Print

Edukacija o ulozi udruženja i koalicija za zagovaranje prava OSI

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona SarajevoForum žena sa invaliditetom je 19. maja 2023. godine, u prostorijama TMP-a - društva za zapošljavanje slijepih lica, organizovao radionicu o ulozi udruženja i koalicija u zagovaranju prava osoba sa invaliditetom.

Radionica je organizovana za članice Foruma žena sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena sa invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. U toku radionice  žene sa invaliditetom bile su veoma aktivne iz čega se može zaključiti da je ovaj oblik jačanja žena sa invaliditetom izuzetno koristan i da će bitno povećati njihovu inkluziju. Kroz interaktivnu diskusiju i praktične vježbe učesnice radionice su na jasan način pokazale šta žele i kako treba zagovarati za svoja prava. Povećale su svoja znanja o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, članu 4 Konvencije, Opštem komentaru Komiteta za prava OSI br.7, kao i o preporukama koje je Komitet dostavio Bosni i Hercegovini.

 

Voditelji radionice bili su Almir Šahmanija i Fikret Zuko, istaknuti aktivisti u pokretu osoba sa invaliditetom

Radionicu je tehnički organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, lider organizacija sarajevske koalicije.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Švedska ambasada u BiH.