Print

Izborni zakon i Zakon o finansiranju političkih stranaka pristupačni i slijepim osobama

Udruženje slijepih Kantona Sarajevu, u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Vijeća Evrope, realizovalo je projekat snimanja u audio formatu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Zakoni su snimljeni i tehnički obrađeni u tonskom studiju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo na bosanskom, hrvatskom i srpskomjeziku.

Da bi ovi zakoni bili dostupni slijepim osobama objaviće se na web stranici Centralne izborne komisije BiH i web stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Zakoni na sva tri jezika kopirani su na odgovarajući broj CD-ova i dostavljeni

udruženjima slijepih u Bosni i Hercegovini. Ovo je za slijepe osobe veoma važan događaj jer sada mogu samostalno, bez ičije pomoći, čitati navedene zakone i upoznati se sa njihovim sadržajem. Na ovaj način država Bosna i Hercegovina izvršava jednu od preuzetih obaveza, koje su utvrđene Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, Jedinstvenom politikom u oblasti invalidnosti u BiH, kao i Preporukama UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje su dostavljene Bosni i Hercegovini.

Ovo još jednom potvrđuje da je partnerstvo između organizacija osoba sa invaliditetom i državnih institucija korisno, te da se i dalje može unapređivati u interesu cijele društvene zajednice.