Print

Jačanje kapaciteta slijepih osoba u unsko-sanskom kantonu

Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetili su Udruženje slijepih unsko-sanskog kantona 6. i 7. marta 2017.godine. U okviru ove posjete izvršena je procjena kapaciteta Udruženja slijepih unsko-sanskog kantona , s ciljem da se u toku 2017.godine zajednički radi na njihovom jačanju. Sačinjene su liste slijepih osoba koje će učestvovati u raznim oblicima edukacije: Brajevo pismo, mobilitet, rad na kompjuterima, pisanje projekata, zagovaranje i sl.

U okviru ove posjete unsko-sanskom kantonu direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko, sa rukovodstvom Udruženja slijepih unsko-sanskog kantona, primljeni su u gradskoj upravi grada Bihaća. Razgovarano je o statusu slijepih u unsko-sanskom kantonu i o projektu koji će se realizovati u toku 2017.godine. Predstavnici gradske uprave , u ime gradonačelnika, obećali su svaku vrstu podrške aktivnostima koje će se provoditi u okviru Projekta.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u F BiH, koji se realizuje u partnertstvu sa Savezom slijepih Švedske ( SRF) , a koji finansira MyRight iz Švedske.