Print

Kako zagovarati za poboljšanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite?

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 19. aprila 2023. godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, organizovao radionicu o osnovnim principima i metodama zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite. Radionica je organizovana za članice Foruma žena sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena sa invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. U toku radionice  žene sa invaliditetom bile su veoma aktivne iz čega se može zaključiti da je ovaj oblik jačanja žena sa invaliditetom izuzetno koristan i da će bitno povećati njihovu inkluziju. Kroz praktične vježbe i simulaciju događaja učesnice radionice su na jasan način pokazale šta žele i kako treba zagovarati za svoja prava.

 

Voditeljica radionice je bila Jasminka Proho, istaknuta aktivistkinja u pokretu osoba sa invaliditetom, koja se prvenstveno bavi problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću prilikom korištenja usluga zdravstvene zaštite.

 

Radionicu je tehnički organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, lider organizacija sarajevske koalicije.

 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Švedska ambasada u BiH.