Print

Izabrano novo rukovodstvo u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 08.02.2024.godine održana izborna sjednica Skupštine Udruženja. Za predsjednicu Udruženja izabrana je Nadina Imamović, a za zamjenika predsjednika izabran je Hamdo Kentra.

 

U Upravni Odbor Udruženja za naredni četverogodišnji mandat izabrani su: Amna Alispahić, Senija Okić, Armina Hodžić, Ivana Bojić i Almas Kulović.

Za direktora Udruženja Upravni odbor je imenovao Fikreta Zuku, koji je tu funkciju i do sada obavljao.

 

Vjerujemo da će Udruženje slijepih sa novim rukovodstvom nastaviti uspješan rad i djelovanje.