Print

Obilježavanje 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH  3. decembra 2021.godine su organizovali  svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Prijem je organizovan u Hotelu Holiday.

Teme obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2021.godinu:

1.     „Samo zajedno možemo graditi društvo jednakih mogućnosti„

 

2.     ˝Samo osobe s invaliditetom imaju parvo na inkluzivno obrazovanje.˝

 

Prijemu su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom  i drugih nevladinih organizacija,predstavnici društava za zapošljavanje OSI , predstavnica MyRight Ureda u BiH,  predstavnici Federalnog  ministarstva za rad i socijalnu politiku, predstavnici kantonalnih ministarstava (Odgoj i obrazovanje; Visoko obrazovanje , Nauku i mlade; Za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, kultura i sport), predstavnici Grada Sarajeva, predstavnici općina ( Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad),  predstavnici javnih ustanova sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa (Agencija za rad i zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, Porodično savjetovalište, Kantonalni centar za socijalni rad itd), te predstavnici  medija. Ukupno oko 80 učesnika.

Fikret Zukoispred Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u svojstvu domaćina, pozdravio je prisutne i zahvalio im na dolasku. U svojim obraćanju  govorio je o stepenu implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Preporukama koje je država BiH dobila od UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Agendi održivog razvoja 2030, federalnoj Strategiji i implementaciji Akcionog plana sa posebnim fokusom na položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i kvalitetnom  inkluzivnom obrazovanju. Posebno je naglasio potrebu građenja partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, nužnosti jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, te  ulozi  koje bi trebale imati institucije vlasti na svim nivoima.

Ispred MyRigtha govorila je Koordinatorica Ureda u BiH Binasa Goralija, koja se osvrnula na implementaciju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s posebnim akcentom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje, te djelovanje i saradnju MyRigta sa Koordinacionim odborom udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.


Dobrica Jonjić je prenio riječi ministra Veska Drljače, koji je bio spriječen da prisustvuje ovoj manifestaciji, a također je govorio o planovima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihova udruženja.

Prisutnima su se jos obratili:

-         Ministrica Aleksandra Nikolić – Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS

-         Ministrica Naida Hota – Muminović – Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS

-         Ministar Samir Avdić – Ministarstvo kulture i sporta KS

-         Pomoćnica ministrice Slavica Gorančić- Ministarstvo za rad i socijalnu politiku KS

-         Zamjenica gradonačelnice Anja Margetić– Gradska uprava

-         Vijećnik Gradskog vijeća i Općinskog vijeća Centar -  Dragan Stevanović

-         Pomoćnik načelnika Općine Novi grad – Taib Delalić

-         U ime mladih osoba s invaliditetom – Ajla Huseinović

Ajla Huseinović je govorila o problemima mladih osoba sa invaliditetom, te generalno o problematici sa kojom se susreću osobe sa invaliditetom u našem društvu, u oblasti pristupačnosti i obrazovanja.

 

Svi govornici su detaljno govorili o radu njihovih institucija i planovima za naredni period. Pokazali su veliko interesovanje za probleme osoba s invaliditetom i namjeru da se problem riješavaju partnerskim odnosima. Pozvali su KOO KS i udruženja da budu aktivnija u predlaganju riješenja od interesa za OSI. U neformalnom dijelu prijema prisutni su međusobno razgovarali o mogućim aktivnostima koje treba provoditi da bi se unaprijedio položaj OSI u Kantonu Sarajevo. Po završetku formalnog dijela prijema organizovan je zajednički ručak i druženje.

Prijem je organizovan u kongresnoj dvorani uz strogo poštovanje epidemioloških mjera.

Tehnički organizator ovog obilježavanja bilo je Udruženje slijepih Kantona

Ova aktivnost je finansirana od strane MyRight-a u okviru projekta ˝Ka razumijevanju pristupu invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima˝