Print

Delegaciju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm primila ministrica Amela Dautbegović

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, sa saradnicima, 16.11.2018.godine primila je delegacije Saveza slijepih Štokholm i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Fikret Zuko direktor Udruženja istakao je da ovo Udruženje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, a uz finansijsku podršku organizacije MyRight iz Švedske, već 20 godina realizacije razne projekate u Udruženju slijepih Kantona Sarajeovo.

Istakao je da ove dvije bratske organizacije imaju i veliko međusobno razumijevanje i razmjenu iskustava već duži niz godina, te se nada da će tako ostati i u budućnosti.

Ove godine je otpočeo novi projektni ciklus 2018-2021 godina u okviru kojeg je otpočela realizacija Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo” koji su nastavili da podržavaju MyRight i Savez slijepih Švedske.

Ministrica Dautbegović je rekla da je ovo Ministarstvo prepoznalo značaj i veliku ulogu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i izrazila veliko zadovoljstvo zbog dobre saradnje prilikom realizacije određenih aktivnosti, kao što je priprema i u usvajanje Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, te partnerskim djelovanjem prilikom donošenja i implementacije i drugih dokumenata iz nadležnosti ovog Ministarstvtva.

Ministrica je također naglasila da su i njeni saradnici doprinjeli toj uspješnoj saradnji i nada se da će tako ostati i u buduće.

Zahvalila se delegaciji iz Saveza slijepih Štokhlom na posjeti i na pružanju pomoći Udruženju slijepih Kantona Sarajevo i zaželila nastavak dobre saradnje i u budućnosti.