Print

Efikasnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko 18.aprila 2023.godine je u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu, učestvovao u radu focus grupe, koja se bavila pitanjima u vezi efikasnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na otvorenom tržištu rada, u Bosni i Hercegovini.

Detaljno se diskutovalo o  institucionalnim, zakonskim i praktičnim preprekama i poteškoćama sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u pogledu učešća na tržištu rada i zapošljavanja i kako ih otkloniti ili bar ublažiti.

Aktivnost je organizovana u okviru projekta EU4Employment (Posao za sve) koji Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini realizira uz finansijsku podršku Europske unije i Švedske.