Print

Obilježavanje 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je  3. decembra 2023.godine  organizovao svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Prijem je organizovan u Hotelu Holiday. Osim svečanog prijema organizovana su dva okrugla stola: Jedan posvećen učešću osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu, drugi pristupačnosti.

Teme obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2023.godinu:

„Samo zajedno možemo graditi društvo jednakih mogućnosti – ništa o nama bez nas”


Prijemu su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom  i drugih nevladinih organizacija,  predstavnici Federalnog  ministarstva za rad i socijalnu politiku, na čelu sa ministrom Delićem, predstavnici kantonalnih ministarstava , predstavnici Grada Sarajeva, predstavnici općina ,  predstavnici javnih ustanova sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa ,  te  predstavnici  medija. Ukupno oko 100 učesnika.

Fikret Zuko ispred Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u svojstvu domaćina, pozdravio je prisutne i zahvalio im na dolasku. U svojim obraćanju  govorio je o stepenu implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Preporukama koje je država BiH dobila od UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Agendi održivog razvoja 2030, federalnoj Strategiji i implementaciji Akcionog plana sa posebnim fokusom na položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i kvalitetnom  inkluzivnom obrazovanju. Posebno je naglasio potrebu građenja partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, nužnosti jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, te  ulozi  koje bi trebale imati institucije vlasti na svim nivoima.

Ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obratio se ministar Adnan Delić i govorio o planovima ovog Ministarstva kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihova udruženja.

Prisutnima su se jos obratili:

-          U ime Grada Sarajeva prisutnima se obratio  Samir Avdić –zamjenik Gradonačelnice;

-          U ime udruženja direktora srednjih škola prisutnima se obratio Senad Alić.

Svi govornici su detaljno govorili o radu njihovih institucija i planovima za naredni period. Pokazali su veliko interesovanje za probleme osoba s invaliditetom i namjeru da se problemi riješavaju u partnerskim odnosima.

 Pozvali su KOO KS i udruženja da budu aktivnija u predlaganju riješenja od interesa za OSI.

U neformalnom dijelu prijema prisutni su međusobno razgovarali o mogućim aktivnostima koje treba provoditi da bi se unaprijedio položaj OSI u Kantonu Sarajevo. Po završetku formalnog dijela prijema organizovan je zajednički ručak i druženje.

Prijem je organizovan u kongresnoj dvorani.


Za ovu priliku je pripremljen poseban video zid koji je bio veoma interesantan učesnicima, što se vidi iz fotografija podijeljenih na društvenim mrežama.

Sva udruženja su organizovala posebne štandove, na Kojima su prezentirali svoj rad.Tehnički organizator ovog obilježavanja bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo,