Print

Održana konstituirajuća sjednica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine

U sali parlamentarne Skupstine Bosne i Hercegovine odrzana je 19.02.2024.godine konstituirajuća sjednica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.

 

Vijeće ima 30 članova, 15 iz pokreta osoba s invaliditetom i 15 iz državnih institucija.

 

Za predsjedavajućeg Vijeća izabran je Fikret Zuko iz Federacije Bosne i Hercegovine, za zamjenika predsjedavajućeg izabran je Zoran Dobraš iz Republike Srpske,a za sekretara Vijeća izabrana Vanja Vujadin uposlenica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

Uvjereni smo da će novi saziv Vijeća doprinjeti unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini , kao i boljoj saradnji i unapređenju partnerskih odnosa između organizacija osoba sa invaliditetom i institucija vlasti na svim nivoima.