Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
22. Mart 2022. godine
Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zašti...
Slijepa osoba čita i piše Brajevo pismo.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za ministra Veska Drljaču PREDMET: Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom Poštovani ministre, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa kantonalnim koalicijama OSI iz cijele Federacije BiH, već duže vremena prati i analizira položaj osoba sa invaliditetom i degradaciju njihovih prava i položaja u društvu. To je naročito došlo do izražaja u posljednje vrijeme, utvrđivanjem Prijedloga Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i ne prihvatanjem naših amandmana koji su imali za cilj njegovo poboljšanje. Slična situacija je bila i sa donošenjem Zakona roditelj, njegovatelj. Najčešće se izbjegava konsultacija sa našim organizacijama, što nije u skladu sa članom 4. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a ni Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini 2017.godine.
Pročitaj cijelu vijest
14. Mart 2022. godine
Osobe s invaliditetom traže ravnopravan položaj u društvu
Snimak učesnika sastanka KOO KS i VOOSI, u prostorijama Udruženja
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 14.03.2022.godine održan sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeća za osobe s invaliditetom F BiH -VOOSI. Na ovom sastanku se diskutovalo o mnogim temama od interesa za osobe s invaliditetom. Izraženo je veliko nezadovoljstvo i razočarenje što Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio sve amandmane koje je na Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata formalno podnio zastupnik Irfan Čengić. Amandmani su usaglašeni sa organizacijama osoba s invaliditetom, a od 6 podnešenih amandmana Vlada F BiH je prihvatila tri. Nisu prihvaćeni amandmani koji se odnose na stepen invaliditeta i na finansiranje organizacija i reprezentativnih organizacija. Na sastanku je odlučeno da se traži mogućnost za upućivanje amandmana, koji nisu prihvaćeni od Zastupničkog doma, prema Domu naroda F BiH. Ukoliko se ovi amandmani ne usvoje doći će u pitanje rad i djelovanje mnogih udruženja osoba s invaliditetom, naročito u kantonima. Aktuelizirano je pitanje naknada koje osobe s invaliditetom primaju sa federalnog nivoa, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak. Ova primanja nisu povećavana od 2009.godine. U međuvremenu su više puta povećavane plaće, penzije, kao i ostale naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava.
Pročitaj cijelu vijest
08. Mart 2022. godine
Vidljive i ponosne na Međunarodni dan žena
Ovdje sam vidljiva i ponosna
Vodeći se ovogodišnjom temom obilježavanja Međunarodnog dana žena „Rodna ravnopravnost danas za održivo sutra", smatramo da je od izuzetne važnosti učešće žena s invaliditetom u organizacijama osoba s invaliditetom za njihovu buduću borbu za prava žena i rodnu ravnopravnost. Vjerujemo da će program mentorske podrške koji je trenutno u toku, otkriti ženama s invaliditetom koje učestvuju u njemu, njihovu skrivenu snagu te ih osnažiti i probuditi želju da se odlučno bore za svoja prava a protiv diskriminacije, predrasuda i rodne nejednakosti. Program mentorske podrške je aktivnost projekta „Ovdje sam vidljiva i ponosna!" kojeg finansira Švedske agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida posredstvom Embassy of Sweden in Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?