Print

KOO KS obilježio Dane Kantona Sarajevo

U okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 08.maja 2023.godine organizovao okrugli sto na temu "Pristupačno okruženje  je  preduslov za inkluziju osoba sa invaliditetom".

Okrugli sto je održan u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, a moderator je bio Fikret Zuko, koji je održao uvodno izlaganje.

 

Okruglom stolu su prisustvovati predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom koja su članovi Koordinacinog odbora , predstavnici institucija vlasti u Kantonu Sarajevo i predstavnici Caritasa u BiH.

Učesnike okruglog stola pozdravila je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pećenković. U svom izlaganju je obećala nastavak saradnje sa Koordinacionim odborom. Naglasila je da su u budžetu Kantona Sarajevo planirana sredstva za nastavak projekta koji se odnosi na pristupačnost.

 

Na okruglom stolu je analizirano postojeće stanje u oblasti pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, zakonski okvir i moguća unapređenja u Kantonu Sarajevo. Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom su iz perspektive osoba sa invaliditetom, koja okupljaju, predlagali rješenja koja će im osigurati veću uključenost u društvenu zajednicu.

Predstavnica Ministarstva za rad i socijalnu politiku Jasmina Helać je govorila o projektu  koji u oblasti pristupačnosti realizuje ovo Ministarstvo.

U okviru okruglog stola promovisano  se 5 video spotova koji su pripremljeni u saradnji sa Caritasom BiH, a koji šalju jasnu poruku o problemima koje nepristupačno okruženje stvara osobama sa invaliditetom.

Predstavnik Caritasa Zlatko Malić je govorio o dosadašnjoj i budućoj saradnji Caritasa i Koordinacionog odbora.


Na kraju okruglog stola su usvojeni zaključci i preporuke koje će se dostaviti nadležnim institucijama , kako bi se u narednom periodu pitanjima pristupačnosti posvetila znatno veća pažnja: