Print

Naš cilj je kvalitetno inkluzivno obrazovanje

Odbor za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je okrugli sto „Razumna prilagodba kao obaveza i preduslov za kvalitetno obrazovanjedjece s invaliditetom".

Okrugli sto je održan u Sarajevu 18.09.2019. godine. Na ovom okruglom stolu učestvovalo je preko 50 osoba , od čega je većina iz institucija vlasti i javnih ustanova iz oblasti obrazovanja.

Odbor za inkluzivno obrazovanje je tijelo Koordinacionog odbora Udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo formiranog s ciljem zagovaranja za sprovođenje člana 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Član 24 detaljno obrazlaže sve preduslove koji se moraju zadovoljiti kako bi djeca i mladi s invaliditetom mogli uživati svoje pravo na inkluzivno obrazovanje. Analiza stanja u obrazovanju u našoj sredini pokazuje da nedostaje jasno razumijevanje pojma razumne prilagodbe, kao preduslova kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja. Razumna prilagodba u obrazovanju nije prepoznata u zakonima i pravilnicima obrazovnog sektora u Kantonu Sarajevo i često se vezuje za izdvajanja velikih finansijskih sredstava iz budžeta što ukazuje na potrebu dodatnog upoznavanja sa obavezom obezbjeđenja razumne prilagodbe.

Ovaj okrugli sto je organizovan s ciljem da pojasni suština pojma razumne prilagodbe i olakša njegova praktična primjena .


Zaključke i preporuke sa ovog okruglog stola  Odbor će dostaviti na tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo, zakazanu za 30.09.2019. godine, koja će biti posvećena obrazovanju.

Nakon uvodničara i veoma sadržajne diskusije učesnici okruglog stola su usvojili sljedeće zaključke i preporuke:

 Učesnici Okruglog stola saglasni su da ne postoji potpuno razumijevanje člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, te se isti dosljedno ne impementira kroz zakonske okvire koji se tiču obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Iz tih razloga djeca i mladi sa invaliditetom nisu u mogućnosti da pod ravnopravnim uvjetima, sa svojim vršnjacima, učestvuju u procesu odgoja i  obrazovanja.

Da bi se navedeno stanje promijenilo insistiramo da institucije vlasti u Kantonu Sarajevo:

 

  1. Hitno pristupe donošenju novih zakona i drugih propisa koji se odnose na proces odgoja i obrazovanja na svim nivoima, kako bi se osiguralo kvalitetno i inkluzivno obrazovanje djece i mladih sa invaliditetom;

 

  1. Obavezno uključe predstavnike Odbora u pripremu navedenih propisa

            za inkluzivno obrazovanje jer imaju odgovarajuća znanja i ekspertize iz ove oblasti;

 

 

  1. Planiraju odgovarajuća finansijska sredstva u budžetu Kantona Sarajevo za razumno prilagođavanje bez kojeg nema kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja;

 

  1. Osigurati da kurikularna reforma i svi procesi promjena u obrazovanju uvažavaju međunarodno preuzete obaveze, što podrazumijeva dosljednu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje se odnose na oblast obrazovanja;

 

  1. Kontinuirano  organizovati  dodatnu edukaciju odgajatelja i nastavnika s ciljem  sticanja  znanja i vještina potrebnih za izradu individulano obrazovnih planova koji uključuju  razumno prilagođavanje prema  potrebama svakog djeteta.

 

Zahtjevamo od nadležnih obrazovnih institucija i vlasti da vode  procese obrazovanja djece i  mladih s invaliditetom   uvažavajući perspektivu ljudskih prava, uljučujući i konsultujući  relevantna udruženja koja predstavljaju osobe s invaliditetom.


      Ova aktivnost organizovana je u oviru projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021”, koji  podržava MyRight , u oviru zajedničkih aktivnosti.

Tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.