Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
11. Septembar 2020. godine
I općina Ilidža se pridružila našoj akciji
uručenje laptopa članici Udruženja
U okviru realizacije projekta koji sufinansira općina Ilidža “Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati socijalno uključivanje slijepih osoba“” izvršena je nabavka jednog računara – laptopa, nakon čega je izvršeno njegovo prilagođavanje sa adekvatnim programima. Laptop je 11.09. 2020.godine dodjeljen Vedini Hodžić, članici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koja živi na području općine Ilidža. Udruženje slijepih već tri godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara, za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Juli 2020. godine
Nastavljena promocija Brajevog pisma
Amina Hadžić čita Brajevo pismu na radionici koja je organizovana za članove Udruženja
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 8.jula 2020.godine, za svoje članove, organizovalo radionicu promocije Brajevog pisma. Radionica je organizovana u prostorijama preduzeća TMP u Nedžarićima, poštujući propisane mjere u vezi sa pandemijom Covid 19. Promotorica je bila Amina Hadžić dugogodišnja članica Udruženja, koja od svoje 5. godine koristi Brajevo pismo. Prisutni članovi su diskutovali o važnosti Brajevog pisma, značaju njegove praktične primjene i potrebi da se izvrši standardizacija Brajevog pisma u BiH. Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske realizuje Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku MyRight iz Švedske. U cilju promovisanja Brajevog pisma i motivisanja slijepih osoba da ga nauče i koriste u svakodnevnom životu Amina Hadžić, članica Udruženja, pripremila je motivaciono pismo, koje je prezentirala na ovoj radionici, a možete ga u cjelosti pročitati u nastavku:
Pročitaj cijelu vijest
01. Juli 2020. godine
Nova Uredba o pomagalima u Kantonu Sarajevo
Slijepa osoba piše na Brajevoj mašini uz pomoć instruktora
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, već duže vrijeme su usaglašavali obim i kvalitet pomagala koje osobe sa invaliditetom mogu dobiti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Za unapredjenje prava na pomagala zagovarala su udruženja pojedinačno, a glavna aktivnost se vodila kroz Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u okviru Programa MyRight za Bosnu i Hercegovinu. Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020.godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?