Print

Donatori

Aktivnosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo podržavane su od:

SIDA- Swedish International Development Co – operation Agency
www.sida.se

SHIA- Swedish Organizations'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' of Disabled persons international aid Association -promijenila ime u:

MyRight – Empowers people with disabilities je švedska nevladina organizacija koja okuplja preko trideset švedskih organizacija osoba s različitom vrstom invaliditeta za međunarodni program podrške.
www.myright.se
www.myright.ba

SRF- Savez slijepih Švedske

www.srf.nu

SRF– Savez slijepih Štokholm i Gotland kanton

www.srfstockholmgotland.se

 

Podržavali su naš projekat pod nazivom „Razvoj organizacije" čiji je cilj osposobljavanje slijepih i slabovidnih osoba za samostalan život, povećavajući njihov nivo edukacije i rehabilitacije, kao podrške za njihovo učešće u svim društvenim aktivnostima (1998. – 2014.)

2015.godine – 2017. godina implementiran je sličan trogodišnji projekat „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH"

Realizovan je zajednički Projekat "Unaprijeđena dugoročna  samoodrživost Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji  kroz  edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”  2018. – 2021. godina.

Sve projekte finansijski je podržao MyRight iz Švedske.

The Kvinna Till Kvinna Foundation from Sweden
www.iktk.se

Finansirala naš projekat „Asistentice za slijepe i slabovidne žene", cilj pružanje raznih vrsta podrške za 50 slijepih i slabovidnih žena u Kantonu Sarajevo. Projekat je trajao 7 godina i završen je 2007.godine. 


Evropska unija
www.europa.ba

"IN” – Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH.

Cilj Projekta je analiza i usklađivanje zakona i propisa na svim nivoima BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa 4 nevladine organizacije: Helsinški parlament građana Banja Luka, Organizacija amputiraca „UDAS" – Banja Luka, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske i Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH.

Grad Sarajevo – Gradska uprava
www.sarajevo.ba

Sufinansira Projekat informisanje slijepih osoba časopis „Zvučne novine".

Kanton Sarajevo
www.ks.gov.ba

Preko Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
www.ks.gov.ba/ministarstva/rad
kroz Budžet Kantona Sarajevo finansira dio administrativnih i režijskih troškova Udruženja.

Općina Centar – Sarajevo
www.centar.ba

Do 2018.godine sufinansiran projekat „Povećanje socijalne uključenosti slijepih osoba kroz razne oblike edukacije i rehabilitacije"

Općina Novi Grad - Sarajevo

www.novigradsarajevo.ba

Sufinansira projekat "Korištenjem savremenih tehnologija do veće inkluzije slijepih osoba"

Općina Ilidža - Sarajevo

www.opcinailidza.ba

Sufinansira projekat "Korištenjem savremenih tehnologija do veće inkluzije slijepih osoba"

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

www.fmrsp.gov.ba

Iz sredstava igara na sreću sufinansira Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

www.fond.ba

Sufinansira održivost uposlenih osoba sa invaliditetom u Udruženju i  namjenski finansira određene zajedničke aktivnosti, koje imaju za cilj promociju Fonda i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Lions klubovi: "Olimpijski Grad", "Sarajevo Centar" i "Prvi ženski Lions klub Sarajevo" 

Predstavnici navedenih klubova svakog 15.oktobra - Međunarodnog dana bijelog štapa, posjete Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i uruče određena pomagala, kao podršku nezavisnom životu slijepih osoba, uključujući i računare.

Ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini

www.turska.ba

 

U okviru Projekta "100 kompjutera za 100 slijepih osoba u Kantonu sarajevo” donirala 10 kompjutera za slijepe osobe.


Vas ili vašu organizaciju / kompaniju pozivamo da podržite rad i aktivnosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Za više informacija o našim aktivnostima posjetite stranicu O nama

Ako ste zainteresirani za finansiranje naših aktivnosti molimo kontaktirajte nas preko stranice Kontakti