na ravnopravan način sa drugima mogu ostvarivati svoja ljudska prava. Posebna pažnja posvećena je implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo (2018.-2021.) i obavezama koje proizilaze iz ovog Akcionog plana.
Pročitaj cijelu vijest
15. Januar 2019. godine
Inter-resorno tijelo održalo prvi sastanak...
Snimak sastanka interresornog tijela
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 15.01.2019.godine održan je prvi sastanak Koordinacionog inter-resornog i intersektorskog tijela Vlade Kantona Sarajevo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) za područje Kantona Sarajevo Ovo inter-resorno tijelo imaneovala je Vlada Kantona Sarajevo 03.05.2018. godine. U ovo tijelo su imenovana tri predstavnika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i po jedan predstavnik svih ministarstava sa nivoa Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
14. Januar 2019. godine
Mali ali važan korak ka povećanju samostalnosti...
Tifa Tucic se kreće sa bijelim štapom
Kad nam je u okviru jednog od projekta podrške koje provodi Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a finansira MyRight, ponuđena obuka za kretanje uz pomoć bijeloga štapa bili smo veoma obradovani jer ne postoji drugi način za sticanje i unapređivanje navedene vještine. Imala sam sreću biti jedan od tri polaznika iz naše organizacije. Individualnu obuku prilagođenu potrebama i mogućnostima svakog polaznika provodio je gospodin Izet Zuko. Svojim pristupom ulijevao je povjerenje i razbijao strah. Ispostavilo se da nisam imala odgovarajući štap. Zato su se pobrinuli organizatori obuke.
Pročitaj cijelu vijest
27. Decembar 2018. godine
Održana 18.sjednica Upravnog odbora Udruženja...
Fotografija sa sjednice Upravnog odbora Udruženja
U poslovnim prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 27.12.2018.godine održana je 18.sjednica Upravnog odbora Udruženja. Članovi Upravnog odbora usvojili su zapisnik sa 17.sjednice, informaciju o radu Udruženja između 17. i 18.sjednice, a razgovaralo se i o ukupnom poslovanju Udruženja u toku 2018.godine. Sve procjene ukazuju da će Udruženje 2018.godinu završiti uspješno. Također je usvojeno više pravilnika i odluka iz nadležnosti Upravnog odbora. U redovno članstvo Udruženja primljena je jedna osoba.
Pročitaj cijelu vijest
20. Decembar 2018. godine
Mlade osobe sa invaliditetom žele veći angažman u udružen...
Snimak učesnika okruglog stola sa mladim osobama sa invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20.decembra 2018.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, organizovao je okrugli sto na temu “Značaj agažovanja mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS”. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” – koji se realizuje u okviru zajedničkih aktivnosti MyRighta. Moderator i uvodničar na okruglom stolu bio je Fikret Zuko.
Pročitaj cijelu vijest
19. Decembar 2018. godine
Održan sastanak sa liderima i aktivistima udruženja slijepih ze...
Snimak sastanka u Zenici
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima u udruženjima slijepih zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je održan 18.decembra 2018.godine, u hotelu Dubrovnik, u Zenici.
Pročitaj cijelu vijest
12. Decembar 2018. godine
Održan sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih BP...
Snimak učesnika sastanka u Goraždu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih bosansko-podrinjskog kantona. Sastanak je održan 12.decembra 2018.godine, u hotelu Behar, u Goraždu.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2018. godine
U Kantonu Sarajevo i ove godine obilježen Međunarodni dan osob...
Snimak učesnika svečanog prijema povodom obilježavanja 3.decembra
Tema obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, određena od strane Ujedinjenih nacija za 2018.godinu je "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i jednakosti" Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2018.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnica MyRight Ured u BiH, predstavnici federalnih ministarstava, kantonalnih ministarstava, Grada Sarajeva, općina, javnih ustanova, , te predstavnici medija.
Pročitaj cijelu vijest
16. Novembar 2018. godine
Potpisan Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja os...
Snimak učesnika za vrijeme potpisivanja Sporazuma između KOO KS i Ministarstva za rad
Ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i 9 (devet) udruženja osoba sa invaliditetom, koja čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, 16.novembra 2018.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, potpisali su Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Sporazum je rezultat kontinuirane i dobre saradnje između Ministarstva i udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Ovim sporazumom se uređuju principi i način saradnje, obaveze i odgovornosti potpisnika Sporazuma na stvaranju ambijenta i formalnog okvira za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, te rješavanju statusnih pitanja udruženja osoba sa invaliditetom, učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
16. Novembar 2018. godine
Delegaciju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih...
Snimak učesnika sastanka u Ministarstvu za rad Kantona Sarajevo
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, sa saradnicima, 16.11.2018.godine primila je delegacije Saveza slijepih Štokholm i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Fikret Zuko direktor Udruženja istakao je da ovo Udruženje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, a uz finansijsku podršku organizacije MyRight iz Švedske, već 20 godina realizacije razne projekate u Udruženju slijepih Kantona Sarajeovo. Istakao je da ove dvije bratske organizacije imaju i veliko međusobno razumijevanje i razmjenu iskustava već duži niz godina, te se nada da će tako ostati i u budućnosti. Ove godine je otpočeo novi projektni ciklus 2018-2021 godina u okviru kojeg je otpočela realizacija Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo” koji su nastavili da podržavaju MyRight i Savez slijepih Švedske.
Pročitaj cijelu vijest
14. Novembar 2018. godine
70 godina postojanja i rada Udruženja slijepih u Sarajevu...
70 godina postojanja i rada Udruženja slijepih u Sarajevu
Kontinuiran i organizovan rad za ravnopravnost, jednake mogućnosti i afirmaciju slijepog čovjeka Do završetka Drugog svjetskog rata na području Bosne i Hercegovine nije bilo organizovanog rada na socijalnoj i drugoj zaštiti slijepih osoba. Država, sama po sebi , nije imala interes da ovoj kategoriji građana posvećuje bilo kakvu pažnju , a slijepe osobe nisu imale organizovan nastup da bi mogle izvršiti pritisak na državu, u cilju poboljšanja svog položaja u društvu. Uslijed ratnih djejstava u drugom svjetskom ratu i zaostalog ratnog materijala, broj slijepih osoba se znatno povećao, a samim tim i njihov položaj je postao teži. Zato se imperativno nametnula potreba za njihovo organizovano djelovanje.
Pročitaj cijelu vijest
14. Novembar 2018. godine
Svečana akademija u povodu 70 godina postojanja i rada Udruženj...
Snimak prisutnih na svečanoj akademiji povodom 70 godina postojanja i rada Udruženja slijepih u Sarajevu
U povodu obilježavanja 70 godina rada i djelovanja Udruženja slijepih u Sarajevu , Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 14.novembra 2018.godine organizovalo svečanu akademiju. U kongreskoj dvorani hotela Holiday, za više od 100 prisutnih osoba, iz vladinog i nevladinog sektora, pripremljen je prigodan program. Pročitan je referat o radu i djelovanju Udruženja u prethodnih 70 godina, a odrđenom broju institucija i pojedinaca uručena su odgovarajuća priznanja. Arvid Linden iz Švedske proglašen je za počasnog člana Udruženja i tim povodom mu je uručena povelja Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
08. Novembar 2018. godine
Ka jednakom razumijevanju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja...
Snimak prisutnih na okruglom stolu
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight-a, a u okviru zajedničkih aktivnosti, organizovao je 08.11.2018.godine, u Sarajevu, okrugli sto na temu “Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja”. Cilj ovog okruglog stola je da predstavnici institucija vlasti, prije svega oni zaduženi za obrazovanje i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, detaljnije razgovaraju o članu 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje se odnose na član 24 Konvencije, te Agendi 2030, sa fokusom na cilj 4. Fikret Zuko kao moderator i Amna Alispahić kao uvodničar, prezentirali su prisutnim stavove organizacija osoba sa invaliditetom u vezi sa kvalitetnim inkluzivnim obrazovanjem i trenutnim stanjem u BiH.
Pročitaj cijelu vijest
01. Novembar 2018. godine
Arvid Linden iz Švedske počasni član Udruženja...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 01.novembra.2018. godine održana je sjednica Skupštine Udruženja. Na sjednicu su usvojeni Program rada i djelovanja Udruženja u 2019.godini i Finansijski plan Udruženja za 2019.godinu. Zastupnici su diskutovali o realizaciji projekata u toku 2018. godine, kao i projektima koji će se realizovati naredne godine. Također su diskutovali o ostalim važnim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
01. Novembar 2018. godine
Održana radionica za aktiviste Udruženja ...
Snimak učesnika radionice
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta “"Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji podržava MyRight iz Švedske 1.novembra 2018.godine organizovana je radionica: „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih“.
Pročitaj cijelu vijest
22. Oktobar 2018. godine
Tradicija se nastavlja ...
Predsjednica Lions zone u Bih dr.Nada Čivić i Fikret Zuko prilikom uručivanja govornih toplomjera
U povodu obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa, LIONS ZONA BiH je organizovala posjetu Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Predsjednica Lions zone za BiH dr.Nada Čivić , sa predstavnicima 3 lions kluba: „Prvi ženski lions klub Sarajevo“, „Lions klub olimpijski grad“ i „Lions klub Centar“ 22.oktobra 2018.godine posjetili su Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i tom prilikom direktoru Udruženja uručili 20 govornih toplomjera. Donirani toplomjeri će se dodjeliti članovima Udruženja u skladu sa njihovim potrebama.
Pročitaj cijelu vijest
22. Oktobar 2018. godine
Održan drugi trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kam...
Snimak učesnika treninga javnog zagovaranja za mlade lidere
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijest, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske- SRF organizovalo je drugi dvodnevni trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja“. Trening je održan 20. i 21.oktobra 2018.godine, u Sarajevu u hotelu Holiday. Na treningu je učestvovalo 15 mladih slijepih osoba, potencijalnih lidera. Učesnici treninga su bili iz sarajevskog, tuzlanskog, zeničko-dobojskog i srednjobosanskog kantona. Ovo je bio drugi završni trening, a učesnici su pored sticanja teoretskog znanja I praktično vježbali uloge zagovarača za prava osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
18. Oktobar 2018. godine
BRAJ I JA...
Snimak Vehida Hajdukovića za vrijeme promocije brajevog pisma
Svima nam je poznato da naša država ne daje adekvatnu podršku slijepim osobama u procesima njihovog osposobljavanja za samostalan život. Ovo se posebno odnosi na mogućnosti korištenja Brajevog pisma što podrazumijeva obuku za čitanje i pisanje Brajevog pisma i nabavku neophodnih pomagala. To je obeshrabrilo i slijepe osobe pa je sve manje slijepih osoba koje koriste ili znaju čitati i pisati Brajevo pismo. Svjesni te činjenice, a uzimajući u obzir preporuke Svjetskog saveza slijepih, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru Projekta koji finansira MyRight, pokrenulo aktivnosti koje imaju za cilj promociju Brajevog pisma, naročito među slijepim osobama. U Udruženju slijepih , u povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih organizovana je treća radionica na kojoj je promovisano brajevo pismo. Promotor Brajevog pisma na ovoj radionici bio je Vehid Hajduković U nastavku teksta možete pročitati njegovo motivaciono pismo:
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2018. godine
Promocija zakona u pristupačnom formatu za slijepe...
Snimak promocije zakona u zvučnom formatu
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2018.godine organizovana promocija Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka., u formatu pristupačnom za slijepe. Oko 40 slijepih osoba i njihovih asistenata pokazali su veliki interes za ovaj način prilagođavanja zakona i drugih propisa slijepim osobama. Promociju zakona u zvučnom formatu izvršio je Fikret Zuko, a aktivnost je organizovana u okviru programa obilježavanja 15.oktobra - Međunarodnog dana slijepih. Udruženje slijepih Kantona Sarajevu, u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Vijeća Evrope, realizovalo je projekat snimanja u audio formatu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2018. godine
Promocija Brajevog pisma...
Promotor Brajevog pisma
U okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske, organizovana je 15.oktobra 2018.godine treća radionica promocije Brajevog pisma. U prostorijama Udruženja oko 40 slijepih osoba i članova njihovih porodica diskutovalo je o važnosti korištenja Brajevog pisma od strane slijepih osoba. Voditelj radionice i promotor Brajevog pisma Vehid Hajduković govorio je o istoriji nastanka Brajevog pisma, njegovom praktičnom značaju za svakodnevni život slijepe osobe.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2018. godine
Učenici osnovnih škola iz općine Stari Grad u društvu sa slij...
Snimak učesnika druženja sa učesnicima osnovih škola
Sportsko društvo slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz podršku općine Stari Grad organizovali su druženje učenika osnovnih škola iz općine Stari Grad sa slijepim osobama.
Pročitaj cijelu vijest
01. Oktobar 2018. godine
Izborni zakon i Zakon o finansiranju političkih stranaka pristu...
Fotografija CD-ova na koji su snimljeni zakoni
Udruženje slijepih Kantona Sarajevu, u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Vijeća Evrope, realizovalo je projekat snimanja u audio formatu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka. Zakoni su snimljeni i tehnički obrađeni u tonskom studiju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Da bi ovi zakoni bili dostupni slijepim osobama objaviće se na web stranici Centralne izborne komisije BiH i web stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Zakoni na sva tri jezika kopirani su na odgovarajući broj CD-ova i dostavljeni
Pročitaj cijelu vijest
13. Septembar 2018. godine
Implementacijom Akcionog plana poboljšaće se položaj osoba s i...
Snimak učesnika okruglog stola.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz podršku MyRight, Ured u BiH, 12.septembra 2018.godine organizovalo je okrugli sto na temu: “Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom”. Ovaj Akcioni plan usvojila je Vlada Kantona Sarajevo na 128. sjednici, održanoj 31. 05. 2018. Godine. Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba s invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo. Ovim se želi postići da udruženja koja okupljaju osobe sa težim invaliditetom postanu partneri insitucijama vlasti na svim nivoima, te da se obezbijedi stabilno finansiranje za njihove osnovne programske aktivnosti.
Pročitaj cijelu vijest
06. Juli 2018. godine
Razgovaramo da bi mogli odlučiti za koga ćemo u oktobru glasati...
Slika sa sastanka sa Falatarom
Boriša Falatar kandidat za člana Predsjedništa Bosne i Hercegovine , sa saradnicima, posjetio je 06.jula 2018.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Sa rukovodstvom Udruženja slijepih i Sportskog društva slijepih i slabovidnih razgovarao je o problemima sa kojima se svakodnevno susreću slijepe osobe, kao i o statusu udruženja osoba sa invaliditetom.U neposrednom i srdačnom razgovoru analizirano je postojeće stanje, kao i odnos institucija vlasti prema pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
02. Juli 2018. godine
Održan trening pisanja i vođenja projekata ...
Snimak ucesnika treninga pisanja projekata
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske- SRF, organizovalo je trodnevni trening „Pisanje EU projekata i upravljanje projektnim ciklusom “. Trening je održan od 29.06. do 01.07 . 2018.godine, u Sarajevu u hotelu Holiday. Trening je organizovan za uposlenike u udruženjima slijepih u Federaciji BiH.Na treningu je učestvovalo 8 osoba iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, Saveza slijepih ZE-DO Kantona i Udruženja slijepih bosansko-podrinjskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
27. Juni 2018. godine
Zašto učiti Brajevo pismo...
Slika kako izgleda Brajevo pismo
Svima nam je poznato da naša država ne daje adekvatnu podršku slijepim osobama u procesima njihovog osposobljavanja za samostalan život. Ovo se posebno odnosi na mogućnosti korištenja Brajevog pisma što podrazumijeva obuku za čitanje i pisanje Brajevog pisma i nabavku neophodnih pomagala. To je obeshrabrilo i slijepe osobe pa je sve manje slijepih osoba koje koriste ili znaju čitati i pisati Brajevo pismo. Svjesni te činjenice, a uzimajući u obzir preporuke Svjetskog saveza slijepih, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru Projekta koji finansira MyRight, pokrenulo aktivnosti koje imaju za cilj promociju Brajevog pisma, naročito među slijepim osobama. U toku ove godine održane su dvije radionice za promociju Brajevog pisma, na kojima su promotorice Amna Alispahić i Senija Okić pokušavale motivisati slijepe da nauče Brajevo pismo i da ga koriste u svakodnevnom životu. U nastavku teksta možete pročitati njihova motivaciona pisma:
Pročitaj cijelu vijest
27. Juni 2018. godine
Promocija Brajevog pisma...
Radionica promocija Brajevog pisma
U okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske, organizovana je 27.juna 2018.godine druga radionica promocije Brajevog pisma. U prostorijama Udruženja oko 20 slijepih osoba i članova njihovih porodica diskutovalo je o važnosti korištenja Brajevog pisma od strane slijepih osoba. Voditeljica radionice i promotor Brajevog pisma Senija Okić govorila je o istoriji nastanka Brajevog pisma, njegovom praktičnom značaju za svakodnevni život slijepe osobe.
Pročitaj cijelu vijest
25. Juni 2018. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja...
Snimak učesnika treninga javnog zagovaranja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijest, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske- SRF organizovalo je dvodnevni trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja“. Trening je održan 23. i 24.juna 2018.godine, u Sarajevu u hotelu Holiday. Na treningu je učestvovalo 16 mladih slijepih osoba, potencijalnih lidera. Učesnici treninga su bili iz sarajevskog, tuzlanskog, zeničko-dobojskog i srednjobosanskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
01. Juni 2018. godine
Još jedna uspješna aktivnost Koordinacionog odbora, na povećan...
Snimak potpisnika Protokola u Kantonu Sarajevo
U sjedišu Kantona Sarajevo danas 1.juna 2018.godine organizovano je svečano potpisivanje Protokola o radu i saradnji koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo. Ovaj Protokol potpisalo je 6 kantonalnih ministarstava, Kantonalno tužilaštvo, Fondacija lokalne demokratije i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. U ime Koordinacionog odbora Protokol je potpisao predsjednik KOO KS Fikret Zuko.
Pročitaj cijelu vijest
28. Maj 2018. godine
Nastavlja se podrška prijatelja iz Švedske...
Snimak delegacije na sastanku u Švedskoj
Delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u sastavu: Fikret Zuko – direktor Udruženja, Safeta Baković – koordinator Projekta i Amna Alispahić – članica projektnog tima boravili su u radnoj posjeti Savezu slijepih Štokholm (SRF) u periodu od 21. do 25.maja 2018.godine. Ova posjeta je organizovana u okviru Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a finansiran je od strane MyRight.
Pročitaj cijelu vijest
26. April 2018. godine
Potpisan ugovor za novi četverogodišnji Projekat...
Snimak sastanka na kojem je potpisan ugovor za novi projekat
U prostorijama ureda MyRight-a u BiH 26.aprila 2018.godine direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica MyRight-a u BiH Binasa Goralija potpisali su ugovor o realizaciji Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" za period 2018-2021.godina. Ovaj projekat će realizovati Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Savezom slijepih iz Švedske (SRF), a finansiraće ga MyRight. Ovaj četverogodišnji projekat ima za cilj da se unaprijede personalni kapaciteti slijepih osoba, te organizacioni i drugi kapaciteti organizacija slijepih u F BiH, a prije svega Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
24. April 2018. godine
Promocija Brajevog pisma...
Snimak učesnika promocije Brajevog pisma
U okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske, organizovana je 24.aprila 2018.godine prva radionica promocije Brajevog pisma. U prostorijama Udruženja oko 20 slijepih osoba diskutovalo je o važnosti korištenja Brajevog pisma od strane slijepih osoba. Voditeljica radionice i promotor Brajevog pisma Amna Alispahić govorila je o istoriji nastanka Brajevog pisma, njegovom praktičnom značaju za svakodnevni život slijepe osobe.
Pročitaj cijelu vijest
24. April 2018. godine
Održana sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo...
snimak zastupnika na Skupštini udruzenja
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 24.aprila 2018.godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja. Zastupnici u Skupštini razmatrali su i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i djelovanju Udruženja u 2017.godini i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja u 2017.godini. U diskusiji je ocijenjeno da je rad Udruženja u 2017.godini bio veoma uspješan , te da uprkos poteškoćama koje prate rad i ovog i sličnih udruženja, postignuti su veoma zapaženi rezultati. Posebno je istaknut značaj raznih oblika edukacije, koje je Udruženje organizovalo u 2017.godini, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ništa manje značajnim nisu ocijenjene i zagovaračke aktivnosti, koje provodi Udruženje, s ciljem da se unaprijedi položaj slijepih osoba u društvu. Zastupnici su posebno diskutovali o kampanji „100 kompjutera za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo“ u kojoj je u toku 2017.godine obezbijeđeno 60 kompjutera koji su uručeni slijepim osobama, članovima Udruženja
Pročitaj cijelu vijest
24. April 2018. godine
Obavještenje za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i ...
slijepa osoba sa instruktorom za mobilitet
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo počinje sa realizacijom projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti“ u periodu 2018 -2021.godina, koji se realizje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a koji se finansira od strane MyRight-a Švedska. Ovaj četverogodišnji projekat ima za cilj da se unaprijede personalni kapaciteti članova, te organizacioni i drugi kapaciteti organizacija slijepih u F BiH. Akcionim planom za 2018.godinu također su predviđene značajne aktivnosti, a neke od njih su usmjerene na podizanje personalnih kapaciteta članova. Iz tih razloga pruža se mogućnost članovima da se prijave na sljedeće edukacije:
Pročitaj cijelu vijest
20. April 2018. godine
Usaglašen finalni tekst Akcionog plana...
Snimak sastanka Interresorne grupe za Akcioni plan
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 20. aprila 2018.godine održan je drugi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo, a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima.
Pročitaj cijelu vijest
09. April 2018. godine
Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja...
Snimak sjednice Upravnog odbora Udruženja
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 09.04.2018.godine održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja. Članovi Upravnog odbora utvrdili su prijedlog izvještaja o radu Udruženja za 2017.godinu i uputili ga Skupštini Udruženja na usvajanje. Donesena je odluka da se Skupština Udruženja održi 24.aprila 2018.godine. Ova sjednica Skupštine je izvještajnog karaktera, pa bi se na njoj trebali usvojiti izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja za 2017.godinu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Mart 2018. godine
Održan prvi sastanak Interresorne grupe...
Snimak prisutnih članova interresorne grupe
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 16.marta 2018.godine održan je prvi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo , a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima. Nacrt Akcionog plana pripremio je Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , u skladu sa federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. U Nacrtu Akcionog plana predviđeno je 5 prioriteta i to:
Pročitaj cijelu vijest
23. Februar 2018. godine
Gradonačelnik grada Sarajeva potpisao ugovor sa Udruženjem slij...
Snimak gradonačelnika i direktora Udruženja prilikom potpisivanja ugovora
Gradonačelnik grada Sarajeva gospodin Abdulah Skaka, sa saradnicima, 23.februara 2018.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Zamjenica predsjednika Senija Okić i direktor Udruženja Fikret Zuko, sa saradnicima, razgovarali su sa gradonačelnikom o aktuelnim pitanjima, od interesa za slijepe osobe, dosadašnjoj saradnji Grada i Udruženja, te podršci, koju bi Grad u budućnosti mogao pružati Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
27. Decembar 2017. godine
Usvojeni programski dokumenti Udruženja za 2018.godinu...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U prostorijama Udruženja 27.12.2017. godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine, koja je održana u aprilu 2017.godine. Također su usvojeni Program rada i djelovanja Udruženja za 2018.godinu i Finansijski plan Udruženja za 2018.godinu. Direktor Udruženja Fikret Zuko je detaljno informisao zastupnike u Skupštini o realizaciji projekata u toku 2017. godine, kao i projektima koji se planiraju realizovati u narednoj godini. Posebno je istakao projekte koji se realizuju u partnerstvu sa Savezom slijepih Štokholm (SRF) – Švedska, koje podržava MyRight i čiji se nastavak dogovoren za naredni četverogodišnji period.
Pročitaj cijelu vijest
22. Decembar 2017. godine
Finaliziranje Akcionog plana za unapređenje prava i položaja os...
Snimak učesnika okruglog stola
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight-a, organizovali su 22.12.2017.godine, u Sarajevu, okrugli sto koji je bio posvećen usaglašavanju finalnog teksta Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018-2021. Federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021. stavljeno je u obavezu institucijama vlasti na svim nivoima da usvoje akcione planove za njenu implementaciju.
Pročitaj cijelu vijest
21. Decembar 2017. godine
Načelnik općine Centar gospodin Nedžad Ajnadžić ponovo obrad...
Snimak uručivanja laptopa od strane načelnika Ajnadžića
Načelnik općine Centar gospodin Ajnadžić, sa saradnicima, 21.decembra 2017.godine ponovo je posjetio Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Sa direktorom Udruženja Zuko Fikretom i članovima Udruženja razgovarao je o mnogim aktuelnim temama, koje su od posebnog interesa za slijepe osobe, a za koje općina Centar može dati svoj doprinos u njihovom rješavanju. Tom prilikom načelnik je uručio 5 laptopa, članovima Udruženja, koji žive na području općine Centar. Laptopi su obezbjeđeni u okviru akcije „100 računara za 100 slijepih osoba koje žive na području Kantona Sarajevo“.
Pročitaj cijelu vijest
20. Decembar 2017. godine
Delegacija Saveza slijepih Federacije BiH u posjeti Udruženju sl...
Snimak sastanka sa delegacijom Saveza slijepih F BiH
Delegacija Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu Zdravko Cigić dopredsjednik, Almas Kulović izvršni direktor i Veselin Rebić član Skupštine Saveza 20.decembra 2017.godine posjetila je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Delegaciju je primio predsjednik Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, sa saradnicima.
Pročitaj cijelu vijest
15. Decembar 2017. godine
Organizovan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih K...
Snimak podjele certifikata u Sarajevu
U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017 , koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, 15.decembra 2017.godine je organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja. Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u Sarajevu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti.
Pročitaj cijelu vijest
14. Decembar 2017. godine
Održan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih Unsko...
Snimak dodjele certifikata u Bihaću
U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017, koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u Bihaću je 14.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u ovom kantonu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti. Posebno je naglašena potreba da se jačaju individualni kapaciteti članova, kako bi se što efikasnije uključili u realizaciju programskih aktivnosti Udruženja. U izlaganjima uvodničara ali i samih članova, istaknuta je potreba za dodatnom edukacijom, naročito o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka UN Komiteta za prava OSI, koje su u aprilu 2017.godine dostavljene državi BiH.
Pročitaj cijelu vijest
06. Decembar 2017. godine
Okrugli sto sa donosiocima odluka u Unsko-sanskom kantonu...
Snimak učesnika okruglog stola u Bihaću
U skladu sa planom rada u 2017.godini u Bihaću je 06.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto na temu “Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonu”, Okrugli sto su organizovali Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruženje slijepih Unsko-sanskog Kantona u okviru projekta “Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017” koji posredstvom MyRight finansira SIDA i Savez slijepih Švedske. Na okruglom stolu, u čijem radu je učestvovalo preko 30 predstavnika udruženja slijepih unsko-sanskog kantona i institucija vlasti , promovisana je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su u aprilu ove godine dostavljne našoj državi.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2017. godine
Prijem povodom 3.decembra...
Snimak učesnika prijema povodom 3.decembra
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 3.decembra 2017.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnici ministarstava, predstavnica MyRight Ured u BiH, te predstavnici institucija vlasti sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti i mediji. Ministrica Amela Dautbegović i Fikret Zuko predsjednik KOO KS u svojstvu domaćina, pozdravili su prisutne i zahvalili im na dolasku.
Pročitaj cijelu vijest
28. Novembar 2017. godine
Održan trening javnog zagovaranja za slijepe osobe u Sarajevu...
Snimak ucesnika treninga javnog zagovaranja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Trening je održan 27. i 28. novembra 2017. godine u Sarajevu. Treningu je prisustvovalo 20 slijepih osoba, članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja“, sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
24. Novembar 2017. godine
Organizovana tradicionalna konferencija organizacija slijepih...
Snimak učesnika Konferencije
Konferencije “Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH, stanje i izazovi”,koja je održana u Sarajevu , u hotelu „Holywood“ 22. – 24. novembar 2017.godine Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017“ uz podršku MyRight/ SIDA, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – Štokholm. Za učešće u radu Konferencije registrovalo se 85 osoba. Na Konferenciji su prisustvovali predstavnici: Saveza slijepih Štokholm, MyRight Ured u BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na čelu sa ministrom Veskom Drljačom, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u F BiH, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo, kao i predstavnici organizacija slijepih iz Crne Gore, Republike Srpske, Bosansko-podrinjskog kantona, Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Kantona 10, Zeničko-dobojskog Kantona, Srednje-bosanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona i Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
08. Novembar 2017. godine
Tradicionalni susret osoba sa invaliditetom sa predstavnicima in...
Snimak zajedničkog sastanka sa predstavnicima institucija vlasti
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight u BiH, organizovali su 08.11.2017.godine, u hotelu Holiday, susret predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnika institucija vlasti u Kantonu Sarajevo. Cilj susreta je bio promocija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i UN Preporuka koje je Komitet za prava osoba sa invaliditetom dostavio BiH, u aprilu ove godine. Na ovom tradicionalnom susretu predstavnika udruženja OSI i donosioca odluka razgovarano je o mnogim pitanjima i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, a njihovo je rješavanje u nadležnosti kantona, grada i općina udruženih u Kanton Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
06. Novembar 2017. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u unsko...
Snimak učesnika treninga javnog zagovaranja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove udruženja slijepih unsko-sanskog kantona. Trening je održan 03. i 04. novembra 2017. godine u Bihaću. Treningu je prisustvovalo 20 slijepih osoba, članova udruženja slijepih.
Pročitaj cijelu vijest
03. Novembar 2017. godine
Uz korištenje novih tehnologija unapređuje se rad udruženja...
Snimak učesnika treninga
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 01. i 02. novembra 2017.godine održan je dvodnevni trening za uposlenike udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Trening je uz podršku MyRight-a u BiH, organizovao Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, a tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
30. Oktobar 2017. godine
Načelnik općine Centar gospodin Nedžad Ajnadžić ponovo u pos...
Snimak sastanka sa načelnikom općine Centar prilikom podjele laptopa članovima Udruženja
Načelnik općine Centar gospodin Ajnadžić , sa saradnicima, 30.oktobra 2017.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Sa direktorom Udruženja Zuko Fikretom razgovarao je o mnogim aktuelnim temama, koje su od posebnog interesa za slijepe osobe, kao što su rad i funkcionisanje Udruženja, pristupačnost, nabavka novih savremenih pomagala i generalno o većoj pristupačnosti područja općine Centar za slijepe osobe, kako bi se lakše uključile u društvene tokove. Ovom prilikom načelnik Ajnadžić uručio 5 laptopa članovima Udruženja koji žive na području općine Centar.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Uvaženi ambasador Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc sa dele...
Zajednička fotografija direktora Udruženja sa ambasadorom i atašeima Turske ambasade
Povodom 15. oktobra - Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa uvaženi ambasador Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc zajedno sa uvaženim atašeom za obrazovanje Ete, atašeom za privredu Yildiz, atašeom za medije Cetres, direktorom Turskog kulturnog centra Yunus Emre Yaman i partnerom programerske firme Zemane d.o.o. Yagiyhan Atmaca posjetio je 16.oktobra 2017.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Tom prilikom zahvaljujući ambasadi Republike Turske u Sarajevu i donaciji turskih privrednika koji djeluju u BiH uručeni su računari Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, koji će se dodijeliti slijepim osobama , članovima Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Prvi ženski Lions klub u posjeti Udruženju slijepih Kantona Sar...
Snimak predstavnica Prvog ženskog lions kluba u posjeti Udruženju slijepih
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 16.oktobra 2017.godine posjetile su predstavnice Prvog ženskog Lions kluba, koje je predvodila predsjednica Kluba Ediba Čelić – Spužić. Cilj ove posjete je bio da se članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo dodjeli 5 bijelih štapova. Predsjednica Prvog ženskog Lions kluba Ediba Čelić – Spužić je uručila štapove slijepim osobama i zaželjela im mnogo sreće u životu i radu. Štapovi su uručeni: Emini Bajramović, Meldijani Bešlija, Nadini Imamović, Maji Knežević i Kenanu Kudusu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Samo odgovorne vlasti u lokalnoj zajednici mogu obezbijediti slij...
Snimak učesnika okruglog stola.
U okviru Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske (SRF), Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 16.oktobra 2017.godine organizovalo okrugli sto na temu:“ Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, unaprijediti prava i položaja slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”. U radu okruglog stola učestvovali su osim članova Udruženja slijepih predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, sa ministricom Amelom Dautbegović, dva predstavnika Stranke za bolju budućnost, koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnica Ministarstva prostornog uređenja i građenja, predstavnica Grada Sarajeva, direktori javnih ustanova Porodično savjetovalište i Kantonalni centar za socijalni rad, sa saradnicima, predstavnici općina Novo Sarajevo i Ilidža.
Pročitaj cijelu vijest
30. Septembar 2017. godine
Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo u im...
Snimak učesnika Konferencije.
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 28. i 29.septembra 2017.godine organizovao tradicionalnu Konferenciju, s ciljem da se zajedničkim radom i djelovanjem, a u partnerskom odnosu sa institucijama vlasti organizovano radi na građenju društva jednakih mogućnosti. Predstavnici 9 organizacija osoba sa invaliditetom, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo i MyRight-a detaljno su analizirali stanje u udruženjima osoba sa invaliditetom i kako ojačati njihove kapacitete, stepen implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka koje je UN Komitet za prava OSI dostavio Bosni i Hercegovini, poziciju organizacija osoba sa invaliditetom u reformskim procesima u BiH, te o drugim bitnim pitanjima i problemima, sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom i njihova udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Septembar 2017. godine
Gospodin Vasi Ete, ataše za obrazovanje ambasade Republike Tursk...
Snimak sastanka sa atašeom za obrazovanje Turske ambasade
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 22.09.2017.godine posjetio je gdin Vasi Ete ataše za obrazovanje iz ambasade Republike Turske. Posjeta je uslijedila nakon što je ambasada zaprimila molbu Udruženja za podršku u nabavci kompjutera, u okviru akcije “100 kompjutera za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”. Direkor Udruženja Fikret Zuko detaljno je informisao atašea o radu Udruženja, sa problemima sa kojima se susreće, te položaju slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Posebna pažnja posvećena je nabavci savremenih tehnologija – računara, kao i mogućoj podršci ambasade Turske u provođenju programskih aktivnosti Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Septembar 2017. godine
Lokalne zajednice ne pokazuju interes za veću uključenost osob...
Snimak učesnika Konferencije
Koordinacioni odbor koalicija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, uz podršku MyRight u BiH, organizovao je 20. i 21.septembra 2017.godine konferenciju "Uloga lokalne zajednice u pripremi i implementaciji lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti". Na Konferenciji je učestvovalo 30 osoba, predstavnika koalicija osoba sa invaliditetom iz 9 kantona F BiH. Na Konferenciji su detaljno razmatrana pitanja i problemi sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom u F BiH. Posebna pažnja posvećena je implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje su dostavljene državi BiH, lokalnim akcionim planovima u oblasti invalidnosti, čija je priprema i implementacija osnovna pretpostavka za razvoj partnerskih odnosa između organizacija OSI i institucija vlasti na građenju društva jednakih mogućnosti.
Pročitaj cijelu vijest
19. Septembar 2017. godine
Održan drugi trening „Pisanje prijedloga projekata“ za slij...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata u Bihaću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je drugi dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 16. i 17. septembra 2017. godine u Bihaću. Na treningu je učestvovalo 13 slijepih osoba sa područja unsko-sanskog kantona. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
11. Septembar 2017. godine
Visoka delegacija Saveza slijepih Švedske SRF posjetila Udružen...
Snimak delegacije SRF i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za vrijeme sastanaka
U periodu od 5. do 9.septembra 2017.godine, visoka delegacija SRF-a posjetila je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Delegaciju su činili: Håkan Thomsson – predsjednik, Victoria Öjefors – prvi zamjenik predsjednika, Niklas Mattsson – drugi zamjenik predsjednika, Ann Jönsson – članica Upravnog odbora Evropskog saveza slijepih (EBU) i Neven Milivojević – direktor ofisa za međunarodne projekte i 3 asistenta. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je delegaciji iz Švedske pripremilo vrlo sadržajan program boravka. Drugi dan posjete direktor Udruženja slijepih Fikret Zuko detaljno je informisao goste o stanju u Bosni i Hercegovini, položaju slijepih u BiH i projektima koji se sa SRF-om realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Razmijenjena su iskustva o važnim pitanjima položaja slijepih osoba u društvu i dogovoreni budući oblici saradnje.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juli 2017. godine
Uskoro novi Akcioni plan u Kantonu Sarajevo...
Snimak učesnika okruglog stola
U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 3.jula 2017.godine, u hotelu Holiday, organizovao okrugli sto, s ciljem dobijanja podrške za novi Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 – 2021.godina.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juli 2017. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za članov...
snimak učesnika treninga pisanje projekata u Sarajevu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“ , koji je održan 01. i 02. jula 2017. Godine, u Sarajevu, u hotelu Holiday. Na treningu je učestvovalo 16 osoba članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
16. Juni 2017. godine
Jačanjem kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom stvaraju ...
Snimak učesnika treninga
U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH , a u tehničkoj organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 16.juna 2017.godine održana je radionica na temu „Uloga udruženja organizacijama osoba s invaliditetom, koalicija i mreža u zagovaranju prava i jednakih mogućnosti OSI“. Na radionici su učestvovali predstavnici udruženja osoba s invaliditetom, učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
13. Juni 2017. godine
Lionsi nastavljaju podršu slijepim osobama...
Snimak primopredaje laptopa između predsjednika Udruženja Hamde Kentra i predsjednika Lionsa kluba Tomislava Martinovića
Lions Klub Sarajevo - Olimpijski grad je u okviru obilježavanja 100 godina lionizma u svijetu, 13.06.2017.godine Udruženju slijepih Kantona Sarajevo uručio 5 laptopa.. Laptope je predsjedniku Udruženja Kentra Hamdi uručio Tomislav Martinović predsjednik Lions kluba Sarajevo – Olimpijski grad. Predstavnici Lions kluba koji su posjetili Udruženje obećali su nastavak ovih aktivnosti. Predstavnici Udruženja slijepih i Lions kluba istakli su da im je cilj da svaka slijepa osoba , koja je obučena za rad na kompjuterima, dobije kompjuter. Do sada je u okviru obilježavanja 100 godina lionizma u svijetu, Udruženju slijepih uručeno 27 kompjutera, koji su dodjeljeni članovima Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Maj 2017. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za slijepe...
Snimak učesnika treninga u Bihaću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 19. i 20. maja 2017. godine u Bihaću. Na treningu je učestvovalo 15 slijepih osoba sa područja unsko-sanskog kantona. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama . U skladu sa navedenim projektom, do kraja godine biće organizovan još jedan trening kako bi učesnici što bolje savladali tehniku pisanja i implementacije projekata. Svi učesnici na treningu pokazali su veliko intereovanje i aktivno su učestvovali u svim segmentima treninga.
Pročitaj cijelu vijest
17. Maj 2017. godine
Još jedna veoma značajna aktivnost Lionsa u BiH ...
Snimak učesnika svečanosti uručenja laptopa
U sklopu obilježavanja jubilarne 100-te godišnjice postojanja lionizma u svijetu, i tradicionalnih aktivnosti lionsa na raznovrsnoj podršci slijepim i slabovidim osobama u svijetu “Sight first”, te načela Helen Keler koja je još 1925. godine pozvala Lionse da postanu “Vitezovi slijepih” (Knights of the Blind), lionsi Bosne i Hercegovine su organizovali akciju prikupljanja sredstava za nabavku kompjutera za slijepe i slabovide osobe u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
20. April 2017. godine
Još jedna važna aktivnost u okviru kampanje PonosniNaSebe...
Snimak učesnika okruglog stola
U okviru kampanje PonosniNaSebe Koordionacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz podršku MyRighta, 19.aprila 2017.godine organizovao je okrugli sto na temu: „Uloga lokalne zajednice u implementaciji Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH“. Na Okruglom stolu je analiziran status i položaj osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo i kako ga unaprijediti zajedničkom implementacijom Lokalnog akcionog plana.
Pročitaj cijelu vijest
18. April 2017. godine
Posjeta Udruženju slijepih unsko-sanskog kantona...
snimak sastanka sa predstavnicina Udruženja unsko-sanskog kantona
Predstavnci Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.aprila 2017.godine posjetili su Udruženje slijepih unsko-sanskog kantona. Delegaciju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo sačinjavali su Hamdo Kentra – predsjednik, Fikret Zuko – direktor i Safeta Baković – koordinator Projekta. Sa predsjednikom Udruženja unsko-sanskog kantona Jusmirom Alibabićem i njegovim saradnicima, razgovarano je o saradnji između dvije organizacije i statusu slijepih u unsko-sanskom kantonu, a posebna pažnja posvećena je provođenju aktivnosti koje su planirane Projektom za 2017.godinu.
Pročitaj cijelu vijest
13. April 2017. godine
Promocija inkluzivne kulture „ZaJedno“ u OŠ „Aleksa Šanti...
Snimak učesnika radionice
Dana 13.04.2017.g. u OŠ „Aleksa Šantić“, KJU „Porodično savjetovalište“ i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom: Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS , Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS i SUMERO realizirali su interaktivne radionice, sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, u okviru projekta „ZaJedno“. Cilj ovih aktivnosti je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
Pročitaj cijelu vijest
05. April 2017. godine
Održana sjednica Skupštine Udruženja...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 5.aprila 2017.godine održana je 4.Skupština Udruženja. Zastupnici u Skupštini su razmatrali i usvojili izvještaj o radu Udruženja i Finansijski izvještaj za 2016.godinu. Donosena je odluka da Udruženje slijepih Kantona Sarajevo bude jedan od osnivača Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kao krovne organizacije.
Pročitaj cijelu vijest
31. Mart 2017. godine
Pristup temeljnim ljudskim pravima u lokalnoj zajednici...
Snimak sastanka sa studijskom delegacijom
Direktor Udruženja slijepih Fikret Zuko 31.marta 2017.godine primio je u prostorijama Udruženja studijsku delegaciju koju su činili predstavnici Srbije, Makedonije Ukrajine i Gruzije. Ova delegacija boravi u višednevnoj posjeti u Bosni i Hercegovini i interesuje se ljudska prava u Bosni i Hercegovini uključujući i prava osoba sa invaliditetom, kao i saradnju sa institucijama vlasti, sa fokusom na lokalne zajednice.
Pročitaj cijelu vijest
30. Mart 2017. godine
Očekujemo preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom...
Snimak delegacije koalicija OSI za vrijeme prezentovanja pred Komitetom
U periodu od 25. do 29.marta 2017.godine predstavnici 5 koalicija osoba sa invaliditetom , koje djeluju u okviru Programa MyRight u BiH, boravili su u Ževeni s ciljem da UN Komitetu za prava osoba s invaliditetom prezentiraju položaj osoba sa invaliditetom u BiH. U delegaciji su bili i predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko direktor i Safeta Baković. U Ženevi je u toku XVII zasjedanje UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, u okviru koga je i država Bosna i Hercegovina odgovarala na pitanja o implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH.
Pročitaj cijelu vijest
10. Mart 2017. godine
Koalicije osoba s invaliditetom u F BiH potpisale Sporazum o zaje...
Snimak učesnika konferencije, predstavnika koalicija iz F BiH.
U svih 10 kantona u Federaciji BiH ranije su formirane koalicije organizacija osoba sa invaliditetom.Ove koalicije do sada nisu imale jasan plan zajedničkog rada i djelovanja, kako u kantonima, tako i na nivou Federacije BiH. Da bi se ovo stanje promijenilo i efikasnije implementirala nova Strategija u oblasti invalidnosti, koju je Vlada F BiH usvojila 23.12.2016.godine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9. i 10.marta 2017.godine Konferenciju "Zajedničko djelovanje, najefikasniji način zagovaranja za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu". Konferencija je organizovana u Sarajevu, u hotelu Hollywood.
Pročitaj cijelu vijest
07. Mart 2017. godine
Jačanje kapaciteta slijepih osoba u unsko-sanskom kantonu...
Snimak posjete Udruženju slijepih unsko-sanskog kantona
Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su Udruženje slijepih unsko-sanskog kantona 6. i 7. marta 2017.godine. U okviru ove posjete izvršena je procjena kapaciteta Udruženja slijepih unsko-sanskog kantona , s ciljem da se u toku 2017.godine zajednički radi na njihovom jačanju. Sačinjene su liste slijepih osoba koje će učestvovati u raznim oblicima edukacije: Brajevo pismo, mobilitet, rad na kompjuterima, pisanje projekata, zagovaranje i sl.
Pročitaj cijelu vijest
07. Mart 2017. godine
Slijepe i slabovidne žene obilježile 8.mart...
Snimak druženja slijepih osoba i njihovih prijatelja u Klubu slijepih
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 7. marta, u večernjim satima, organizovana je svečanost u povodu obilježavanja 8.marta – Međunarodnog dana žena. Uz prigodno druženje, tombolu i muziku,slijepe žene i njihovi prijatelji, proveli su jednu divnu veče. Gošća druženja je bila i Azra Sarić , koja je za te namjene aranžirala prostor i obezbijedila naveći dio nagrada za tombolu.
Pročitaj cijelu vijest
28. Februar 2017. godine
Još jedan korak do nove uredbe o pomagalima za osobe sa invalid...
Sastanak u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo gospođa Zilha Ademaj 28.februara 2017.godine primila je u svom kabinetu predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Predsjednik Koordinacinog odbora Fikret Zuko i član odbora Nevenko Novotni razgovarali su sa ministricom o rješavanju problema koji se odnose na pomagala za osobe sa invaliditetom i donošenju nove uredbe kojom će se ova oblast regulisati u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Ministrica Ademaj pokazala je veliko razumijevanje za probleme koje imaju osobe sa invaliditetom pri nabavci i korištenju raznih pomagala.
Pročitaj cijelu vijest
14. Februar 2017. godine
Zapošljavanjem se postiže najpotpunija inkluzija osoba sa inva...
Slika slijepe djevojke koja radi na kompjuteru
U Federaciji BiH zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom omogućena je kroz odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 9/10) . Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je javna ustanova koja pruža podršku u zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH na sljedeći način: Fond dva puta godišnje raspisuje javne pozive koji su dostupni na internet stranici Fonda www.fond.ba i u dva dnevna lista. 1. Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (mogu se prijaviti svi poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom) 2. Javni poziv za programe razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije.
Pročitaj cijelu vijest
13. Februar 2017. godine
Promocija inkluzivne kulture kroz aktivnost „ZaJedno“...
Snimak ceremonije potpisivanja Sporazuma
U multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo 13.02.2017.godine KJU „Porodično savjetovalište“ i udruženja osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS predstavili su zajedničku aktivnost promocije inkluzivne kulture „ZaJedno“ i potpisali Protokol o saradnji. Tom prilikom prisutnima se obratila i Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te iskazala podršku ovoj saradnji. Ovu aktivnost podržava i Ministarstvo za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Februar 2017. godine
Bez diskriminacije pri korištenju bankarskih usluga...
Snimak učesnika okruglog stola
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9.februara 2017.godine okrugli sto na temu “Problemi i poteškoće osoba sa invaliditetom pri korištenju bankarskih usluga u BiH”.
Pročitaj cijelu vijest
30. Decembar 2016. godine
Gradska uprava grada Sarajeva i ove godine obezbijedila paketiće...
Snimak svečanosti dodjele novogodišnjih paketića
Gradska uprava grada Sarajeva i ove godine je obezbijedila novogodišnje paketiće za slijepu djecu i djecu slijepih roditelja. Pomoćnik gradonačelnika grada Sarajeva gospodin Ramiz Kadić je u prostorijama Udruženja 29.decembra 2016.godine svečano uručio paketiće djeci i njihovim roditeljima i zaželio im sretnu i uspješnu Novu 2017.godinu.
Pročitaj cijelu vijest
22. Decembar 2016. godine
Novi pristup u zagovaranju prava osoba s invaliditetom...
Snimak prisutnih na sastanku.
Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRighta, a u okviru kampanje #PonosniNaSebe, organizovali su 21.12.2016.godine sastanak sa donosiocima odluka u Kantonu Sarajevo. Ovom veoma važnom događaju prisustvovali su: predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo sa zastupnicima; ministri: za rad i socijalnu politiku, zdravstva, pravde i uprave, kulture i sporta sa saradnicima; predstavnici ministarstva: za boračka pitanja, unutrašnjih poslova, obrazovanja, nauke i mladih, direktori javnih ustanova, načelnik općine Stari Grad, predstavnici općina: Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, predstavnik MyRight-a i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
13. Decembar 2016. godine
Bijeli štapovi i govorni satovi olakšavaju život slijepim osob...
Snimak prisutnih na dodjeli pomagala
U okviru projekta „Edukacijom i korištenjem tiflotehničkih pomagala povećati socijalnu integraciju slijepih osoba“ koji realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a finansira općina Centar Sarajevo, nabaljeno je 10 bijelih štapova i 10 ručnih govornih satova. Načelnik općine Centar gospodin Nedžad Ajnadžić posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 13.decembra 2016.godine i tom prilikom slijepim osobama koje žive na području općine Centar uručio navedena pomagala. U svom obraćanju Fikret Zuko direktor Udruženja zahvalio se općini Centar i načelniku Ajnadžiću na podršci koju općina Cenatar pruža Udruženju slijepih Kantona Sarajevo i slijepim osobama koje žive na području općine Centar.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2016. godine
Prijem u povodu 3.decembra – Međunarodnog dana osoba s invalid...
Snimak učesnika na prijemu povodom 3.decembra međunarodnog dana osoba s invaliditetom
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH 3. decembra 2016.godine organizovali su u Sarajevu svečani prijem za predstavnike političkog, kulturnog i javnog života i novinare. Prijem je organizovan s ciljem da se široj javnosti i državnim strukturama ukaže na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću, te da istovremeno istaknu uspjehe koje postižu osobe s invaliditetom i njihova udruženja. Prijemu su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, direktori ustanova, predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici koalicija osoba s invaliditetom iz cijele Federacije
Pročitaj cijelu vijest
01. Decembar 2016. godine
Održana dvodnevna međunarodna Konferencija...
Snimak prisutnih na Konferenciji
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u okviru projekta Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH, koji finansira MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske organizovalo je 29. i 30. novembra 2016.godine konferenciju “Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, položaj slijepih osoba, stanje perspektive i izazovi”. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici: organizacija slijepih iz Federacije BiH, Saveza slijepih Švedske, nadležnih kantonalnih i federalnih ministarstava i MyRighta.
Pročitaj cijelu vijest
24. Novembar 2016. godine
Organizovan drugi trening „Pisanje prijedloga projekata“ za o...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata u Mostaru
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je drugi dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 22. i 23. novembra 2016. godine u Mostaru. Na treningu je učestvovalo 10 osoba, iz općinskih organizacija slijepih hercegovačko-neretvanske županije. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
18. Novembar 2016. godine
Zajedničkim radom do boljeg položaja slijepih osoba u društvu...
Snimak sastanka
U okviru Programa rada Saveza slijepih Federacije BiH delegacija Saveza, 17.novembra 2016.godine, bila je u posjeti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Rukovodstva ovih organizacija slijepih razgovarala su o aktivnostima koje se provode na nivou Federacije kao i Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
26. Oktobar 2016. godine
Održan sastanak u prostorijama MyRight - Štokholm...
Snimak sastanka predstavnika Udruženja sa predstavnicima    MyRight-a u Štokholmu.
Tročlana delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u sastavu Hamdo Kentra , predsjednik Udruženja, Fikret Zuko direktor Udruženja i Armin Hadžić – prevodilac i asistent prisustvovala je 26.oktobra 2016.godine organizovanom sastanku u prostorijam MyRight-a u Štokholmu.
Pročitaj cijelu vijest
25. Oktobar 2016. godine
Sastanak sa Upravnim odborom SRF-a i uposlenicima...
Snimak sastanka u SRF-u između delegacije Udruženja slijepih Upravnog odbora SRF-a i uposlenika SRF-a.
Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo su 25.10.2016.godine nakon završene međunarodne Konferencije, razgovarali sa Upravnim odborom SRF-a i uposlenicima. Na tom sastanku su govorili o projektu koji se implementira u ovoj godini i razgovarali su o narednom projektom periodu 2018. – 2021.godina.
Pročitaj cijelu vijest
24. Oktobar 2016. godine
Međunarodna konferencija u Štokholmu u organizaciji Saveza slij...
Snimak učesnika međunarodne konferencije u Štokholmu.
U Štokholmu je u periodu od 20. do 24.oktobra 2016.godine održana međunarodna partnerska konferencija koju je organizovao Savez slijepih Švedske -SRF. Jedna od tema Konferencije bila je i UN Agenda održivog razvoja 2030. i njenih 17 globalnih ciljeva. Na Konferenciji je učestvovalo oko 50 učesnika predstavnika 9 država , u kojima SRF podržava projekte.
Pročitaj cijelu vijest
18. Oktobar 2016. godine
Taktilne vodilice i zvučni semafori omogućiće lakše i bezbjed...
Snimak gradnje taktilnih staza na Malti.
Ovih dana općina Novo Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo započeli su realizaciju projekta koji ima za cilj bezbjednije i samostalnije kretanje slijepih osoba ulicama Sarajeva. To podrazumijeva ugradnju taktilnih vodilica i ozvučenje semafora na raskrsnicama Malta, Socijalno i Pofalići. Taktilnim stazama će se povezati sva tramvajska i autobuska stajališta na navedenim lokacijama. Radovi su počeli na raskrsnici Malta, a ovisno o vremenskim uvjetima nastaviće se na ostale dvije lokacije.
Pročitaj cijelu vijest
17. Oktobar 2016. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organiz...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 14. i 15. oktobra 2016. godine u Neumu. Na treningu je učestvovalo 10 osoba, iz općinskih organizacija slijepih hercegovačko-neretvanske županije. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2016. godine
Druženje slijepih osoba povodom 15.oktobra...
Snimak druženja slijepih osoba u Klubu slijepih.
U povodu 15.oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 14 .oktobra organizovano druženje slijepih osoba i njihovih prijatelja. 50 slijepih osoba i njihovih prijatelja tradicionalno se družilo uz muziku i ples, a organozovana je i prigodna tombola.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2016. godine
Lions nisu zaboravili slijepe...
Snimak predstavnika Lionsa i članova Udruženja.
U povodu obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa, LIONS ZONA BiH je obezbijedila 10 bijelih štapova za slijepe osobe. Bijele štapove slijepim osobama, na svečanosti koja je održana 14.oktobra, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, uručio je predsjednik Lions zone BiH dr.Mehmed Kundurović, sa saradnicima. Bijeli štapovi će biti od velike koristi za slijepe osobe jer će im olakšati kretanje i samostalno funkcionisanje. Ovo je nastavak višegodišnje saradnje, jer Lions-i svake godine, povodom Dana slijepih doniraju određena pomagala slijepim osobama.
Pročitaj cijelu vijest
13. Oktobar 2016. godine
Održana dvodnevna konferencija Koordinacionog odbora udruženja ...
Snimak učesnika Konferencije na Bjelašnici
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 11. i 12.oktobra održao konferenciju na temu "Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u implementaciji Akcionog plana za izjednačenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“ U radu Konferencije učestvovali su predstavnici svih udruženja učlanjenih u KOO KS , Azra Mulaomerović i Cica Pljevljak iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
27. Septembar 2016. godine
Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za o...
Snimak učesnika okruglog stola.
U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” organizovao je 27.09.2016.godine okrugli sto “Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015. – 2017.“ Okrugli sto je organizovan u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
26. Septembar 2016. godine
Organizovan izlet na Bijambare...
Snimak učesnika izleta.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovalo je 24.09.2016.godine jednodnevni izlet za slijepe osobe i njihove pratioce. 50 slijepih osoba i njihovih pratilaca proveli su jedan lijep dan u predivnom ambijentu zaštičenog područja Bijambare. Dan je bio ispunjen raznim aktivnostima kao što su šetnja, obilazak pećina, obilazak stećaka, te šetnja edukacionim stazama, što je za većinu učesnika izleta bio nezaboravan doživljaj. Najmlađi su uživali u zabavnom parku „Drven grad“.
Pročitaj cijelu vijest
02. Septembar 2016. godine
Pomagala za slijepe osobe...
Slika Brajeve mašine
Zastupnica u Kantonu Sarajevo Neira Avdibegović u saradnji sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo i dalje insistira u Skupštini Kantona da se položaj slijepih osoba i drugih osoba sa invaliditetom unaprijedi u oblastima iz nadležnosti Ministarstva zdravstva. Našoj dragoj prijateljici Neiri zahvaljujemo se na razumijevanju i podršci. U nastavku možete pročitati cjelokupan tekst koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva KS.
Pročitaj cijelu vijest
27. Juli 2016. godine
Ulična akcija-šetnja u skopu kampanje PonosniNaSebe...
Snimak učesnika šetnje u sklopu kampanje PonosniNaSebe
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS), koga čini devet organizacija osoba sa invaliditetom iz Kantona Sarajevo, organizovao je uličnu akciju – šetnju, kojom se željela skrenuti pažnja javnosti i senzibilizarati zajednica prema osobama sa invaliditetom i posebno ukazati na problem Uredbe o ortopedskim pomagalima u Kantonu Sarajevo, koja ne obezbjeđuje adekvatna i funkcionalna ortopedska i druga pomagala osobama sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
22. Juli 2016. godine
Ulična akcija u okviru kampanje PonosniNaSebe...
Logo kampanje PonosniNaSebe
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 27.jula 2016.godine organizuje uličnu akciju – šetnju , kojom se javnosti želi skrenuti pažnja na položoj osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na pomagala i jednake mogućnosti. Okupljanje i polazak učesnika će biti u 12:30 sa platoa Skenderije. Ruta kretanja je preko mosta na Skenderiji, ulicom Reisa Dž.Čauševića, Titovom, Ferhadijom do Baščaršije i nazad do Katedrale.
Pročitaj cijelu vijest
27. Juni 2016. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u herce...
Snimak osoba na treningu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove Udruge slijepih hercegovačko-neretvanske županije , koji je održan 24. i 25. juna 2016. godine u Mostaru. Treningu je prisustvovalo 14 slijepih osoba, iz udruga slijepih koje djeluju na podružju hercegovačko-neretvanke županije.
Pročitaj cijelu vijest
08. Juni 2016. godine
Osobe sa invaliditetom traže podršku za ravnopravniji status u ...
Snimak sa okruglog stola
U skladu sa programom rada Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u Udruženju slijepih KS 8.juna.2016. godine organizovan je okrugli sto sa članovima udruženja koja čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom KS. Teme ovog okruglog stola bile su: - Implementacija Konvencije o pravima OSI; - Izmjene federalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite; - Priprema novih propisa od interesa za osobe sa invaliditetom; - Izmjene Uredbe o pomagalima u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
07. Juni 2016. godine
Ministrica Dautbegović podržava rad udruženja osoba sa invali...
Snimak sastanka sa ministricom Dautbegović
Ministrica za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 7. juna 2016.godine održala je u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo sastanak sa članicama Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juni 2016. godine
Neira Avdibegović zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo - N...
Slika Brajevog sata.
Ovim putem ne mogu izraziti nezadovoljstvo odgovorima na svoja zastupnička pitanja, jer ih do danas nisam niti dobila. Na današnjoj sjednici ću se osvrnuti na dva, koja sam postavila na martovskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, cijeneći da je ipak prošlo dovoljno vremena za odgovore, a tiču se najranjivije kategorije našeg društva – osoba sa invaliditetom. Prvo pitanje se odnosilo na podršku slijepim i slabovidnim osobama, koje prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje.
Pročitaj cijelu vijest
26. Maj 2016. godine
Održan okrugli sto sa predstavnicima institucija vlasti u herceg...
Snimak Okruglog stola
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruga slijepih HNŽ, u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovali su okrugli sto na temu: "Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, pretpostavka za veću socijalnu uključenost slijepih osoba", koji je održan 25.05. 2016.godine u Mostaru, u hotelu „Ero“.
Pročitaj cijelu vijest
23. Maj 2016. godine
Trening "Pisanje prijedloga projekata"...
snimak treninga
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“ , koji je održan 21. i 22. maja 2016. godine u Sarajevu, u „TMP“- preduzeću za zapošljavanje slijepih osoba.
Pročitaj cijelu vijest
11. Maj 2016. godine
Podrška za poboljšanje položaja OSI u Kantonu Sarajevo...
Snimak sastanka Vijeća
Na sastanku Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH koji je održan 10. maja 2016. godine, u Sarajevu, predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko upoznao je članove Vijeća sa statusom osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u Kantonu Sarajevo, te sa aktivnostima koje provodi ova koalicija. Posebno je aktuelizirao pitanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, kao i loše sistemsko rješenje koje se odnosi na ortopedska, tiflotehnička i druga pomagala.
Pročitaj cijelu vijest
27. April 2016. godine
Islamska zajednica u BiH zagovara za poboljšanje položaja osoba...
Snimak učesnika seminara.
Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Islamska organizacija za edukaciju, nauku i kulturu „ISESCO“ 26. i 27.aprila 2016.godine organizovali su u Sarajevu , u Gazi Husrev-begovoj biblioteci seminar pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u BiH“.
Pročitaj cijelu vijest
25. April 2016. godine
Uspješan rad Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u 2015.godini...
Snimak zastupnika na sjednici Skupštine
U prostorijama Udruženja 25.aprila 2016.godine održana je sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Na Skupštini su usvojeni izvještaj o radu Udruženja u 2015.godini i izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
19. April 2016. godine
Pravo osoba sa invaliditetom na adekvatna pomagala...
Snimak učesnika okruglog stola
U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” organizovao je 19.04.2016.godine okrugli sto za predstavnike nevladinih organizacija: „Pravo na ortopedska i druga pomagala kao pretpostavka za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve“.
Pročitaj cijelu vijest
06. April 2016. godine
Posjeta Udruženju slijepih Konjic i Jablanica...
Snimak sastanka u Udruženju slijepih Konjic
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i koordinatorica Projekta Safeta Baković 06. aprila 2016. godine posjetili su međuopćinsko Udruženje slijepih Konjic i Jablanica, čije je sjedište u Konjicu. Ova posjeta je obavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015. – 2017.godina” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.
Pročitaj cijelu vijest
06. April 2016. godine
Uručena oprema Udruženju HNŽ...
Snimak sa sastanka u HNŽ
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i koordinatorica Projekta Safeta Baković 05. i 06. aprila 2016. godine posjetili su Udruženje slijepih hercegovačko-neretvanske županije i tom prilikom uručili jedan računar, jedan laptop i jednu Brajevu mašinu. Ova oprema je nabavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015. – 2017.godina” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.
Pročitaj cijelu vijest
31. Mart 2016. godine
Kako Vlada Kantona Sarajevo planira rješavati pomagala za slijep...
Slika jednog pomagala za slijepe
Zastupnica Neira Avdibegović postavila je na Skupštini Kantona, koja je održana 30.03.2016.godine, zastupničko pitanje u vezi pomagala za slijepe. Ovo pitanje je usaglašeno sa Udruženjem slijepih i dio je ukupne kampanje koju vodimo vezano za pomagala. Evo teksta zastupničkog pitanja: 1. Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, a odnosi se na podršku slijepim i teže slabovidnim osobama, kojih prema evidenciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo ima oko 420 u našem Kantonu.
Pročitaj cijelu vijest
30. Mart 2016. godine
Slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom ljudska prava ne tre...
Snimak sastanka iz kabineta predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar
Predsjedavajući Općinskog vijeća općine Centar Nedžad Ajnadžić i vijećnik Općinskog vijeća Senad Alić, u kabinetu predsjedavajućeg, primili su 30.03.2016.godine direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikreta Zuku, koji obavlja i funkciju predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
29. Mart 2016. godine
Poziv za podršku kampanji ...
U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa My Right u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, započinje kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe”.
Pročitaj cijelu vijest
25. Mart 2016. godine
Obnovljen rad sekcije informatičara...
snimak učesnika sekcije informatičara
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održan je sastanak članova koji koriste ili žele koristiti savremene tehnologije. Odlučeno je da se obnovi rad Sekcije informatičara Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Izabran je sekretarijat sekcije od 5 članova: Hamdo Kentra, Edin Omerhodžić, Amir Mujezin, Senija Okić i Asmir Alispahić.
Pročitaj cijelu vijest
22. Mart 2016. godine
Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo posjetili Udruženje sli...
Snimak sastanka sa zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo
Neira Avdibegović i Mario Vukasović zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo iz Demokratske fronte 22. marta 2016.godine posjetili su Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Zastupnike je primio i sa njima razgovarao Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji obavlja i funkciju predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
21. Mart 2016. godine
Sastanak u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH...
Snimak učesnika na sastanku
U prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH 21.marta 2016.godine održan je savjetodavni sastanak kome su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici javnih servisa i telecom operatera, te predstavnici institucija vlasti.
Pročitaj cijelu vijest
18. Mart 2016. godine
Održan sastanak slijepih žena...
sastanak slijepih žena
Na inicijativu rukovodstva Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.marta 2016.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, održan je inicijalni sastanak slijepih žena, članica Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
17. Mart 2016. godine
Održana dvodnevna Konferencija...
U prethodne 4 godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz tehničku podršku Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao koordinatora za područje Federacije BiH i lidera koalicije OSI u Kantonu Sarajevo, realizovalo je Program „Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u F BiH 2011. – 2015.“ S obzirom da je period implementacije Strategije istekao, te da se planira donošenje nove Strategije u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH za period 2016. – 2021.godina, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight Ured u BiH, 15. i 16.marta 2016.godine organizovali su u Sarajevu dvodnevnu Konferenciju stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Posjeta Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona...
Posjeta Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona
Predstavnci Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm iz Švedske posjetili su 3.marta Savez slijepih zeničko-dobojskog kantona. Sa rukovodstvom Saveza razgovarano je o implementaciji Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“, koji je u 2015.godini realizovan u ZE-DO kantonu.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Sastanak sa ministricom Amelom Dautbegović...
Sastanak sa ministricom Amelom Dautbegović
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović 3.marta primila je u svom kabinetu delegacije Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm iz Švedske.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Novi pristup u jačanju motivacije slijepih osoba...
Novi pristup u jačanju motivacije slijepih osoba
Članica Udruženja slijepih Sabina Zijadić Husić , po zanimanju psiholog, 2.marta 2016.godine održala je predavanje članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Predavanju je prisustvovala i delegacija Saveza slijepih Štokholm.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Sastanak u ministarstvu socijalne politike ZE-DO kantona...
Sastanak u ministarstvu socijalne politike ZE-DO kantona
Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice zeničko-dobojskog kantona 3.marta je primio delegaciju koju su činili predstavnici Saveza slijepih Štokholm iz Švedske, Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih zeničko-dobojskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2016. godine
Predstavnici Udruženja slijepih KS i Saveza slijepih Štokholm u...
Predstavnici Udruženja slijepih KS i Saveza slijepih Štokholm u posjeti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Predstavnici Udruženja slijepih KS i Saveza slijepih Štokholm 2.marta 2016.godine posjetili su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Delegacije je primio pomoćnik ministra gdin Dobrica Jonjić. U dužem prijateljskom razgovoru aktuelizirane su mnoge teme od interesa za slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2016. godine
Sastanak u MyRight...
Sastanak u MyRight
Predstavnici Saveza slijepih Štokholm - SRF i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su 2.marta 2016.godine ured nacionalnog koordinatora MyRight za BiH.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2016. godine
Posjeta Udruženju slijepih HNŽ - Mostar...
Posjeta Udruženju slijepih HNŽ - Mostar
Predstavnici Saveza slijepih Štokholm - SRF i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su 1.marta 2016.godine Mostar i Udruženje slijepih hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.
Pročitaj cijelu vijest
02. Mart 2016. godine
Delegacija SRF-a u posjeti Udruženju slijepih KS...
Delegacija SRF-a u posjeti Udruženju slijepih KS
Delegacija Saveza slijepih Švedske – SRF, u periodu od 28.02. do 04.03.2016.godine boravi u pojesti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. U okviru ove posjete tročlana delegacija iz Štokholma imaće razne aktivnosti koje su vezane za realizaciju projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015. – 2017.
Pročitaj cijelu vijest
31. Decembar 2015. godine
Uručeni certifikati slijepim osobama u zeničko-dobojskom kanton...
Uručeni certifikati slijepim osobama u zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“ koji finansira SIDA posredstvom MyRight-a iz Švedske i Savez slijepih Švedske ( SRF ) tokom 2015.godine organizovalo je razne oblike edukacija za slijepe osobe, u ZE-DO kantonu, s ciljem podizanja njihovih personalnih kapaciteta.
Pročitaj cijelu vijest
30. Decembar 2015. godine
Sastanak u Federalnom ministarstvu prostornog uređenje 30. decem...
Sastanak u Federalnom ministarstvu prostornog uređenje 30. decembra 2015.
Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast pristupačnosti, kako arhitektonsku tako i pristupačnost u smislu informacija i komunikacija.
Pročitaj cijelu vijest
29. Decembar 2015. godine
Uručeni certifikati članovima Udruženja slijepih Kantona Saraj...
Uručeni certifikati članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“ koji finansira MyRight iz Švedske i Savez slijepih Švedske ( SRF ) tokom 2015.godine organizovalo je razne oblike edukacija za slijepe osobe, s ciljem podizanja njihovih personalnih kapaciteta.
Pročitaj cijelu vijest
29. Decembar 2015. godine
Održana konstituirajuća i izborna Skupština Udruženja slijepi...
Održana konstituirajuća i izborna Skupština Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 9.12.2015.godine održana je konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Verfikovani su mandati 30 zastupnika koji su izabrani na zboru članova Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
25. Decembar 2015. godine
Sastanak u Kantonu Tuzla...
Sastanak u Kantonu Tuzla
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetio je 25.12.2015.godine Kanton Tuzla. Sa pomoćnikom ministra za rad,socijalnu politiku i povratak TK-a gdinom Azemom Poljićem razgovarao je o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Kantona Tuzla.
Pročitaj cijelu vijest
24. Decembar 2015. godine
Novogodišnji paketići od grada sarajeva...
Novogodišnji paketići od grada sarajeva
Gradska uprava Grada Sarajeva kao i prethodnih godina i ove godine je obezbijedila novogodišnje paketiće za slijepu djecu i djecu slijepih roditelja.
Pročitaj cijelu vijest
24. Decembar 2015. godine
U ferhadiji taktilne vodilice za slijepe...
U ferhadiji taktilne vodilice za slijepe
Općina Centar Sarajevo prihvatila je inicijativu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo da se pri rekonstrukciji ulice Ferhadija, koja je najprometnija i najpoznatija pješačka ulica u Sarajevu, ugrade i taktilne vodilice za slijepe osobe.
Pročitaj cijelu vijest
14. Decembar 2015. godine
Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva...
Sastanak u  Federalnom ministarstvu zdravstva
Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast zdravstva.
Pročitaj cijelu vijest
06. Decembar 2015. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organiz...
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organizacije slijepih u zeničko-dobojskom kantonu
Na treningu je učestvovalo 15 osoba, iz općinskih organizacija slijepih zeničko-dobojskog kantona: Zenica, Visoko, Kakanj, Žepče i Tešanj.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2015. godine
Organizovan prijem povodom 3.decembra...
Organizovan prijem povodom 3.decembra
Prijemu su prisustvovali predstavnici federalnih, kantonalnih , gradskih i općinskih struktura vlasti, predstavnici koalicija organizacija osoba s invaliditetom F BiH, predstavnici drugih međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, osobe s invaliditeom i mediji.
Pročitaj cijelu vijest
29. Novembar 2015. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u Saraj...
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u Sarajevu
Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja“, sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
24. Novembar 2015. godine
Okrugli sto: Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije ...
Okrugli sto: Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
U okviru programa MyRight Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je okrugli sto na temu: „Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom“ koji je održan 23.11.2015.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
18. Novembar 2015. godine
Predavanje u medžlisu islamske zajednice sarajevo...
Predavanje u medžlisu islamske zajednice sarajevo
Na poziv glavnog imama medžlisa islamske zajednice Sarajevo mr.Ferida ef. Dautovića Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održao je predavanje na seminaru imama islamske zajednice Sarajevo, koji je održan 18.novembra 2015.godine u Gazi Husrev begovoj medresi u Sarajevu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Novembar 2015. godine
Održan zbor članova udruženja...
Održan zbor članova udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 16.novembra 2015.godine održan je zbor članova Udruženja. Na zboru se razgovaralo o radu Udruženja slijepih u protekle 4 godine, kao i o aktivnostima koje se planiraju u narednom periodu.
Pročitaj cijelu vijest
15. Novembar 2015. godine
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI ...
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI sa područja sarajevsko – romanijske regije i bosansko-podrinjskog kantona
Ova aktivnost provedena je u saradnji sa organizacijom MyRight iz Švedske, koja u BiH implementira Program jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom. Na treningu je učestvovalo 16 osoba, iz organizacija osoba sa invaliditetom sa područja sarajevsko – romanijske regije i bosansko-podrinjskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
11. Novembar 2015. godine
Sastanak u zeničko-dobojskom kantonu...
Sastanak u zeničko-dobojskom kantonu
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetio je 11.11.2015.godine zeničko-dobojski kanton.
Pročitaj cijelu vijest
09. Novembar 2015. godine
Uskoro i na sarajevskim ulicama taktilne vodilice za slijepe...
Uskoro i na sarajevskim ulicama taktilne vodilice za slijepe
Fikret Zuko  direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Safeta Baković uposlenica u Udruženju, 09.11.2015. godine posjetili su Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Novembar 2015. godine
Sastanak u Kantonu Sarajevo...
Sastanak u Kantonu Sarajevo
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH Elvira Bešlija , u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetili su 09.11.2015.godine Kanton Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
04. Novembar 2015. godine
Sastanak u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike...
Sastanak u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog Ministarstva sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na oblast socijalne aštite/politike i podrške osobama sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
25. Oktobar 2015. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u zeni...
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovali su trening „Javnog zagovaranja“ za predstavnike udruženja slijepih sa područja zeničko-dobojskog kantona, koji je održan 24. i 25.oktobra 2015.godine u Tešnju
Pročitaj cijelu vijest
20. Oktobar 2015. godine
Implementacija Akcionog plana u Kantonu Sarajevo : zajednički ci...
Implementaca Akcionog plana u Kantonu Sarajevo : zajednički cilj vladinog sektora i organizacija OSI
U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici: ministarstava iz Kantona Sarajevo, općina udruženih u Kanton Sarajevo, javnih ustanova i organizacija osoba sa invaliditetom koje su članice Koordinacionog odbora.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2015. godine
Organizovano druženje članova Udruženja slijepih Kantona Saraj...
Organizovano druženje članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2015.godine organizovano tradicionalno druženje članova Udruženja i njihovih prijatelja.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2015. godine
Organizovan okrugli sto o ulozi organizacija slijepih u predstoje...
Organizovan okrugli sto o ulozi organizacija slijepih u predstojećim reformama u F BiH
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2015.godine održan okrugli sto na temu: „Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH – problemi, izazovi i perspektive“.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2015. godine
LIONS ZONA BiH uručila bijele štapove slijepim osobama...
LIONS ZONA BiH uručila bijele štapove slijepim osobama
Ovo je nastavak višegodišnje saradnje, jer Lions-i svake godine, povodom Dana slijepih doniraju određena pomagala slijepim osobama.
Pročitaj cijelu vijest
14. Oktobar 2015. godine
Održan okrgli sto sa predstavnicima institucija vlasti u zeničk...
Održan okrgli sto sa predstavnicima institucija vlasti u zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Savez udruženja slijepih zeničko - dobojskog kantona, u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH“,koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske.
Pročitaj cijelu vijest
08. Oktobar 2015. godine
Sastanak sa institucijama vlasti u hercegovačko-neretvanskom kan...
Sastanak sa institucijama vlasti u hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji
Cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika institucija vlasti sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
02. Oktobar 2015. godine
Za Udruženje slijepih KS izdvojeno 3.500 KM...
Za Udruženje slijepih KS izdvojeno 3.500 KM
I ove godine je iz granta neprofitnim organizacijama Udruženju slijepih Kantona Sarajevo za projekat „Povećanje socijalne uključenosti slijepih osoba kroz edukaciju i nabavku tiflotehničkih pomagala“ izdvojila 3.500 KM.
Pročitaj cijelu vijest
29. Septembar 2015. godine
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI ...
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI iz Kantona 10 i srednjobosanskog kantona
Ova aktivnost provedena je u saradnji sa organizacijom MyRight iz Švedske, koja u BiH implementira Program jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom.Na treningu je učestvovalo 20 osoba, iz organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Kantona 10 i srednjobosanskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
11. Juli 2015. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organiz...
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organizacije slijepih u Zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“ , koji je održan 11. i 12. jula 2015. godine u Zenici.
Pročitaj cijelu vijest
26. Juni 2015. godine
Okrugli stolu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa...
Okrugli stolu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa invaliditetom?“
Dvodnevni Okrugli sto na temu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa invaliditetom?“ održan je 25. i 26. juna 2015.godine, u hotelu GRAND u Sarajevu...
Pročitaj cijelu vijest
23. Juni 2015. godine
Uručena oprema Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona...
Uručena oprema Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, sa saradnicima, 23.juna 2015.godine posjetio je Savez slijepih zeničko-dobojskog kantona...
Pročitaj cijelu vijest
12. Juni 2015. godine
Ministrica Karačić primila predstavnike Koordinacionog odbora u...
Ministrica Karačić primila predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u KS-u
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Karolina Karačić primila je 12.06.2015.godine predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS...
Pročitaj cijelu vijest