Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
20. April 2018. godine
Usaglašen finalni tekst Akcionog plana
Snimak sastanka Interresorne grupe za Akcioni plan
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 20. aprila 2018.godine održan je drugi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo, a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima.
Pročitaj cijelu vijest
09. April 2018. godine
Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja
Snimak sjednice Upravnog odbora Udruženja
U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 09.04.2018.godine održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja. Članovi Upravnog odbora utvrdili su prijedlog izvještaja o radu Udruženja za 2017.godinu i uputili ga Skupštini Udruženja na usvajanje. Donesena je odluka da se Skupština Udruženja održi 24.aprila 2018.godine. Ova sjednica Skupštine je izvještajnog karaktera, pa bi se na njoj trebali usvojiti izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja za 2017.godinu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Mart 2018. godine
Održan prvi sastanak Interresorne grupe
Snimak prisutnih članova interresorne grupe
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 16.marta 2018.godine održan je prvi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo , a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima. Nacrt Akcionog plana pripremio je Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , u skladu sa federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. U Nacrtu Akcionog plana predviđeno je 5 prioriteta i to:
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?