Print

Održan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona

U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017, koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u Bihaću je 14.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u ovom kantonu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti. Posebno je naglašena potreba da se jačaju individualni kapaciteti članova, kako bi se što efikasnije uključili u realizaciju programskih aktivnosti Udruženja. U izlaganjima uvodničara ali i samih članova, istaknuta je potreba za dodatnom edukacijom, naročito o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka UN Komiteta za prava OSI, koje su u aprilu 2017.godine dostavljene državi BiH.

Predsjednik Udruženja slijepih USK Jusmir Alibabić u svom završnom izlaganju zahvalio se Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, MyRight i Savezu slijepih Švedske na pruženoj podršci u 2017. godini i obećao da će se u Udruženju slijepih Unsko-sanskog kantona nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti.

Na kraju ovog skupa direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica projekta Safeta Baković uručili su certifikate članovima Udruženja slijepih USK koji su tokom 2017.godine prošli edukaciju iz oblasti javnog zagovaranja kao i pisanja i vođenja projekata.