Print

O nama

Historija organizacije

Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo registrovano je u Ministarstvu pravde i uprave a svoju djelatnost ostvaruje na području Kantona Sarajevo.

Članstvo u Udruženju

Redovni članovi udruženja mogu postati slijepe i teže slabovide osobe čiji je gubitak vida tako velik da se uklapa u definiciju sljepoće koju su prihvatile nadležne stručne institucije i organi Saveza slijepih. Pomažući članovi udruženja mogu postati pravna i fizička lica koja pismenim putem izraze da zele na bilo koji način pomagati slijepe osobe i rad Udruženja slijepih.

Za počasnog člana Udruženja, Skupština Udruženja može proglasiti pojedinca koji u dužem periodu pruža pomoć slijepim osobama i radu Udruženja, a čijom zaslugom su stvoreni povoljniji uvjeti za rad i djelovanje Udruženja i poboljšanja statusa slijepih u društvu.

Vizija Udruženja

Slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom ravnopravni i aktivni članovi u društvenoj zajednici oslobođene opterećenja koja imaju zbog invaliditeta, sa punim samopouzdanjem i vjerom u svoje sposobnosti i prihvaćene od okoline sa svim svojim specifičnostima.

Misija Udruženja

Stvaranje pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje, ravnopravo učešće i sveukupnu afirmaciju slijepih i drugih osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici i poduzimanje aktivnosti s ciljem smanjenja i otklanjanja diskriminacije i predrasuda prema slijepim i drugim osobama sa invaliditetom.

Ciljevi Udruženja su:

1. Okupljanje slijepih osoba radi njihovog organizovanog djelovanja i poboljšanja sveukupnog položaja u društvu;

2. Poboljšanje i unapredjenje uslova za ostvarivanje prava slijepih i drugih osoba sa invaliditetom u oblasti: obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, dječije zaštite, rehabilitacije, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja, obezbjedjenja tiflotehničkih i drugih pomagala , informisanja, kulture, sporta i dr.;

3. Razvoj i unapređenje društvene brige i podrške slijepim i drugim osobama sa invaliditetom, radi uspješnijeg i potpunijeg zadovoljavanja njihovih potreba i zaštite prava i interesa;

4. Doprinošenje ostvarivanja funkcija općinskih, gradskih i kantonalnih organa, učestvovanje u ostvarivanju djelatnosti drugih kantonalnih institucija i organizacija, obavljanjem poslova i aktivnosti na osnovu zakonskih ovlaštenja i drugih propisa;

5. Podsticanje razvoja ličnog integriteta i socijalizacije slijepih i slabovidnih osoba i drugih osoba sa invaliditetom, organizovanjem i realizovanjem raznih aktivnosti primjerenih njihovim mogućnostima, sklonostima i potrebama.

 

6. Jačanje materijalnih, organizacionih i ljudskih kapaciteta Udruženja radi njegove održivosti;