Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
17. April 2019. godine
Gradonačelnik grada Sarajeva potpisao ugovor sa Udruženjem slijep...
Potpisivanje ugovora sa gradonačelnikom Abdulahom Skaka
Gradonačelnik grada Sarajeva gospodin Abdulah Skaka, sa pomoćnicom gradonačelnika gospođom Aminom Deljković, 17.aprila 2019.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Direktor Udruženja Fikret Zuko, sa saradnicima i direktor Biblioteke za slijepe u BiH Sakib Pleh, razgovarali su sa gradonačelnikom o aktuelnim pitanjima, od interesa za slijepe osobe, dosadašnjoj saradnji Grada , Udruženja i Biblioteke, te podršci, koju bi Grad u budućnosti mogao pružati Udruženju slijepih Kantona Sarajevo i Biblioteci.
Pročitaj cijelu vijest
16. April 2019. godine
Održan sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja građana ošteć...
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Sastanak je održan 16.aprila 2019.godine, u prostorijama Dramar centra, u Tuzli. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo:Hamdo Kentra – predsjednik, Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima UGOV-a, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u tuzlanskom kantonu, kao i o problemima sa kojima se susreću njihova udruženja i članovi.
Pročitaj cijelu vijest
04. April 2019. godine
Predstavnice MyRight-a u posjeti Udruženju
Snimak sastanka sa predstavnicima MyRighta
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 04. aprila 2019. godine posjetile su predstavnice MyRight iz Švedske Sanna Lucas, Hanna Cruce, i Binasa Goralija nacionalna koordinatorica MyRighta u BiH. Predstavnici Udruženja gošćama su prezentirali realizaciju Projekta koji je u partnerstvu sa švedskom organizacijom SRF iz Švedske Udruženje realizovalo u 2018.godini. Zatim su predstavili ključne aktivnosti koje će se realizovati u 2019.godini. Nakon toga sastanku su se pridružili predstavnici sarajevske koalicije osoba s invaliditetom i Radna grupa za implementaciju člana 24 Konvencije. Sa gošćama se razgovaralo o aktivnostima koje je koalicija provodila u prethodnoj godini, kao i planovima za naredni period.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?