Print

Aktuelnosti

27. Decembar 2017. godine
Usvojeni programski dokumenti Udruženja za 2018.godinu...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U prostorijama Udruženja 27.12.2017. godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine, koja je održana u aprilu 2017.godine. Također su usvojeni Program rada i djelovanja Udruženja za 2018.godinu i Finansijski plan Udruženja za 2018.godinu. Direktor Udruženja Fikret Zuko je detaljno informisao zastupnike u Skupštini o realizaciji projekata u toku 2017. godine, kao i projektima koji se planiraju realizovati u narednoj godini. Posebno je istakao projekte koji se realizuju u partnerstvu sa Savezom slijepih Štokholm (SRF) – Švedska, koje podržava MyRight i čiji se nastavak dogovoren za naredni četverogodišnji period.
Pročitaj cijelu vijest
22. Decembar 2017. godine
Finaliziranje Akcionog plana za unapređenje prava i položaja os...
Snimak učesnika okruglog stola
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight-a, organizovali su 22.12.2017.godine, u Sarajevu, okrugli sto koji je bio posvećen usaglašavanju finalnog teksta Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018-2021. Federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021. stavljeno je u obavezu institucijama vlasti na svim nivoima da usvoje akcione planove za njenu implementaciju.
Pročitaj cijelu vijest
21. Decembar 2017. godine
Načelnik općine Centar gospodin Nedžad Ajnadžić ponovo obrad...
Snimak uručivanja laptopa od strane načelnika Ajnadžića
Načelnik općine Centar gospodin Ajnadžić, sa saradnicima, 21.decembra 2017.godine ponovo je posjetio Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Sa direktorom Udruženja Zuko Fikretom i članovima Udruženja razgovarao je o mnogim aktuelnim temama, koje su od posebnog interesa za slijepe osobe, a za koje općina Centar može dati svoj doprinos u njihovom rješavanju. Tom prilikom načelnik je uručio 5 laptopa, članovima Udruženja, koji žive na području općine Centar. Laptopi su obezbjeđeni u okviru akcije „100 računara za 100 slijepih osoba koje žive na području Kantona Sarajevo“.
Pročitaj cijelu vijest
20. Decembar 2017. godine
Delegacija Saveza slijepih Federacije BiH u posjeti Udruženju sl...
Snimak sastanka sa delegacijom Saveza slijepih F BiH
Delegacija Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu Zdravko Cigić dopredsjednik, Almas Kulović izvršni direktor i Veselin Rebić član Skupštine Saveza 20.decembra 2017.godine posjetila je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Delegaciju je primio predsjednik Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, sa saradnicima.
Pročitaj cijelu vijest
15. Decembar 2017. godine
Organizovan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih K...
Snimak podjele certifikata u Sarajevu
U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017 , koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, 15.decembra 2017.godine je organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja. Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u Sarajevu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti.
Pročitaj cijelu vijest
14. Decembar 2017. godine
Održan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih Unsko...
Snimak dodjele certifikata u Bihaću
U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017, koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u Bihaću je 14.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u ovom kantonu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti. Posebno je naglašena potreba da se jačaju individualni kapaciteti članova, kako bi se što efikasnije uključili u realizaciju programskih aktivnosti Udruženja. U izlaganjima uvodničara ali i samih članova, istaknuta je potreba za dodatnom edukacijom, naročito o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka UN Komiteta za prava OSI, koje su u aprilu 2017.godine dostavljene državi BiH.
Pročitaj cijelu vijest
06. Decembar 2017. godine
Okrugli sto sa donosiocima odluka u Unsko-sanskom kantonu...
Snimak učesnika okruglog stola u Bihaću
U skladu sa planom rada u 2017.godini u Bihaću je 06.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto na temu “Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonu”, Okrugli sto su organizovali Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruženje slijepih Unsko-sanskog Kantona u okviru projekta “Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017” koji posredstvom MyRight finansira SIDA i Savez slijepih Švedske. Na okruglom stolu, u čijem radu je učestvovalo preko 30 predstavnika udruženja slijepih unsko-sanskog kantona i institucija vlasti , promovisana je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su u aprilu ove godine dostavljne našoj državi.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2017. godine
Prijem povodom 3.decembra...
Snimak učesnika prijema povodom 3.decembra
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 3.decembra 2017.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnici ministarstava, predstavnica MyRight Ured u BiH, te predstavnici institucija vlasti sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti i mediji. Ministrica Amela Dautbegović i Fikret Zuko predsjednik KOO KS u svojstvu domaćina, pozdravili su prisutne i zahvalili im na dolasku.
Pročitaj cijelu vijest
28. Novembar 2017. godine
Održan trening javnog zagovaranja za slijepe osobe u Sarajevu...
Snimak ucesnika treninga javnog zagovaranja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Trening je održan 27. i 28. novembra 2017. godine u Sarajevu. Treningu je prisustvovalo 20 slijepih osoba, članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja“, sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
24. Novembar 2017. godine
Organizovana tradicionalna konferencija organizacija slijepih...
Snimak učesnika Konferencije
Konferencije “Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH, stanje i izazovi”,koja je održana u Sarajevu , u hotelu „Holywood“ 22. – 24. novembar 2017.godine Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017“ uz podršku MyRight/ SIDA, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – Štokholm. Za učešće u radu Konferencije registrovalo se 85 osoba. Na Konferenciji su prisustvovali predstavnici: Saveza slijepih Štokholm, MyRight Ured u BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na čelu sa ministrom Veskom Drljačom, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u F BiH, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo, kao i predstavnici organizacija slijepih iz Crne Gore, Republike Srpske, Bosansko-podrinjskog kantona, Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Kantona 10, Zeničko-dobojskog Kantona, Srednje-bosanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona i Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
08. Novembar 2017. godine
Tradicionalni susret osoba sa invaliditetom sa predstavnicima in...
Snimak zajedničkog sastanka sa predstavnicima institucija vlasti
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight u BiH, organizovali su 08.11.2017.godine, u hotelu Holiday, susret predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnika institucija vlasti u Kantonu Sarajevo. Cilj susreta je bio promocija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i UN Preporuka koje je Komitet za prava osoba sa invaliditetom dostavio BiH, u aprilu ove godine. Na ovom tradicionalnom susretu predstavnika udruženja OSI i donosioca odluka razgovarano je o mnogim pitanjima i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, a njihovo je rješavanje u nadležnosti kantona, grada i općina udruženih u Kanton Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
06. Novembar 2017. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u unsko...
Snimak učesnika treninga javnog zagovaranja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove udruženja slijepih unsko-sanskog kantona. Trening je održan 03. i 04. novembra 2017. godine u Bihaću. Treningu je prisustvovalo 20 slijepih osoba, članova udruženja slijepih.
Pročitaj cijelu vijest
03. Novembar 2017. godine
Uz korištenje novih tehnologija unapređuje se rad udruženja...
Snimak učesnika treninga
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 01. i 02. novembra 2017.godine održan je dvodnevni trening za uposlenike udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Trening je uz podršku MyRight-a u BiH, organizovao Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, a tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
30. Oktobar 2017. godine
Načelnik općine Centar gospodin Nedžad Ajnadžić ponovo u pos...
Snimak sastanka sa načelnikom općine Centar prilikom podjele laptopa članovima Udruženja
Načelnik općine Centar gospodin Ajnadžić , sa saradnicima, 30.oktobra 2017.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Sa direktorom Udruženja Zuko Fikretom razgovarao je o mnogim aktuelnim temama, koje su od posebnog interesa za slijepe osobe, kao što su rad i funkcionisanje Udruženja, pristupačnost, nabavka novih savremenih pomagala i generalno o većoj pristupačnosti područja općine Centar za slijepe osobe, kako bi se lakše uključile u društvene tokove. Ovom prilikom načelnik Ajnadžić uručio 5 laptopa članovima Udruženja koji žive na području općine Centar.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Uvaženi ambasador Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc sa dele...
Zajednička fotografija direktora Udruženja sa ambasadorom i atašeima Turske ambasade
Povodom 15. oktobra - Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa uvaženi ambasador Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc zajedno sa uvaženim atašeom za obrazovanje Ete, atašeom za privredu Yildiz, atašeom za medije Cetres, direktorom Turskog kulturnog centra Yunus Emre Yaman i partnerom programerske firme Zemane d.o.o. Yagiyhan Atmaca posjetio je 16.oktobra 2017.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Tom prilikom zahvaljujući ambasadi Republike Turske u Sarajevu i donaciji turskih privrednika koji djeluju u BiH uručeni su računari Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, koji će se dodijeliti slijepim osobama , članovima Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Prvi ženski Lions klub u posjeti Udruženju slijepih Kantona Sar...
Snimak predstavnica Prvog ženskog lions kluba u posjeti Udruženju slijepih
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 16.oktobra 2017.godine posjetile su predstavnice Prvog ženskog Lions kluba, koje je predvodila predsjednica Kluba Ediba Čelić – Spužić. Cilj ove posjete je bio da se članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo dodjeli 5 bijelih štapova. Predsjednica Prvog ženskog Lions kluba Ediba Čelić – Spužić je uručila štapove slijepim osobama i zaželjela im mnogo sreće u životu i radu. Štapovi su uručeni: Emini Bajramović, Meldijani Bešlija, Nadini Imamović, Maji Knežević i Kenanu Kudusu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Samo odgovorne vlasti u lokalnoj zajednici mogu obezbijediti slij...
Snimak učesnika okruglog stola.
U okviru Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske (SRF), Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 16.oktobra 2017.godine organizovalo okrugli sto na temu:“ Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, unaprijediti prava i položaja slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”. U radu okruglog stola učestvovali su osim članova Udruženja slijepih predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, sa ministricom Amelom Dautbegović, dva predstavnika Stranke za bolju budućnost, koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnica Ministarstva prostornog uređenja i građenja, predstavnica Grada Sarajeva, direktori javnih ustanova Porodično savjetovalište i Kantonalni centar za socijalni rad, sa saradnicima, predstavnici općina Novo Sarajevo i Ilidža.
Pročitaj cijelu vijest
30. Septembar 2017. godine
Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo u im...
Snimak učesnika Konferencije.
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 28. i 29.septembra 2017.godine organizovao tradicionalnu Konferenciju, s ciljem da se zajedničkim radom i djelovanjem, a u partnerskom odnosu sa institucijama vlasti organizovano radi na građenju društva jednakih mogućnosti. Predstavnici 9 organizacija osoba sa invaliditetom, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo i MyRight-a detaljno su analizirali stanje u udruženjima osoba sa invaliditetom i kako ojačati njihove kapacitete, stepen implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka koje je UN Komitet za prava OSI dostavio Bosni i Hercegovini, poziciju organizacija osoba sa invaliditetom u reformskim procesima u BiH, te o drugim bitnim pitanjima i problemima, sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom i njihova udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Septembar 2017. godine
Gospodin Vasi Ete, ataše za obrazovanje ambasade Republike Tursk...
Snimak sastanka sa atašeom za obrazovanje Turske ambasade
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 22.09.2017.godine posjetio je gdin Vasi Ete ataše za obrazovanje iz ambasade Republike Turske. Posjeta je uslijedila nakon što je ambasada zaprimila molbu Udruženja za podršku u nabavci kompjutera, u okviru akcije “100 kompjutera za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”. Direkor Udruženja Fikret Zuko detaljno je informisao atašea o radu Udruženja, sa problemima sa kojima se susreće, te položaju slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Posebna pažnja posvećena je nabavci savremenih tehnologija – računara, kao i mogućoj podršci ambasade Turske u provođenju programskih aktivnosti Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Septembar 2017. godine
Lokalne zajednice ne pokazuju interes za veću uključenost osob...
Snimak učesnika Konferencije
Koordinacioni odbor koalicija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, uz podršku MyRight u BiH, organizovao je 20. i 21.septembra 2017.godine konferenciju "Uloga lokalne zajednice u pripremi i implementaciji lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti". Na Konferenciji je učestvovalo 30 osoba, predstavnika koalicija osoba sa invaliditetom iz 9 kantona F BiH. Na Konferenciji su detaljno razmatrana pitanja i problemi sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom u F BiH. Posebna pažnja posvećena je implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje su dostavljene državi BiH, lokalnim akcionim planovima u oblasti invalidnosti, čija je priprema i implementacija osnovna pretpostavka za razvoj partnerskih odnosa između organizacija OSI i institucija vlasti na građenju društva jednakih mogućnosti.
Pročitaj cijelu vijest
19. Septembar 2017. godine
Održan drugi trening „Pisanje prijedloga projekata“ za slij...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata u Bihaću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je drugi dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 16. i 17. septembra 2017. godine u Bihaću. Na treningu je učestvovalo 13 slijepih osoba sa područja unsko-sanskog kantona. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
11. Septembar 2017. godine
Visoka delegacija Saveza slijepih Švedske SRF posjetila Udružen...
Snimak delegacije SRF i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za vrijeme sastanaka
U periodu od 5. do 9.septembra 2017.godine, visoka delegacija SRF-a posjetila je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Delegaciju su činili: Håkan Thomsson – predsjednik, Victoria Öjefors – prvi zamjenik predsjednika, Niklas Mattsson – drugi zamjenik predsjednika, Ann Jönsson – članica Upravnog odbora Evropskog saveza slijepih (EBU) i Neven Milivojević – direktor ofisa za međunarodne projekte i 3 asistenta. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je delegaciji iz Švedske pripremilo vrlo sadržajan program boravka. Drugi dan posjete direktor Udruženja slijepih Fikret Zuko detaljno je informisao goste o stanju u Bosni i Hercegovini, položaju slijepih u BiH i projektima koji se sa SRF-om realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Razmijenjena su iskustva o važnim pitanjima položaja slijepih osoba u društvu i dogovoreni budući oblici saradnje.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juli 2017. godine
Uskoro novi Akcioni plan u Kantonu Sarajevo...
Snimak učesnika okruglog stola
U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 3.jula 2017.godine, u hotelu Holiday, organizovao okrugli sto, s ciljem dobijanja podrške za novi Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 – 2021.godina.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juli 2017. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za članov...
snimak učesnika treninga pisanje projekata u Sarajevu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“ , koji je održan 01. i 02. jula 2017. Godine, u Sarajevu, u hotelu Holiday. Na treningu je učestvovalo 16 osoba članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
16. Juni 2017. godine
Jačanjem kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom stvaraju ...
Snimak učesnika treninga
U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH , a u tehničkoj organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 16.juna 2017.godine održana je radionica na temu „Uloga udruženja organizacijama osoba s invaliditetom, koalicija i mreža u zagovaranju prava i jednakih mogućnosti OSI“. Na radionici su učestvovali predstavnici udruženja osoba s invaliditetom, učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
13. Juni 2017. godine
Lionsi nastavljaju podršu slijepim osobama...
Snimak primopredaje laptopa između predsjednika Udruženja Hamde Kentra i predsjednika Lionsa kluba Tomislava Martinovića
Lions Klub Sarajevo - Olimpijski grad je u okviru obilježavanja 100 godina lionizma u svijetu, 13.06.2017.godine Udruženju slijepih Kantona Sarajevo uručio 5 laptopa.. Laptope je predsjedniku Udruženja Kentra Hamdi uručio Tomislav Martinović predsjednik Lions kluba Sarajevo – Olimpijski grad. Predstavnici Lions kluba koji su posjetili Udruženje obećali su nastavak ovih aktivnosti. Predstavnici Udruženja slijepih i Lions kluba istakli su da im je cilj da svaka slijepa osoba , koja je obučena za rad na kompjuterima, dobije kompjuter. Do sada je u okviru obilježavanja 100 godina lionizma u svijetu, Udruženju slijepih uručeno 27 kompjutera, koji su dodjeljeni članovima Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Maj 2017. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za slijepe...
Snimak učesnika treninga u Bihaću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 19. i 20. maja 2017. godine u Bihaću. Na treningu je učestvovalo 15 slijepih osoba sa područja unsko-sanskog kantona. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama . U skladu sa navedenim projektom, do kraja godine biće organizovan još jedan trening kako bi učesnici što bolje savladali tehniku pisanja i implementacije projekata. Svi učesnici na treningu pokazali su veliko intereovanje i aktivno su učestvovali u svim segmentima treninga.
Pročitaj cijelu vijest
17. Maj 2017. godine
Još jedna veoma značajna aktivnost Lionsa u BiH ...
Snimak učesnika svečanosti uručenja laptopa
U sklopu obilježavanja jubilarne 100-te godišnjice postojanja lionizma u svijetu, i tradicionalnih aktivnosti lionsa na raznovrsnoj podršci slijepim i slabovidim osobama u svijetu “Sight first”, te načela Helen Keler koja je još 1925. godine pozvala Lionse da postanu “Vitezovi slijepih” (Knights of the Blind), lionsi Bosne i Hercegovine su organizovali akciju prikupljanja sredstava za nabavku kompjutera za slijepe i slabovide osobe u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
20. April 2017. godine
Još jedna važna aktivnost u okviru kampanje PonosniNaSebe...
Snimak učesnika okruglog stola
U okviru kampanje PonosniNaSebe Koordionacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz podršku MyRighta, 19.aprila 2017.godine organizovao je okrugli sto na temu: „Uloga lokalne zajednice u implementaciji Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH“. Na Okruglom stolu je analiziran status i položaj osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo i kako ga unaprijediti zajedničkom implementacijom Lokalnog akcionog plana.
Pročitaj cijelu vijest
18. April 2017. godine
Posjeta Udruženju slijepih unsko-sanskog kantona...
snimak sastanka sa predstavnicina Udruženja unsko-sanskog kantona
Predstavnci Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.aprila 2017.godine posjetili su Udruženje slijepih unsko-sanskog kantona. Delegaciju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo sačinjavali su Hamdo Kentra – predsjednik, Fikret Zuko – direktor i Safeta Baković – koordinator Projekta. Sa predsjednikom Udruženja unsko-sanskog kantona Jusmirom Alibabićem i njegovim saradnicima, razgovarano je o saradnji između dvije organizacije i statusu slijepih u unsko-sanskom kantonu, a posebna pažnja posvećena je provođenju aktivnosti koje su planirane Projektom za 2017.godinu.
Pročitaj cijelu vijest
13. April 2017. godine
Promocija inkluzivne kulture „ZaJedno“ u OŠ „Aleksa Šanti...
Snimak učesnika radionice
Dana 13.04.2017.g. u OŠ „Aleksa Šantić“, KJU „Porodično savjetovalište“ i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom: Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS , Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS i SUMERO realizirali su interaktivne radionice, sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, u okviru projekta „ZaJedno“. Cilj ovih aktivnosti je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
Pročitaj cijelu vijest
05. April 2017. godine
Održana sjednica Skupštine Udruženja...
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 5.aprila 2017.godine održana je 4.Skupština Udruženja. Zastupnici u Skupštini su razmatrali i usvojili izvještaj o radu Udruženja i Finansijski izvještaj za 2016.godinu. Donosena je odluka da Udruženje slijepih Kantona Sarajevo bude jedan od osnivača Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kao krovne organizacije.
Pročitaj cijelu vijest
31. Mart 2017. godine
Pristup temeljnim ljudskim pravima u lokalnoj zajednici...
Snimak sastanka sa studijskom delegacijom
Direktor Udruženja slijepih Fikret Zuko 31.marta 2017.godine primio je u prostorijama Udruženja studijsku delegaciju koju su činili predstavnici Srbije, Makedonije Ukrajine i Gruzije. Ova delegacija boravi u višednevnoj posjeti u Bosni i Hercegovini i interesuje se ljudska prava u Bosni i Hercegovini uključujući i prava osoba sa invaliditetom, kao i saradnju sa institucijama vlasti, sa fokusom na lokalne zajednice.
Pročitaj cijelu vijest
30. Mart 2017. godine
Očekujemo preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom...
Snimak delegacije koalicija OSI za vrijeme prezentovanja pred Komitetom
U periodu od 25. do 29.marta 2017.godine predstavnici 5 koalicija osoba sa invaliditetom , koje djeluju u okviru Programa MyRight u BiH, boravili su u Ževeni s ciljem da UN Komitetu za prava osoba s invaliditetom prezentiraju položaj osoba sa invaliditetom u BiH. U delegaciji su bili i predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko direktor i Safeta Baković. U Ženevi je u toku XVII zasjedanje UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, u okviru koga je i država Bosna i Hercegovina odgovarala na pitanja o implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH.
Pročitaj cijelu vijest
10. Mart 2017. godine
Koalicije osoba s invaliditetom u F BiH potpisale Sporazum o zaje...
Snimak učesnika konferencije, predstavnika koalicija iz F BiH.
U svih 10 kantona u Federaciji BiH ranije su formirane koalicije organizacija osoba sa invaliditetom.Ove koalicije do sada nisu imale jasan plan zajedničkog rada i djelovanja, kako u kantonima, tako i na nivou Federacije BiH. Da bi se ovo stanje promijenilo i efikasnije implementirala nova Strategija u oblasti invalidnosti, koju je Vlada F BiH usvojila 23.12.2016.godine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9. i 10.marta 2017.godine Konferenciju "Zajedničko djelovanje, najefikasniji način zagovaranja za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu". Konferencija je organizovana u Sarajevu, u hotelu Hollywood.
Pročitaj cijelu vijest
07. Mart 2017. godine
Slijepe i slabovidne žene obilježile 8.mart...
Snimak druženja slijepih osoba i njihovih prijatelja u Klubu slijepih
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 7. marta, u večernjim satima, organizovana je svečanost u povodu obilježavanja 8.marta – Međunarodnog dana žena. Uz prigodno druženje, tombolu i muziku,slijepe žene i njihovi prijatelji, proveli su jednu divnu veče. Gošća druženja je bila i Azra Sarić , koja je za te namjene aranžirala prostor i obezbijedila naveći dio nagrada za tombolu.
Pročitaj cijelu vijest
07. Mart 2017. godine
Jačanje kapaciteta slijepih osoba u unsko-sanskom kantonu...
Snimak posjete Udruženju slijepih unsko-sanskog kantona
Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su Udruženje slijepih unsko-sanskog kantona 6. i 7. marta 2017.godine. U okviru ove posjete izvršena je procjena kapaciteta Udruženja slijepih unsko-sanskog kantona , s ciljem da se u toku 2017.godine zajednički radi na njihovom jačanju. Sačinjene su liste slijepih osoba koje će učestvovati u raznim oblicima edukacije: Brajevo pismo, mobilitet, rad na kompjuterima, pisanje projekata, zagovaranje i sl.
Pročitaj cijelu vijest
28. Februar 2017. godine
Još jedan korak do nove uredbe o pomagalima za osobe sa invalid...
Sastanak u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo gospođa Zilha Ademaj 28.februara 2017.godine primila je u svom kabinetu predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Predsjednik Koordinacinog odbora Fikret Zuko i član odbora Nevenko Novotni razgovarali su sa ministricom o rješavanju problema koji se odnose na pomagala za osobe sa invaliditetom i donošenju nove uredbe kojom će se ova oblast regulisati u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Ministrica Ademaj pokazala je veliko razumijevanje za probleme koje imaju osobe sa invaliditetom pri nabavci i korištenju raznih pomagala.
Pročitaj cijelu vijest
14. Februar 2017. godine
Zapošljavanjem se postiže najpotpunija inkluzija osoba sa inva...
Slika slijepe djevojke koja radi na kompjuteru
U Federaciji BiH zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom omogućena je kroz odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 9/10) . Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je javna ustanova koja pruža podršku u zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH na sljedeći način: Fond dva puta godišnje raspisuje javne pozive koji su dostupni na internet stranici Fonda www.fond.ba i u dva dnevna lista. 1. Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (mogu se prijaviti svi poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom) 2. Javni poziv za programe razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije.
Pročitaj cijelu vijest
13. Februar 2017. godine
Promocija inkluzivne kulture kroz aktivnost „ZaJedno“...
Snimak ceremonije potpisivanja Sporazuma
U multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo 13.02.2017.godine KJU „Porodično savjetovalište“ i udruženja osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS predstavili su zajedničku aktivnost promocije inkluzivne kulture „ZaJedno“ i potpisali Protokol o saradnji. Tom prilikom prisutnima se obratila i Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te iskazala podršku ovoj saradnji. Ovu aktivnost podržava i Ministarstvo za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Februar 2017. godine
Bez diskriminacije pri korištenju bankarskih usluga...
Snimak učesnika okruglog stola
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9.februara 2017.godine okrugli sto na temu “Problemi i poteškoće osoba sa invaliditetom pri korištenju bankarskih usluga u BiH”.
Pročitaj cijelu vijest
30. Decembar 2016. godine
Gradska uprava grada Sarajeva i ove godine obezbijedila paketiće...
Snimak svečanosti dodjele novogodišnjih paketića
Gradska uprava grada Sarajeva i ove godine je obezbijedila novogodišnje paketiće za slijepu djecu i djecu slijepih roditelja. Pomoćnik gradonačelnika grada Sarajeva gospodin Ramiz Kadić je u prostorijama Udruženja 29.decembra 2016.godine svečano uručio paketiće djeci i njihovim roditeljima i zaželio im sretnu i uspješnu Novu 2017.godinu.
Pročitaj cijelu vijest
22. Decembar 2016. godine
Novi pristup u zagovaranju prava osoba s invaliditetom...
Snimak prisutnih na sastanku.
Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRighta, a u okviru kampanje #PonosniNaSebe, organizovali su 21.12.2016.godine sastanak sa donosiocima odluka u Kantonu Sarajevo. Ovom veoma važnom događaju prisustvovali su: predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo sa zastupnicima; ministri: za rad i socijalnu politiku, zdravstva, pravde i uprave, kulture i sporta sa saradnicima; predstavnici ministarstva: za boračka pitanja, unutrašnjih poslova, obrazovanja, nauke i mladih, direktori javnih ustanova, načelnik općine Stari Grad, predstavnici općina: Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, predstavnik MyRight-a i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
13. Decembar 2016. godine
Bijeli štapovi i govorni satovi olakšavaju život slijepim osob...
Snimak prisutnih na dodjeli pomagala
U okviru projekta „Edukacijom i korištenjem tiflotehničkih pomagala povećati socijalnu integraciju slijepih osoba“ koji realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a finansira općina Centar Sarajevo, nabaljeno je 10 bijelih štapova i 10 ručnih govornih satova. Načelnik općine Centar gospodin Nedžad Ajnadžić posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 13.decembra 2016.godine i tom prilikom slijepim osobama koje žive na području općine Centar uručio navedena pomagala. U svom obraćanju Fikret Zuko direktor Udruženja zahvalio se općini Centar i načelniku Ajnadžiću na podršci koju općina Cenatar pruža Udruženju slijepih Kantona Sarajevo i slijepim osobama koje žive na području općine Centar.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2016. godine
Prijem u povodu 3.decembra – Međunarodnog dana osoba s invalid...
Snimak učesnika na prijemu povodom 3.decembra međunarodnog dana osoba s invaliditetom
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH 3. decembra 2016.godine organizovali su u Sarajevu svečani prijem za predstavnike političkog, kulturnog i javnog života i novinare. Prijem je organizovan s ciljem da se široj javnosti i državnim strukturama ukaže na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću, te da istovremeno istaknu uspjehe koje postižu osobe s invaliditetom i njihova udruženja. Prijemu su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, direktori ustanova, predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici koalicija osoba s invaliditetom iz cijele Federacije
Pročitaj cijelu vijest
01. Decembar 2016. godine
Održana dvodnevna međunarodna Konferencija...
Snimak prisutnih na Konferenciji
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u okviru projekta Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH, koji finansira MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske organizovalo je 29. i 30. novembra 2016.godine konferenciju “Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, položaj slijepih osoba, stanje perspektive i izazovi”. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici: organizacija slijepih iz Federacije BiH, Saveza slijepih Švedske, nadležnih kantonalnih i federalnih ministarstava i MyRighta.
Pročitaj cijelu vijest
24. Novembar 2016. godine
Organizovan drugi trening „Pisanje prijedloga projekata“ za o...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata u Mostaru
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je drugi dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 22. i 23. novembra 2016. godine u Mostaru. Na treningu je učestvovalo 10 osoba, iz općinskih organizacija slijepih hercegovačko-neretvanske županije. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
18. Novembar 2016. godine
Zajedničkim radom do boljeg položaja slijepih osoba u društvu...
Snimak sastanka
U okviru Programa rada Saveza slijepih Federacije BiH delegacija Saveza, 17.novembra 2016.godine, bila je u posjeti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Rukovodstva ovih organizacija slijepih razgovarala su o aktivnostima koje se provode na nivou Federacije kao i Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
26. Oktobar 2016. godine
Održan sastanak u prostorijama MyRight - Štokholm...
Snimak sastanka predstavnika Udruženja sa predstavnicima    MyRight-a u Štokholmu.
Tročlana delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u sastavu Hamdo Kentra , predsjednik Udruženja, Fikret Zuko direktor Udruženja i Armin Hadžić – prevodilac i asistent prisustvovala je 26.oktobra 2016.godine organizovanom sastanku u prostorijam MyRight-a u Štokholmu.
Pročitaj cijelu vijest
25. Oktobar 2016. godine
Sastanak sa Upravnim odborom SRF-a i uposlenicima...
Snimak sastanka u SRF-u između delegacije Udruženja slijepih Upravnog odbora SRF-a i uposlenika SRF-a.
Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo su 25.10.2016.godine nakon završene međunarodne Konferencije, razgovarali sa Upravnim odborom SRF-a i uposlenicima. Na tom sastanku su govorili o projektu koji se implementira u ovoj godini i razgovarali su o narednom projektom periodu 2018. – 2021.godina.
Pročitaj cijelu vijest
24. Oktobar 2016. godine
Međunarodna konferencija u Štokholmu u organizaciji Saveza slij...
Snimak učesnika međunarodne konferencije u Štokholmu.
U Štokholmu je u periodu od 20. do 24.oktobra 2016.godine održana međunarodna partnerska konferencija koju je organizovao Savez slijepih Švedske -SRF. Jedna od tema Konferencije bila je i UN Agenda održivog razvoja 2030. i njenih 17 globalnih ciljeva. Na Konferenciji je učestvovalo oko 50 učesnika predstavnika 9 država , u kojima SRF podržava projekte.
Pročitaj cijelu vijest
18. Oktobar 2016. godine
Taktilne vodilice i zvučni semafori omogućiće lakše i bezbjed...
Snimak gradnje taktilnih staza na Malti.
Ovih dana općina Novo Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo započeli su realizaciju projekta koji ima za cilj bezbjednije i samostalnije kretanje slijepih osoba ulicama Sarajeva. To podrazumijeva ugradnju taktilnih vodilica i ozvučenje semafora na raskrsnicama Malta, Socijalno i Pofalići. Taktilnim stazama će se povezati sva tramvajska i autobuska stajališta na navedenim lokacijama. Radovi su počeli na raskrsnici Malta, a ovisno o vremenskim uvjetima nastaviće se na ostale dvije lokacije.
Pročitaj cijelu vijest
17. Oktobar 2016. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organiz...
Snimak učesnika treninga pisanja projekata
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 14. i 15. oktobra 2016. godine u Neumu. Na treningu je učestvovalo 10 osoba, iz općinskih organizacija slijepih hercegovačko-neretvanske županije. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama .
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2016. godine
Druženje slijepih osoba povodom 15.oktobra...
Snimak druženja slijepih osoba u Klubu slijepih.
U povodu 15.oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 14 .oktobra organizovano druženje slijepih osoba i njihovih prijatelja. 50 slijepih osoba i njihovih prijatelja tradicionalno se družilo uz muziku i ples, a organozovana je i prigodna tombola.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2016. godine
Lions nisu zaboravili slijepe...
Snimak predstavnika Lionsa i članova Udruženja.
U povodu obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa, LIONS ZONA BiH je obezbijedila 10 bijelih štapova za slijepe osobe. Bijele štapove slijepim osobama, na svečanosti koja je održana 14.oktobra, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, uručio je predsjednik Lions zone BiH dr.Mehmed Kundurović, sa saradnicima. Bijeli štapovi će biti od velike koristi za slijepe osobe jer će im olakšati kretanje i samostalno funkcionisanje. Ovo je nastavak višegodišnje saradnje, jer Lions-i svake godine, povodom Dana slijepih doniraju određena pomagala slijepim osobama.
Pročitaj cijelu vijest
13. Oktobar 2016. godine
Održana dvodnevna konferencija Koordinacionog odbora udruženja ...
Snimak učesnika Konferencije na Bjelašnici
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 11. i 12.oktobra održao konferenciju na temu "Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u implementaciji Akcionog plana za izjednačenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“ U radu Konferencije učestvovali su predstavnici svih udruženja učlanjenih u KOO KS , Azra Mulaomerović i Cica Pljevljak iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
27. Septembar 2016. godine
Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za o...
Snimak učesnika okruglog stola.
U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” organizovao je 27.09.2016.godine okrugli sto “Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015. – 2017.“ Okrugli sto je organizovan u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
26. Septembar 2016. godine
Organizovan izlet na Bijambare...
Snimak učesnika izleta.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovalo je 24.09.2016.godine jednodnevni izlet za slijepe osobe i njihove pratioce. 50 slijepih osoba i njihovih pratilaca proveli su jedan lijep dan u predivnom ambijentu zaštičenog područja Bijambare. Dan je bio ispunjen raznim aktivnostima kao što su šetnja, obilazak pećina, obilazak stećaka, te šetnja edukacionim stazama, što je za većinu učesnika izleta bio nezaboravan doživljaj. Najmlađi su uživali u zabavnom parku „Drven grad“.
Pročitaj cijelu vijest
02. Septembar 2016. godine
Pomagala za slijepe osobe...
Slika Brajeve mašine
Zastupnica u Kantonu Sarajevo Neira Avdibegović u saradnji sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo i dalje insistira u Skupštini Kantona da se položaj slijepih osoba i drugih osoba sa invaliditetom unaprijedi u oblastima iz nadležnosti Ministarstva zdravstva. Našoj dragoj prijateljici Neiri zahvaljujemo se na razumijevanju i podršci. U nastavku možete pročitati cjelokupan tekst koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva KS.
Pročitaj cijelu vijest
27. Juli 2016. godine
Ulična akcija-šetnja u skopu kampanje PonosniNaSebe...
Snimak učesnika šetnje u sklopu kampanje PonosniNaSebe
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS), koga čini devet organizacija osoba sa invaliditetom iz Kantona Sarajevo, organizovao je uličnu akciju – šetnju, kojom se željela skrenuti pažnja javnosti i senzibilizarati zajednica prema osobama sa invaliditetom i posebno ukazati na problem Uredbe o ortopedskim pomagalima u Kantonu Sarajevo, koja ne obezbjeđuje adekvatna i funkcionalna ortopedska i druga pomagala osobama sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
22. Juli 2016. godine
Ulična akcija u okviru kampanje PonosniNaSebe...
Logo kampanje PonosniNaSebe
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 27.jula 2016.godine organizuje uličnu akciju – šetnju , kojom se javnosti želi skrenuti pažnja na položoj osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na pomagala i jednake mogućnosti. Okupljanje i polazak učesnika će biti u 12:30 sa platoa Skenderije. Ruta kretanja je preko mosta na Skenderiji, ulicom Reisa Dž.Čauševića, Titovom, Ferhadijom do Baščaršije i nazad do Katedrale.
Pročitaj cijelu vijest
27. Juni 2016. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u herce...
Snimak osoba na treningu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove Udruge slijepih hercegovačko-neretvanske županije , koji je održan 24. i 25. juna 2016. godine u Mostaru. Treningu je prisustvovalo 14 slijepih osoba, iz udruga slijepih koje djeluju na podružju hercegovačko-neretvanke županije.
Pročitaj cijelu vijest
08. Juni 2016. godine
Osobe sa invaliditetom traže podršku za ravnopravniji status u ...
Snimak sa okruglog stola
U skladu sa programom rada Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u Udruženju slijepih KS 8.juna.2016. godine organizovan je okrugli sto sa članovima udruženja koja čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom KS. Teme ovog okruglog stola bile su: - Implementacija Konvencije o pravima OSI; - Izmjene federalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite; - Priprema novih propisa od interesa za osobe sa invaliditetom; - Izmjene Uredbe o pomagalima u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
07. Juni 2016. godine
Ministrica Dautbegović podržava rad udruženja osoba sa invali...
Snimak sastanka sa ministricom Dautbegović
Ministrica za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 7. juna 2016.godine održala je u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo sastanak sa članicama Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juni 2016. godine
Neira Avdibegović zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo - N...
Slika Brajevog sata.
Ovim putem ne mogu izraziti nezadovoljstvo odgovorima na svoja zastupnička pitanja, jer ih do danas nisam niti dobila. Na današnjoj sjednici ću se osvrnuti na dva, koja sam postavila na martovskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, cijeneći da je ipak prošlo dovoljno vremena za odgovore, a tiču se najranjivije kategorije našeg društva – osoba sa invaliditetom. Prvo pitanje se odnosilo na podršku slijepim i slabovidnim osobama, koje prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje.
Pročitaj cijelu vijest
26. Maj 2016. godine
Održan okrugli sto sa predstavnicima institucija vlasti u herceg...
Snimak Okruglog stola
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruga slijepih HNŽ, u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovali su okrugli sto na temu: "Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, pretpostavka za veću socijalnu uključenost slijepih osoba", koji je održan 25.05. 2016.godine u Mostaru, u hotelu „Ero“.
Pročitaj cijelu vijest
23. Maj 2016. godine
Trening "Pisanje prijedloga projekata"...
snimak treninga
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“ , koji je održan 21. i 22. maja 2016. godine u Sarajevu, u „TMP“- preduzeću za zapošljavanje slijepih osoba.
Pročitaj cijelu vijest
11. Maj 2016. godine
Podrška za poboljšanje položaja OSI u Kantonu Sarajevo...
Snimak sastanka Vijeća
Na sastanku Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH koji je održan 10. maja 2016. godine, u Sarajevu, predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko upoznao je članove Vijeća sa statusom osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u Kantonu Sarajevo, te sa aktivnostima koje provodi ova koalicija. Posebno je aktuelizirao pitanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, kao i loše sistemsko rješenje koje se odnosi na ortopedska, tiflotehnička i druga pomagala.
Pročitaj cijelu vijest
27. April 2016. godine
Islamska zajednica u BiH zagovara za poboljšanje položaja osoba...
Snimak učesnika seminara.
Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Islamska organizacija za edukaciju, nauku i kulturu „ISESCO“ 26. i 27.aprila 2016.godine organizovali su u Sarajevu , u Gazi Husrev-begovoj biblioteci seminar pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u BiH“.
Pročitaj cijelu vijest
25. April 2016. godine
Uspješan rad Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u 2015.godini...
Snimak zastupnika na sjednici Skupštine
U prostorijama Udruženja 25.aprila 2016.godine održana je sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Na Skupštini su usvojeni izvještaj o radu Udruženja u 2015.godini i izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
19. April 2016. godine
Pravo osoba sa invaliditetom na adekvatna pomagala...
Snimak učesnika okruglog stola
U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” organizovao je 19.04.2016.godine okrugli sto za predstavnike nevladinih organizacija: „Pravo na ortopedska i druga pomagala kao pretpostavka za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve“.
Pročitaj cijelu vijest
06. April 2016. godine
Posjeta Udruženju slijepih Konjic i Jablanica...
Snimak sastanka u Udruženju slijepih Konjic
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i koordinatorica Projekta Safeta Baković 06. aprila 2016. godine posjetili su međuopćinsko Udruženje slijepih Konjic i Jablanica, čije je sjedište u Konjicu. Ova posjeta je obavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015. – 2017.godina” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.
Pročitaj cijelu vijest
06. April 2016. godine
Uručena oprema Udruženju HNŽ...
Snimak sa sastanka u HNŽ
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i koordinatorica Projekta Safeta Baković 05. i 06. aprila 2016. godine posjetili su Udruženje slijepih hercegovačko-neretvanske županije i tom prilikom uručili jedan računar, jedan laptop i jednu Brajevu mašinu. Ova oprema je nabavljena u okviru Projekta " Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015. – 2017.godina” koji finansira SIDA posredstvom organizacije MyRight iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.
Pročitaj cijelu vijest
31. Mart 2016. godine
Kako Vlada Kantona Sarajevo planira rješavati pomagala za slijep...
Slika jednog pomagala za slijepe
Zastupnica Neira Avdibegović postavila je na Skupštini Kantona, koja je održana 30.03.2016.godine, zastupničko pitanje u vezi pomagala za slijepe. Ovo pitanje je usaglašeno sa Udruženjem slijepih i dio je ukupne kampanje koju vodimo vezano za pomagala. Evo teksta zastupničkog pitanja: 1. Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, a odnosi se na podršku slijepim i teže slabovidnim osobama, kojih prema evidenciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo ima oko 420 u našem Kantonu.
Pročitaj cijelu vijest
30. Mart 2016. godine
Slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom ljudska prava ne tre...
Snimak sastanka iz kabineta predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar
Predsjedavajući Općinskog vijeća općine Centar Nedžad Ajnadžić i vijećnik Općinskog vijeća Senad Alić, u kabinetu predsjedavajućeg, primili su 30.03.2016.godine direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikreta Zuku, koji obavlja i funkciju predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
29. Mart 2016. godine
Poziv za podršku kampanji ...
U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa My Right u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, započinje kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe”.
Pročitaj cijelu vijest
25. Mart 2016. godine
Obnovljen rad sekcije informatičara...
snimak učesnika sekcije informatičara
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održan je sastanak članova koji koriste ili žele koristiti savremene tehnologije. Odlučeno je da se obnovi rad Sekcije informatičara Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Izabran je sekretarijat sekcije od 5 članova: Hamdo Kentra, Edin Omerhodžić, Amir Mujezin, Senija Okić i Asmir Alispahić.
Pročitaj cijelu vijest
22. Mart 2016. godine
Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo posjetili Udruženje sli...
Snimak sastanka sa zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo
Neira Avdibegović i Mario Vukasović zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo iz Demokratske fronte 22. marta 2016.godine posjetili su Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Zastupnike je primio i sa njima razgovarao Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji obavlja i funkciju predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
21. Mart 2016. godine
Sastanak u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH...
Snimak učesnika na sastanku
U prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH 21.marta 2016.godine održan je savjetodavni sastanak kome su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici javnih servisa i telecom operatera, te predstavnici institucija vlasti.
Pročitaj cijelu vijest
18. Mart 2016. godine
Održan sastanak slijepih žena...
sastanak slijepih žena
Na inicijativu rukovodstva Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.marta 2016.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, održan je inicijalni sastanak slijepih žena, članica Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
17. Mart 2016. godine
Održana dvodnevna Konferencija...
U prethodne 4 godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz tehničku podršku Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao koordinatora za područje Federacije BiH i lidera koalicije OSI u Kantonu Sarajevo, realizovalo je Program „Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u F BiH 2011. – 2015.“ S obzirom da je period implementacije Strategije istekao, te da se planira donošenje nove Strategije u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH za period 2016. – 2021.godina, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight Ured u BiH, 15. i 16.marta 2016.godine organizovali su u Sarajevu dvodnevnu Konferenciju stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Novi pristup u jačanju motivacije slijepih osoba...
Novi pristup u jačanju motivacije slijepih osoba
Članica Udruženja slijepih Sabina Zijadić Husić , po zanimanju psiholog, 2.marta 2016.godine održala je predavanje članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Predavanju je prisustvovala i delegacija Saveza slijepih Štokholm.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Sastanak u ministarstvu socijalne politike ZE-DO kantona...
Sastanak u ministarstvu socijalne politike ZE-DO kantona
Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice zeničko-dobojskog kantona 3.marta je primio delegaciju koju su činili predstavnici Saveza slijepih Štokholm iz Švedske, Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih zeničko-dobojskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Posjeta Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona...
Posjeta Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona
Predstavnci Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm iz Švedske posjetili su 3.marta Savez slijepih zeničko-dobojskog kantona. Sa rukovodstvom Saveza razgovarano je o implementaciji Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“, koji je u 2015.godini realizovan u ZE-DO kantonu.
Pročitaj cijelu vijest
04. Mart 2016. godine
Sastanak sa ministricom Amelom Dautbegović...
Sastanak sa ministricom Amelom Dautbegović
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović 3.marta primila je u svom kabinetu delegacije Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm iz Švedske.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2016. godine
Predstavnici Udruženja slijepih KS i Saveza slijepih Štokholm u...
Predstavnici Udruženja slijepih KS i Saveza slijepih Štokholm u posjeti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Predstavnici Udruženja slijepih KS i Saveza slijepih Štokholm 2.marta 2016.godine posjetili su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Delegacije je primio pomoćnik ministra gdin Dobrica Jonjić. U dužem prijateljskom razgovoru aktuelizirane su mnoge teme od interesa za slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2016. godine
Sastanak u MyRight...
Sastanak u MyRight
Predstavnici Saveza slijepih Štokholm - SRF i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su 2.marta 2016.godine ured nacionalnog koordinatora MyRight za BiH.
Pročitaj cijelu vijest
03. Mart 2016. godine
Posjeta Udruženju slijepih HNŽ - Mostar...
Posjeta Udruženju slijepih HNŽ - Mostar
Predstavnici Saveza slijepih Štokholm - SRF i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su 1.marta 2016.godine Mostar i Udruženje slijepih hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.
Pročitaj cijelu vijest
02. Mart 2016. godine
Delegacija SRF-a u posjeti Udruženju slijepih KS...
Delegacija SRF-a u posjeti Udruženju slijepih KS
Delegacija Saveza slijepih Švedske – SRF, u periodu od 28.02. do 04.03.2016.godine boravi u pojesti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. U okviru ove posjete tročlana delegacija iz Štokholma imaće razne aktivnosti koje su vezane za realizaciju projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015. – 2017.
Pročitaj cijelu vijest
31. Decembar 2015. godine
Uručeni certifikati slijepim osobama u zeničko-dobojskom kanton...
Uručeni certifikati slijepim osobama u zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“ koji finansira SIDA posredstvom MyRight-a iz Švedske i Savez slijepih Švedske ( SRF ) tokom 2015.godine organizovalo je razne oblike edukacija za slijepe osobe, u ZE-DO kantonu, s ciljem podizanja njihovih personalnih kapaciteta.
Pročitaj cijelu vijest
30. Decembar 2015. godine
Sastanak u Federalnom ministarstvu prostornog uređenje 30. decem...
Sastanak u Federalnom ministarstvu prostornog uređenje 30. decembra 2015.
Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast pristupačnosti, kako arhitektonsku tako i pristupačnost u smislu informacija i komunikacija.
Pročitaj cijelu vijest
29. Decembar 2015. godine
Uručeni certifikati članovima Udruženja slijepih Kantona Saraj...
Uručeni certifikati članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“ koji finansira MyRight iz Švedske i Savez slijepih Švedske ( SRF ) tokom 2015.godine organizovalo je razne oblike edukacija za slijepe osobe, s ciljem podizanja njihovih personalnih kapaciteta.
Pročitaj cijelu vijest
29. Decembar 2015. godine
Održana konstituirajuća i izborna Skupština Udruženja slijepi...
Održana konstituirajuća i izborna Skupština Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 9.12.2015.godine održana je konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Verfikovani su mandati 30 zastupnika koji su izabrani na zboru članova Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
25. Decembar 2015. godine
Sastanak u Kantonu Tuzla...
Sastanak u Kantonu Tuzla
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetio je 25.12.2015.godine Kanton Tuzla. Sa pomoćnikom ministra za rad,socijalnu politiku i povratak TK-a gdinom Azemom Poljićem razgovarao je o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Kantona Tuzla.
Pročitaj cijelu vijest
24. Decembar 2015. godine
Novogodišnji paketići od grada sarajeva...
Novogodišnji paketići od grada sarajeva
Gradska uprava Grada Sarajeva kao i prethodnih godina i ove godine je obezbijedila novogodišnje paketiće za slijepu djecu i djecu slijepih roditelja.
Pročitaj cijelu vijest
24. Decembar 2015. godine
U ferhadiji taktilne vodilice za slijepe...
U ferhadiji taktilne vodilice za slijepe
Općina Centar Sarajevo prihvatila je inicijativu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo da se pri rekonstrukciji ulice Ferhadija, koja je najprometnija i najpoznatija pješačka ulica u Sarajevu, ugrade i taktilne vodilice za slijepe osobe.
Pročitaj cijelu vijest
14. Decembar 2015. godine
Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva...
Sastanak u  Federalnom ministarstvu zdravstva
Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast zdravstva.
Pročitaj cijelu vijest
06. Decembar 2015. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organiz...
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organizacije slijepih u zeničko-dobojskom kantonu
Na treningu je učestvovalo 15 osoba, iz općinskih organizacija slijepih zeničko-dobojskog kantona: Zenica, Visoko, Kakanj, Žepče i Tešanj.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2015. godine
Organizovan prijem povodom 3.decembra...
Organizovan prijem povodom 3.decembra
Prijemu su prisustvovali predstavnici federalnih, kantonalnih , gradskih i općinskih struktura vlasti, predstavnici koalicija organizacija osoba s invaliditetom F BiH, predstavnici drugih međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, osobe s invaliditeom i mediji.
Pročitaj cijelu vijest
29. Novembar 2015. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u Saraj...
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u Sarajevu
Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja“, sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
24. Novembar 2015. godine
Okrugli sto: Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije ...
Okrugli sto: Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
U okviru programa MyRight Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je okrugli sto na temu: „Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom“ koji je održan 23.11.2015.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
18. Novembar 2015. godine
Predavanje u medžlisu islamske zajednice sarajevo...
Predavanje u medžlisu islamske zajednice sarajevo
Na poziv glavnog imama medžlisa islamske zajednice Sarajevo mr.Ferida ef. Dautovića Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održao je predavanje na seminaru imama islamske zajednice Sarajevo, koji je održan 18.novembra 2015.godine u Gazi Husrev begovoj medresi u Sarajevu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Novembar 2015. godine
Održan zbor članova udruženja...
Održan zbor članova udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 16.novembra 2015.godine održan je zbor članova Udruženja. Na zboru se razgovaralo o radu Udruženja slijepih u protekle 4 godine, kao i o aktivnostima koje se planiraju u narednom periodu.
Pročitaj cijelu vijest
15. Novembar 2015. godine
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI ...
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI sa područja sarajevsko – romanijske regije i bosansko-podrinjskog kantona
Ova aktivnost provedena je u saradnji sa organizacijom MyRight iz Švedske, koja u BiH implementira Program jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom. Na treningu je učestvovalo 16 osoba, iz organizacija osoba sa invaliditetom sa područja sarajevsko – romanijske regije i bosansko-podrinjskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
11. Novembar 2015. godine
Sastanak u zeničko-dobojskom kantonu...
Sastanak u zeničko-dobojskom kantonu
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetio je 11.11.2015.godine zeničko-dobojski kanton.
Pročitaj cijelu vijest
09. Novembar 2015. godine
Sastanak u Kantonu Sarajevo...
Sastanak u Kantonu Sarajevo
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH Elvira Bešlija , u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetili su 09.11.2015.godine Kanton Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Novembar 2015. godine
Uskoro i na sarajevskim ulicama taktilne vodilice za slijepe...
Uskoro i na sarajevskim ulicama taktilne vodilice za slijepe
Fikret Zuko  direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Safeta Baković uposlenica u Udruženju, 09.11.2015. godine posjetili su Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
04. Novembar 2015. godine
Sastanak u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike...
Sastanak u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog Ministarstva sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na oblast socijalne aštite/politike i podrške osobama sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
25. Oktobar 2015. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u zeni...
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovali su trening „Javnog zagovaranja“ za predstavnike udruženja slijepih sa područja zeničko-dobojskog kantona, koji je održan 24. i 25.oktobra 2015.godine u Tešnju
Pročitaj cijelu vijest
20. Oktobar 2015. godine
Implementacija Akcionog plana u Kantonu Sarajevo : zajednički ci...
Implementaca Akcionog plana u Kantonu Sarajevo : zajednički cilj vladinog sektora i organizacija OSI
U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici: ministarstava iz Kantona Sarajevo, općina udruženih u Kanton Sarajevo, javnih ustanova i organizacija osoba sa invaliditetom koje su članice Koordinacionog odbora.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2015. godine
LIONS ZONA BiH uručila bijele štapove slijepim osobama...
LIONS ZONA BiH uručila bijele štapove slijepim osobama
Ovo je nastavak višegodišnje saradnje, jer Lions-i svake godine, povodom Dana slijepih doniraju određena pomagala slijepim osobama.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2015. godine
Organizovano druženje članova Udruženja slijepih Kantona Saraj...
Organizovano druženje članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2015.godine organizovano tradicionalno druženje članova Udruženja i njihovih prijatelja.
Pročitaj cijelu vijest
15. Oktobar 2015. godine
Organizovan okrugli sto o ulozi organizacija slijepih u predstoje...
Organizovan okrugli sto o ulozi organizacija slijepih u predstojećim reformama u F BiH
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2015.godine održan okrugli sto na temu: „Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH – problemi, izazovi i perspektive“.
Pročitaj cijelu vijest
14. Oktobar 2015. godine
Održan okrgli sto sa predstavnicima institucija vlasti u zeničk...
Održan okrgli sto sa predstavnicima institucija vlasti u zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Savez udruženja slijepih zeničko - dobojskog kantona, u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH“,koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske.
Pročitaj cijelu vijest
08. Oktobar 2015. godine
Sastanak sa institucijama vlasti u hercegovačko-neretvanskom kan...
Sastanak sa institucijama vlasti u hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji
Cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika institucija vlasti sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljena je analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
02. Oktobar 2015. godine
Za Udruženje slijepih KS izdvojeno 3.500 KM...
Za Udruženje slijepih KS izdvojeno 3.500 KM
I ove godine je iz granta neprofitnim organizacijama Udruženju slijepih Kantona Sarajevo za projekat „Povećanje socijalne uključenosti slijepih osoba kroz edukaciju i nabavku tiflotehničkih pomagala“ izdvojila 3.500 KM.
Pročitaj cijelu vijest
29. Septembar 2015. godine
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI ...
Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI iz Kantona 10 i srednjobosanskog kantona
Ova aktivnost provedena je u saradnji sa organizacijom MyRight iz Švedske, koja u BiH implementira Program jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom.Na treningu je učestvovalo 20 osoba, iz organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Kantona 10 i srednjobosanskog kantona.
Pročitaj cijelu vijest
11. Juli 2015. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organiz...
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za organizacije slijepih u Zeničko-dobojskom kantonu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“ , koji je održan 11. i 12. jula 2015. godine u Zenici.
Pročitaj cijelu vijest
26. Juni 2015. godine
Okrugli stolu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa...
Okrugli stolu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa invaliditetom?“
Dvodnevni Okrugli sto na temu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa invaliditetom?“ održan je 25. i 26. juna 2015.godine, u hotelu GRAND u Sarajevu...
Pročitaj cijelu vijest
23. Juni 2015. godine
Uručena oprema Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona...
Uručena oprema Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona
Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, sa saradnicima, 23.juna 2015.godine posjetio je Savez slijepih zeničko-dobojskog kantona...
Pročitaj cijelu vijest
12. Juni 2015. godine
Ministrica Karačić primila predstavnike Koordinacionog odbora u...
Ministrica Karačić primila predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u KS-u
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Karolina Karačić primila je 12.06.2015.godine predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS...
Pročitaj cijelu vijest