Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
18. Februar 2020. godine
Održana konstitutivna i izborna sjednica Skupštine Udruženja
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 18.02.2020.godine održana je konstitutivna i izborna sjednica Skupštine Udruženja. Na sjednici je izabrano rukovodstvo i Upravni odbor Udruženja. Za predsjednika Udruženja izabrana je Senija Okić, a za zamjenika predsjednika izabran je Hamdo Kentra. U Upravni odbor Udruženja izabrani su: Amna Alispahić, Nadina Imamović, Ivana Bojić ,Veselin Rebić i Almas Kulović. Predsjednik i zamjenik predsjednika su po funkciji članovi Upravnog odbora. Skupština je usvojila Izvještaj o radu Udruženja za 2019.godinu i Finansijski izvještaj Udruženja za 2019.godinu. Na Skupštini se diskutovalo i o ostalim pitanjima od interesa za slijepe osoba članove Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
27. Januar 2020. godine
Organizovan zbor članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Snimak zbora članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 27.01.2020.godine održan je zbor članova Udruženja. Na zboru je podnesena informacija o radu Udruženja u prethodnom mandatnom periodu, detaljno se diskutovalo o položaju slijepih u Kantonu Sarajevo, projekcijama daljeg razvoja Udruženja i konkretnim aktivnostima, koje u narednom periodu trebaq poduzeti kako bi se unaprijedio položaj slijepih u Kantonu Sarajevo. Na zboru je izabrano 30 zastupnika u Skupštinu Udruženja slijepih Kantona Srajevo, na mandat od 4 godine.
Pročitaj cijelu vijest
27. Decembar 2019. godine
Sredstavima od igara na sreću podržan rad Udruženja slijepih Kant...
Snimak sastanka Upravnog odbora i članova koji su dobili laptope
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH sufinansirao je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevoza 2019.godinu . U okviru ovog programa provedene su mnoge aktivnosti , koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?