Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
27. Decembar 2019. godine
Sredstavima od igara na sreću podržan rad Udruženja slijepih Kant...
Snimak sastanka Upravnog odbora i članova koji su dobili laptope
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH sufinansirao je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevoza 2019.godinu . U okviru ovog programa provedene su mnoge aktivnosti , koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2019. godine
3.decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prigodno obilje...
Snimak učesnika svečanog prijema povodom 3.decembra
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2019.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Tema obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2019.godinu "Naše je pravo kvalitetno inkluzivno obrazovanje".
Pročitaj cijelu vijest
29. Novembar 2019. godine
Slijepe osobe traže bolji status u društvu
Snimak učesnika Konferencije u SArajevu
Međunarodna konferencija ”Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”, održana je u Sarajevu , u hotelu „Holywood“ od 26. do 28. novembra 2019.godine. Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, uz podršku MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – Štokholm. Na Konferenciji je učestvovalo 85 osoba i to predstavnici: Saveza slijepih Štokholm, MyRight Ured u BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo,Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza slijepih Federacije BiH, te predstavnici kantonalnih i općinskih organizacija slijepih F BiH.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?