Print

Da li ste se ikada pitali šta je to rodno zasnovano nasilje?...

Svako nasilje, bilo da je ekonomsko, psihološko, fizičko ili seksualno, koje se dešava zbog toga što je neka osoba pripadnica ili pripadnik određenog roda, smatra se rodno zasnovanim nasiljem.

...a jeste li se ikada zapitali da li osobe sa invaliditetom preživljavaju spomenute vidove nasilja, zato što nisu u mogućnosti, ili ne žele ispuniti društvene stereotipe o rodu?


Mi jesmo. U Tesliću u hotelu Kardijal je 2. i 3. jula ove godine počela implementacija projekta „Rodno zasnovano nasilje prema osobama sa invaliditetom". Ovim projektom rasvjetlićemo razmjere rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom, te sagledati kako potencijalno zainteresovane institucije i organizacije prepoznaju i sprečavaju ovakav vid nasilja.