Print

Održan inicijalni sastanak Projekta u Sarajevu, 12.04.2024.godine

Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku Evropske Unije, implementira projekat: Kreiranje politika u Bosni i Hercegovini uz poštivanje ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom”.

U skladu sa planom aktivnosti 12.aprila 2024.godine, održan je inicijalni sastanak Projekta.

Inicijani sastanak je održan u Sarajevu u hotelu Holiday.

Ovom veoma važnom sastanku su prisustvovali: predstavnici organizacija koje implementiraju projekat, predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, te predstavnici institucija vlasti sa svih nivoa, ukupno 43 osobe.

Otvaranje Inicijalnog sastanka, pozdravne riječi i predstavljanje prisutnih obavio je moderator Suvad Zahirović. Nakon toga su uslijedile pozdravne riječi Zumrete Galijašević Baluković kao predsjednice Upravnog odbora IC.Lotos-a i Fikreta Zuke kao direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao partnerske organizacije.

Ključne elemente i aktivnosti Projekta prezentirali su: Suvad Zahirović, Sandra Marković Zumreta Galijašević Baluković i Safeta Baković.

O istraživanju u Projektu, nedostacima i vrstama potrebnih podataka, alatima za prikupljanje  (baseline research) prisutne je upoznala Zumreta Galijašević Baluković.

Uslijedilo je predstavljanje ključnih grupa aktivnosti i sudionika  projekta, što je prezentovala Safeta Baković.

O vremenskom okviru i kalendaru aktivnosti govorili su Sandra Marković I Suvad Zahirović.

Uslijedila je diskusija, u kojoj su učestvovali i prisutni gosti, dajući komentare, osvrte i prijedloge, uz pohvalu aplikantima  na odobrenom Projektu.


U završnoj riječi moderator Suvad Zahirović se zahvalio prisutnima na dolasku, pozvao ih da prisustvuju i podrže aktivnosti projekta i na taj način  doprinesu razvoju javnih politika Bosne i Hercegovine u oblasti invalidnosti zasnovanih na konceptu ljudskih prava definisanih u međunarodnim i domaćim dokumentima.

Ovim Projektom bi se trebalo osigurati da donosioci odluka pokazuju bolje razumijevanje i primjenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD).

Organizacije osoba sa invaliditetom i njihovi članovi će biti ojačani i predstavljeni u partnerstvima, mrežama i saradnji, kako bi preuzeli ulogu strateških partnera u kreiranju javnih politika u oblasti invalidnosti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Suvad Zahirović je na kraju istakao da se nada  da će se percepcija invalidnosti  od strane javnosti zasnovana na pristupu ljudskih prava definisanih u međunarodnim dokumentima, koje je Bosna i Hercegovina prihvatila kao osnovu za kreiranje politika u oblasti invalidnosti, unaprijediti.

Mediji su o ovom događaju na adekvatan način informisali javnost. Prije početka sastanka uzete su izjave od Suvada Zahirovića i Fikreta Zuke .

Ovaj Projekat će se implementirati u period 01.februar 2024. do 31.jula 2026.godine.