Print

Održan prošireni sastanka Koordinacionog odbora, Odbora mladih i Foruma žena sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u okviru Projekata "Ovdje sam vidljiva i ponosna” i zajedničkih aktivnosti MyRight, 29.11.2023.godine, organizovao je prošireni sastanak i edukaciju, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija i koalicija i značaj uključivanja žena i mladih OSI u rad udruženja i koalicija. Ovom skupu prisustvovalo je oko 70 osoba iz svih udruženja učlanjenih u KOO KS, predstavnici Odbora mladih OSI i predstavnice Foruma žena sa invaliditetom.

 

Tehnički organizator bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

 

Skupom je moderirao Fikret Zuko Predsjednik KOO KS.

 

Uvodno izlaganje na temu "Značaj uključivanja osoba sa invaliditetom u rad udruženja i koalicija, sa fokusom na uključivanje žena i mladih sa invaliditetom” pripremio je Veselin Rebić član Upravnog odbora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i direktor Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica, dugogodišnji aktivista u pokretu OSI.

 

U analizama i diskusijama učestvovali sus vi predstavnici udruženja. Opšte opredjeljenje je da se u buduće treba više raditi na edukaciji mladih i žena sa invaliditetom, radi njihovog uključivanja u rad udruženja. Ocjenjeno je da bi bilo dobro da udruženja u okviru svojih projekata koja realizuju , planiraju i zajedničke aktivnosti na nivou KOO KS, naročito one koje se odnose na edukacije.

 

Ovdje treba istači da se skupu u više navrata obraćali predstavnici Obrora mladih OSI Nadina Imamović, Emrah Tepić  i Ajla Huseinović.

Ispred Foruma žena sa invaliditetom,skupu se obratila poredsjednica Foruma Jasmina Dizdarević Nuhić.


Ispred Odbora za inkluzivno obrazovanje govorila je Jasminka Proho, predsjednica Odbora.

 

Svi diskutanti naglasili su da su voljni da rade na povećanju uključenosti članova u rad udruženja i koalicija, te da očekuju veću podršku od upravnih odbora matičnih udruženja.

 

Na kraju je dogovoreno da se ovakvi skupovi češće organizuju kroz projekte ili na neki drugi način, uključujući i ulaganje ličnih sredstava.