Print

Inter-resorno tijelo održalo prvi sastanak

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 15.01.2019.godine održan je prvi sastanak Koordinacionog inter-resornog i intersektorskog tijela Vlade Kantona Sarajevo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) za područje Kantona Sarajevo

Ovo inter-resorno tijelo imaneovala je Vlada Kantona Sarajevo 03.05.2018. godine.

U ovo tijelo su imenovana tri predstavnika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i po jedan predstavnik svih ministarstava sa nivoa Kantona Sarajevo.

Na sastanku je izabran koordinator ovog tijela i njegov zamjenik. Za koordinatora je izabran Fikret Zuko , kao predstavnik Koordinacionog odbora, a za zamjenika je izabrana Jasmina Helać iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Usvojen je Poslovnik o radu koordinacionog tijela, imenovane su dvije radne grupe, čiji je zadatak da pripreme Plan rada Koordinacionog tijela za 2019.godinu i Metodologiju praćenja i izvještavanja o provedbi planiranih aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021).

Dogovoreno je da se naredni sastanak ovog koordinacinog tijela održi polovinom februara 2019.godine, do kada će izabrane komisije pripremiti potrebne dokumente.

Ovo bi trebalo da znači da će se Vlada Kantona Sarajevo i nadležna ministarstva , u narednom periodu, više aktivirati na implementaciji federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021).