Print

Gradonačelnik grada Sarajeva potpisao ugovor sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo

Gradonačelnik grada Sarajeva gospodin Abdulah Skaka, sa saradnicima, 23.februara 2018.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Zamjenica predsjednika Senija Okić i direktor Udruženja Fikret Zuko, sa saradnicima, razgovarali su sa gradonačelnikom o aktuelnim pitanjima, od interesa za slijepe osobe, dosadašnjoj saradnji Grada i Udruženja, te podršci, koju bi Grad u budućnosti mogao pružati Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Tom prilikom potpisan je ugovor o sufinansiranju informisanja slijepih u pristupačnim formatima, časopis „Zvučne novine". U prijateljskom i otvorenom razgovoru sa rukovodstvom Udruženja aktuelizirana su mnoga pitanja koja su od interesa za slijepe osobe , a čije rješavanje može podržati Grad Sarajevo. Grad Sarajevo u posljednjih 20 godina sufinansira „Zvučne novine" i bez ove podrške Grada ovaj časopis objektivno ne bi mogao izlaziti. Direktor Udruženja Fikret Zuko informisao je gradonačelnika o radu i djelovanju Udruženja, te ga upoznao sa problemima sa kojima se Udruženje i njegovi članovi svakodnevno susreću. Gradonačelnik u svom obraćanju pokazao je veliko razumijevanje za probleme slijepih i obećao da će se u narednom periodu, ovim pitanjima, od strane Grada , posvetiti znatno veća pažnja. S obzirom da ove godine Udruženje obilježava 70 godina rada i djelovanja, gradonačelnik je pokazao interes da se i Grad uključi u provođenje planiranih aktivnosti. Mi u Gradu smo ponosni da imamo ovako uspješno Udruženje, koje je kao vrlo važan subjekt prepoznato od institucija vlasti ali i od organizacija civilnog društva, rekao je gradonačelnik.