Print

Nastavljena edukacija o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

U okviru Projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” koji finansijski podržava MyRight, organizovana je edukacija aktivista i mladih OSI u udruženjima učlanjenim u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Edukacija se odnosila na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na članove 9, 24 i 29.

Kroz dvije dvodnevne radionice cca 25 osoba s invaliditetom je unaprijedilo svoja znanja o ljudskim pravima, značaju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a posebna pažnja je posvećena članovima 9 pristupačnost, 24 obrazovanje i 29 učešće u javnom i političkom životu.


Radionice su organizovane: 17. i 18. jula (prva) i 28. i 29.avgustu 2021.godine (druga).

Voditelj radionica bila je Amna Alispahić.

Učesnici na radionicama će u narednom periodu organizovati sastanke sa aktivistima u svojim udruženjima, na kojima će im prezentirati stečena znanja.


Cilj je da se što više članova u udruženjima OSI u Kantonu Sarajevo osposobi i uključi u promociju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, i u zagovaranje za njenu bolju implementaciju u BiH.