To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
03. Decembar 2023. godine
Obilježavanje 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditet...
Obilježavanje 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 3. decembra 2023.godine organizovao svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijem je organizovan u Hotelu Holiday. Osim svečanog prijema organizovana su dva okrugla stola: Jedan posvećen učešću osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu, drugi pristupačnosti. Teme obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2023.godinu: „Samo zajedno možemo graditi društvo jednakih mogućnosti – ništa o nama bez nas”
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2023. godine
Pretpostavke za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u javno...
Okrugli sto o političkom i javnom životu, u okviru zajedničkih aktivnosti KOO KS, finansira MyRight
U okviru projekta zajedničkih aktivnosti MyRighta 03.12.2023.godine održan je okrugli sto: “Pretpostavke za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu“ Okrugli sto je organizovan u hotelu Holiday, u okviru obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ova aktivnost je u okviru AIP-a vezana za implementaciju Plana zagovaranja sarajevske koalicije OSI. Tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Okruglom stolu su prisustvovale 54 osobe. Okruglim stolom je moderirao Almir Šahmanija.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2023. godine
Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa pr...
Okrugli sto na temu
O izvršenom poslu moderatora okruglog stola lokalne kampanje u Kantonu Sarajevo „Ne tiče me se“ projekta EMPOWER - Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom. U skladu sa potpisanim ugovorom sa Caritasom BiH kao moderator okruglog stola, „Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom“ koji je organizovala lokalna koalicija OSI u Kantonu Sarajevo 03.12.2023.godine, obavio sam sljedeće poslove:  Kontinuirano sam se konsultovao sa organizatorom kamapnje o svim pitanjima vezanim za organizaciju ovog događaja;  Moderirao sam rad okruglog stola „Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom“ koji je organizovan 03.12.2023.godine u Sarajevu, u hotelu Holiday;  Na okruglom stolu je prisustvovalo 62 osobe.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?