Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
23. Septembar 2022. godine
Organizovana međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama ...
Snimak učesnika konferencije o asistivnim tehnologijama
U skladu sa zaključkom koji je donesen na prvoj konferenciji o asistivnim tehnologijama za slijepe, koja je održana 2021.godine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u saradnji sa Savezom slijepih Republike Srpske, Savezom slijepih Crne Gore i Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle, orgonizovalo u Sarajevu od 20. do 22.septembra 2022.godine, međunarodnu konferenciju “Značaj asistivnih tehnologija u obrazovanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba”. Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH. Cilj Konferencije je bio da aktuelizira značaj omogućavanja korištenja različitih savremenih tehnologija kao pomagala za slijepe i slabovidne osobe čime će se osigurati njihovo puno učešće u društvu i razvoj njihovih ličnih potencijala. Svrha Konferencije je da različiti zainteresovani akteri prepoznaju značaj asistivnih tehnologija i pomagala i da u okviru svojih nadležnosti osiguraju potrebne resurse i preduslove da različita tehnološka rješenja i sprave budu dostupne slijepim i slabovidnim osobama, a kako bi se njihovim korištenjem osigurao kvalitetniji život i ravnopravna uključenost slijepih i slabovidnih osoba u sve segmente društva.
Pročitaj cijelu vijest
23. Avgust 2022. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se nasta...
Snimak slijepih osoba sa rukovodstvom Udruženja i predstavnicima općine Novi Grad prilikom dodjele dva laptopa kroz Projekat koji je sufinansirala ova općina u 2022.godini
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 23.08.2022.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “Upotrebom savremenih tehnologija povećati uključenost slijepih osoba“ koji je u 2022.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Haris Mehić i Elma Mujezinović, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članovima Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Jasminu Hadžiefendiću fizioterapeutu, zaposlenom u domu zdravlja Novi Grad i Emini Zahirović zaposlenoj u preduzeću za zapošljavanje slijepih osoba “TMP”- Sarajevo. Direktor Udruženje slijepih Fikret Zuko u svom obraćanju je istakao da Udruženje već nekoliko godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove. U okviru navedenog projekta 21.avgusta 2022.godine je organizovan jednodnevni izlet na planine Igman i Bjelašnicu. Tokom izleta slijepe osoba su pored druženja i šetnje na čistom zraku, vježbale i mobilitet uz korištenje bijelog štapa i orijentaciju u makro okruženju. I ovo je jedan od veoma važnih oblika osamostaljivanja slijepih osoba vježbajući kretanje u ruralnim područjima , odnosno u prirodnom ambijentu. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.
Pročitaj cijelu vijest
12. Juli 2022. godine
Forum teatar - lične priče
Snimak učesnika forum teatra - lične priče, osobe sa invaliditetom i njihovi prijatelji, na sceni Narodnog pozorišta Tuzla
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ iz Tuzle: 12. jula 2022. godine u sali Narodnog pozorišta Tuzla, sa početkom u 18:00 sati, prikazao je predstavu – Forum teatar pod nazivom ˝Lične priče˝. Predstavu su osmislili učesnici projekta “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje” kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ Tuzla, a koordinira MyRight u Bosni i Hercegovini s podrškom Radio Hjalpen Švedska.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?