Print

Arhiv

Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom
Ovdje možete preuzeti kompletnu brošuru

IZVJEŠTAJ ANALIZE IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI BIH 2011.-2015. GODINE

Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011. - 2015. godina, prvi je provedbeni dokument novog pristupa u oblasti invalidnosti u BiH, koji je usklađen sa najvažnijim UN i EU aktima, i u koji su uključene sve oblasti od značaja za položaj OSI.

Ovdje možete preuzeti kompletan izvještaj

VODIČ ZA KAMPANJE JAVNOG ZAGOVARANJA SLIJEPIH OSOBA

Ovaj vodič zamišljen je kao temeljni i uvodni materijal za sve osobe koje javnim zagovaranjem žele rješavati ili barem umanjivati probleme s kojima se susreću oni, njihovi prijatelji, saradnici, kolege, ili članovi organizacija, asocijacija, grupa ili širih populacija.

Ovdje možete preuzeti kompletan vodič

VODIČ ZA MEDIJSKE ISTUPE U ZAGOVARAČKIM KAMPANIJAMA SLIJEPIS OSOBA

Ovaj vodič zamišljen je kao temeljni i uvodni materijal za sve osobe koje žele, putem odnosa s javnošću kao taktike ili tehnike kampanja javnog zagovaranja, rješavati ili barem umanjivati probleme s kojima se susreću oni, njihovi prijatelji, saradnici, kolege, ili članovi organizacija, asocijacija, grupa ili širih populacija.

Ovdje možete preuzeti kompletan vodič

PRIRUČNIK ZA INSTRUKTORE ORIJENTACIJE I MOBILITETA SLIJEPIH OSOBA

Priručnik koji imate pred sobom, rezultat je projekta koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizira u partnerstvu sa Udruženjem slijepih Štokholm i Gotland Lan, u periodu 2015.-2017., a koji je finansiran od strane SIDA, posredstvom organizacije MyRight iz Švedske.

Ovdje možete preuzeti kompletan priručnik

 

VODIČ ZA OSTVARIVANJE PRAVA SLIJEPIH OSOBA PO PROPISIMA BiH, FEDERACIJE BiH I KANTONA SARAJEVO

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo čini sve da poboljša status slijepih osoba u društvu, zaštiti i unaprijedi njihova stečena prava i pomogne im da ih na lakši i efikasniji način ostvare.

Ovdje možete preuzeti kompletan vodić

 

KAKO SAČUVATI VID

Ovu knjigu je 2006. godine izdalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst knjige „Kako sačuvati vid"PRIRUČNIK ZA OBUKU SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA ZA KORIŠTENJE RAČUNARA

Ovaj Priručnik rezultat je projekta koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizira u partnerstvu sa Udruženjem slijepih Štokholm i Gotland Lan, u periodu 2015-2017, a koji je finansiran od strane SIDA, posredstvom organizacije MyRight iz Švedske.

Priručnik je namijenjen instruktorima koji obučavaju slijepe osobe za rad na računarima, slijepim i slabovidnim osobama koje žele da koriste računare i njihovim asistentima i članovima porodice.

Ovdje možete preuzeti kompletan priručnik za obuku slijepih i slabovidnih osoba za korišteljne računara