Print

Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 09.04.2018.godine održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja. Članovi Upravnog odbora utvrdili su prijedlog izvještaja o radu Udruženja za 2017.godinu i uputili ga Skupštini Udruženja na usvajanje. Donesena je odluka da se Skupština Udruženja održi 24.aprila 2018.godine. Ova sjednica Skupštine je izvještajnog karaktera, pa bi se na njoj trebali usvojiti izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja za 2017.godinu.

Upravni odbor Udruženja je razmatrao i mnoga druga pitanja iz svoje nadležnosti. Posebna pažnja je posvećena saradnji Udruženja sa drugim nevladinim organizacijama, prilikom aplikacije i realizacije raznih projekata. U Udruženje su primljena 4 nova člana.