Print

Implementacijom Akcionog plana poboljšaće se položaj osoba s invaliditetom i njihovih udruženja u Kantonu Sarajevo

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz podršku MyRight, Ured u BiH, 12.septembra 2018.godine organizovalo je okrugli sto na temu: "Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom”.

Ovaj Akcioni plan usvojila je Vlada Kantona Sarajevo na 128. sjednici, održanoj 31. 05. 2018. Godine. Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba s invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo. Ovim se želi postići da udruženja koja okupljaju osobe sa težim invaliditetom postanu partneri insitucijama vlasti na svim nivoima, te da se obezbijedi stabilno finansiranje za njihove osnovne programske aktivnosti.

U radu okruglog stola su učestvovali: koordinatorica MyRighta u BiH Binasa Goralija, ministrica za rad,socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović sa saradnicima, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, načelnik općine Centar dr.Nedžad Ajnadžić sa saradnicima, predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja, direktorPorodičnog savjetovališta Senad Alić, direktor Službe za zapošljavanje Muhamed Bekto, predstavnici Gradske uprave Grada Sarajeva, predstavnici Centra za socijalni rad, predstavnici općina: Stari Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, predstavnici Demokratske fronte i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.

Nakon duže veoma sadržajne diskusijejedinstven zaključak svih učesnika je da se u narednom periodu treba intenzivnije raditi na implementaciji Akcionog plana, te da se pristupi kreiranju modela koji će obezbijediti podršku svih nivoa vlasti u Kantonu Sarajevo organizacijama osoba sa invaliditetom.

Ovaj Okrugli sto je organizovan u okviru projekta:"Unapređenjedugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji finansijski podržava MyRight i Savez slijepih Švedske – SRF.