Print

Novi pristup u zagovaranju prava osoba s invaliditetom

 

Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRighta, a u okviru kampanje #PonosniNaSebe, organizovali su 21.12.2016.godine sastanak sa donosiocima odluka u Kantonu Sarajevo. Ovom veoma važnom događaju prisustvovali su: predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo sa zastupnicima; ministri: za rad i socijalnu politiku, zdravstva, pravde i uprave, kulture i sporta sa saradnicima; predstavnici ministarstva: za boračka pitanja, unutrašnjih poslova, obrazovanja, nauke i mladih, direktori javnih ustanova, načelnik općine Stari Grad, predstavnici općina: Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, predstavnik MyRight-a i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Razgovarano je o dosadašnjoj implementaciji Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo i aktivnostima koje treba poduzeti u narednom periodu. Posebno je naglašena uloga i odgovornost lokalnih zajednica. Aktuelizirano je pitanje finansiranja udruženja osoba s invaliditetom iz budžeta Kantona Sarajevo. Dogovorene su aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se ovo pitanje sistemski riješilo. Predstavnici Koordinacionog odbora iskoristili su priliku da u neformalnim razgovorima sa predstavnicima institucija vlasti razgovaraju o mnogim problemima sa kojima se svakodnevno

susreću osobe sa invaliditetom i njihove organizacije.