Print

3.decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prigodno obilježen i u Sarajevu

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2019.godine su organizovalisvečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Temaobilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2019.godinu "Naše je pravo kvalitetno inkluzivno obrazovanje".

Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnica MyRight Ured u BiH, predstavnici federalnih ministarstava, kantonalnih ministarstava, Grada Sarajeva, općina, javnih ustanova, tepredstavnici medija.
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija, koordinatorica MyRighta u BiH Binasa Goralija i Fikret Zuko predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , u svojstvu domaćina, pozdravili su prisutne i zahvalili im na dolasku.


U svojim obraćanjima govorili su o stepenu implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Preporukama koje je država BiH dobila od UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Agendi održivog razvoja 2030, federalnoj Strategiji i implementaciji Akcionog plana, sa posebnim fokusom na položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i kvalitetnom inkluzivnomobrazovanju. Posebno su insistirali na jedinstvu pokreta osoba sa invaliditetom, građenju partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, nužnosti jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, te ulozikoje bi trebale imati institucije vlasti na svim nivoima.

Ministar Garibija je posebno istakao dobru saradnju sa Koordinacionim odborom što je rezultiralo određenim aktivnostima, u cilju građenja društva jednakih mogućnosti.


Muzički program u toku svečanosti izveli su učenici Centra za slijepu djecu i omladinu iz Sarajeva, predvođeni profesom Ismetom Dedićem.

Tehnički organizator ovog obilježavanja bili su Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Uduženje "OAZA”.