To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
11. Juni 2024. godine
Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju trening...
Tekst javnog poziva za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za predstavnike organizacija OSI
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju: Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za predstavnike-ice organizacija osoba sa invaliditetom Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju dva treninga o strateškom planiranju i pripremi i realizaciji planova javnog zagovaranja organizacija osoba sa invaliditetom. Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku: www.ic-lotos.org.ba Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba Javni poziv ostaje otvoren do 18. juna 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.
Pročitaj cijelu vijest
30. April 2024. godine
Ponovljeni Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realiza...
Ponovljeni Javni poziv
Tuzla, 30.04.2024. Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju: Ponovljeni Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za donosioce odluka Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju treninga o primjeni UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao osnova za kreiranje politika i donošenje odluka u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku: www.ic-lotos.org.ba Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba Javni poziv ostaje otvoren do 09. maja 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.
Pročitaj cijelu vijest
17. April 2024. godine
Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invalidi...
Snimak učesnika okruglog stola o zakonu o personalnoj asistenciji , koji je održan u Sarajevu , u aprilu mjesecu 2024.godine
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo,u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo , uz finansijsku podršku MyRight-a, organizovao je 17.aprila 2024.godine okrugli sto na temu “Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom“. Na okruglom stolu je analiziran radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji, u Federaciji Bosne i Hercegovine.Naime, u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je pripremio radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji u Federaciji BiH. Zakon je pripremljen u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a vođeno je računa o praksama u Evropskoj uniji i okruženju. S obzirom da su nadležnosti institucija u BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine veoma isprepletene i da Federacija i kantoni imaju puno zajedničkih nadležnosti, potrebno je da se u ovom Zakonu izbalansiraju obaveze Federacije, kantona i općina. Na ovom okruglom stolu se detaljno analizirao predloženi materijal Zakona.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?