Print

Kako unaprijediti partnerstvo sa institucijama vlasti

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Udruženjem građana oštećenog vida Tuzla, organizovalo je okrugli sto na temu: "Unapređenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom, radi izgradnje društva jednakih mogućnosti”. Okrugli sto je organizovan 28.maja 2019.godine, u Tuzli.

Na ovom okruglom stolu razgovaralo se o položaju slijepih osoba u tuzlanskom kantonu, implementaciji Konvencije o pravima osobasa invaliditetom i Agende 2030, o građenju partnerskih odnosa, koalicija i mreža, radi efikasnije implementacije federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021.

I pored velikog truda organizatora odziv predstavnika institucija vlasti tuzlanskog kantona nije bio na zadovoljavajućem nivou. To najilustrativnije govori o odnosu predstavnika vlasti prema problemima sa kojima se slijepe osobe susreću u svakodnevnom životu.

Na kraju okruglog stola usvojeni su odgovarajući zaključci i preporuke. U njima se posebno insistira na većem angažmanu slijepih osoba i njihovih organizacija, u procesu zagovaranja za prava slijepih. Insistira se da se predstavnici organizacija slijepih kroz partneski odnos sa institucijama vlasti uključe u pripremu politika, zakona i drugih dokumenta koji se na bilo koji način posredno ili neposredno odnose na osobe sa invaliditetom i regulišu njihov status u društvu.

Medijska pokrivenost bila je na veoma visokom i profesinalnom nivou:

https://rtvtk.ba/partnerstvom-do-boljeg-polozaj-osoba-sa-invaliditetom/

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivostiUdruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a koji se finansira od strane MyRight-a Švedska.