Print

Gospodin Vasi Ete, ataše za obrazovanje ambasade Republike Turske posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 22.09.2017.godine posjetio je gdin Vasi Ete ataše za obrazovanje iz ambasade Republike Turske.

Posjeta je uslijedila nakon što je ambasada zaprimila molbu Udruženja za podršku u nabavci kompjutera, u okviru akcije "100 kompjutera za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”.

Direkor Udruženja Fikret Zuko detaljno je informisao atašea o radu Udruženja, sa problemima sa kojima se susreće, te položaju slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Posebna pažnja posvećena je nabavci savremenih tehnologija – računara, kao i mogućoj podršci ambasade Turske u provođenju programskih aktivnosti Udruženja.

Direktor Udruženja i ataše gdin Vasi su razmatrali mogućnost uspostavljanja saradnje sa sličnim organizacijama u Turskoj. Gdin Vasi je obećao da će sve informacije prenijeti ambasadoru Republike Turske u BiH gospodinu Haldun Koçom, da očekuje da će ova posjeta biti uspješna i da će se na neki način pružiti pomoć slijepim osobama u Kantonu Sarajevo.

Detaljno je razgovarano o oblicima pomoći koje Republika Turska pruža Bosni i Hercegovini i mogućem uključivanju Udruženja slijepih u programe podrške. Dogovoreno je da se radi na uspostavljanju saradnje između Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i sličnih organizacija u Turskoj.

Direktor Udruženja zahvalio se atašeu na posjeti i zaželio mu uspješan rad u BiH.