Print

Ministrica Ivana Prvulović posjetila Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

Ministrica za rad , socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović, sa saradnicama je posjetila Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 8.februara 2021.godine.

S obzirom da je na početku svog mandata cilj posjete je da se nova ministrica upozna sa radom Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, te sa problemima sa kojima se susreće Udruženje i njegovi članovi.


Predsjednica Udruženja Senija Okić i direktor Udruženja Fikret Zuko ukratko su ministrici objasnili stanje u kojem se nalazi Udruženje, potrebe koje imaju slijepe osobe i prezentirali aktivnosti koje realizuje Udruženje, kao i projekte koje Udruženje realizuje sa MyRight-om i Savezom slijepih Švedske SRF. Naglašeno je da su projekti koji se realizuju sa MyRightom i SRF-om  presudno uticali na razvoj Udruženja, te na podizanje kapaciteta slijepih osoba, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovarano je i o radu i djelovanju Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo. U razgovoru je posebna pažnja posvećena aktivnostima Udruženja koje imaju za cilj jačanje personalnih kapaciteta slijepih osoba, kao što su učenje Brajevog pisma, samostalno kretanje uz korištenje bijelog štapa, obuke za rad na kompjuteru uz korištenje posebenih programa i specijalnim tiflotehničkim pomagalima, koje slijepe osoba koriste u svakodnevnom životu. Razgovarano je i o dosadašnjoj saradnji između Udruženja i Ministarstva, o načinima zagovaranja za unapređenje položaja slijepih osoba i osoba sa invaliditetotom, o pripremi novog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonau Sarajevo, jer postojeći ističe ove godine.


Ministrica je pokazala veliko interesovanje i u razgovoru je istakla da će Ministarstvo i dalje podržavati rad Udruženja i Koordinacionog odbora, te da će aktivno raditi na unapređenju njihovog položaja i građenju partnerskih odnosa.