Print

Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih

Udruženje slijepih u okviru projekta ""Unapređenjedugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji podržava MyRight iz Švedske, organizovalo 25.juna 2019.godinejednodnevnu radionicu: „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih". Radionica je organizovana u Sarajevu, avoditelji radionice su bili Suvad Zahirović i Fikret Zuko .

U njenom raduučestvovalo je 18 slijepih osoba, aktivista u udruženjima slijepih i to 11iz Kantona Sarajevo i 7 iz ostalih udruženja slijepih iz Federacije BiH.

U toku rada analizirana je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Agenda 2030 , te drugi međunarodni i domaći dokumenti koji se mogu koristiti u procesu zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom.