Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
18. Juni 2019. godine
Projekti nisu rješenje, tražimo sistemsku podršku institucija ...
Snimak učesnika okruglog stola sa donosiocima odluka
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 18.juna 2019.godine organizovalo je okrugli sto na temu: “Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”. U radu ovog okruglog stola učestvovali su predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici kantonalnih i federalnih parlamenata ,Grada Sarajeva, općina i javnih ustanova, te predstavnici Saveza slijepih Švedske (SRF), MyRight-a i članovi Udruženja. Detaljno se diskutovalo o implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2017-2021”, o utvrđenim prioritetima, sa posebnim fokusom na položaj slijepih osoba i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba s invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
10. Juni 2019. godine
Banovići - Promocija Vodiča za donosioce odluka i aktiviste
Sastanak sa članovima Udruženja slijepih u Banovićima, promocija vodiča.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Banovići. Sastanak je održan 10.juna 2019.godine u Banovićima. Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih u Banovićima, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pročitaj cijelu vijest
08. Juni 2019. godine
Radionica za mlade osobe sa invaliditetom
Snimak učesnika radionice za mlade o prepoznavanju vlastitog identiteta
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo organizovao je 08.juna 2019.godine jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom. Tema radionice: „Prepoznavanje vlastitog identiteta”. Voditelj radionice Amna Alispahić. Program radionice je bio koncipiran kako bi mlade osobe sa invaliditetom lakše prihvatile svoj invaliditet, te se ohrabrile da se više angažuju u svojim udruženjima , na zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom. Učesnici radionice su pokazali veliki interes da se i u buduće uključe u razne oblike edukacije, koje se organizuju u udruženjima ili na nivou Koordinacionog odbora.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?