To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
20. Januar 2023. godine
Još jedan laptop za slijepe osobe
Snimak dodjele laptopa članu Udruženja Bakiru Ibrahimoviću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 20. januara 2023. godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje jednog laptopa koji je obezbijeđen preko Saveza slijepih Federacije BiH, od igara na sreću. Predsjednica Udruženja Senija Okić je laptop uručila Bakiru Ibrahimoviću, redovnom članu Udruženja. Gospodin Ibrahimović se zahvalio Udruženju i istakao da će mu ovo pomagalo znatno olakšati svakodnevnu komunikaciju i bolju inkluziju u društvo. Treba još jednom istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.
Pročitaj cijelu vijest
22. Novembar 2022. godine
Obezbijeđeni laptopi za slijepe osobe
Snimak slijepih osoba članova Udruženja prilikom uručivanja laptopa
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine sufinansiralo je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2022.godinu. U okviru ovog Programa provedene su mnoge aktivnosti, koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH. U okviru ovog programa nabavljeno su 4 laptopa koji su na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja, kao pomagalo, dodjeljeni sljedećim članovima Udruženja: Halidu Kolendi, Farisu Šabiću, Esmi Hadžifejzović i Melihi Hajduković. Laptope su 22.novembra 2022.godine u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo uručili Senija Okić predsjednica i Fikret Zuko direktor Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
07. Novembar 2022. godine
Nastavljene aktivnosti u okviru Projekta „Ovdje sam – vidljiva i ...
Sastanak žena sa invaliditetom, koje čine Forum žena sa invaliditetom, u prostorijama Udruženja. Sastanku prisustvuju i predstavnice MyRighta u BiH Binasa Goralija i Nataša Maros
Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica projekta Safeta Baković održali su sastanak sa predstavnicima organizacije MyRight Binasom Goralija i Natašom Maros. Sastanak je održan 24.10.2022.godine u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se provode u okviru projekta osnaživanja žena s invaliditetom “Ovdje sam - vidljiva i ponosna” , s posebnim osvrtom na provedene treninge. Nakon ovog sastanka održan je sastanak sa Forumom žena s invaliditetom. U toku sastanka razgovarano je o ciljevima djelovanja Foruma, o tome šta žene u Forumu smatraju da im najviše nedostaje kako bi one bile snažnije i vidljivije u društvu. Također se diskutovalo o budućim aktivnostima Foruma.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?