Print

Organizovan okrugli sto o ulozi organizacija slijepih u predstojećim reformama u F BiH

 

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana slijepih – Dana bijelog štapa u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2015.godine održan okrugli sto na temu: „Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH – problemi, izazovi i perspektive". Na okruglom stolu prisustvovalo je oko 50 slijepih osoba, članova Udruženja, a gost okruglog stola bio je gospodin Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike.

U uvodnom dijelu Fikret Zuko, direktor Udruženja i Dobrica Jonjić govorili su o ulozi organizacija slijepih u predstojećoj reformi socijalnog sektora u F BiH i mogućim posljedicama za slijepe osobe i njihove organizacije. Posebna pažnja posvećena je potrebnom jedinstvu među slijepima, kao i u pokretu osoba s invaliditetom, kako bi se ojačala zagovaračka pozicija za unapređenje uslova za život i rad slijepih osoba, te stvorili bolji uslovi za rad njihovih organizacija.

Članovi Udruženja su kroz diskusije i postavljanje pitanja aktuelizirali specifične probleme koje imaju slijepe osobe i predlagali moguće načine za njihovo rješavanje. Zajednički stav svih prisutnih je da se treba aktivno uključiti u predstojeće aktivnosti, da treba graditi partnerske odnose sa institucijama vlasti, te da treba obezbijediti jedinstven nastup organizacija slijepih u Federaciji BiH, u svim aktivnostima koje će se provoditi u narednom periodu.

Ovaj okrugli sto organizovan je u okviru projekta „Povećanje socijalne uključenosti slijepih osoba kroz edukaciju i nabavku tiflotehničkih pomagala" koji u 2015.godini finansira općina Centar Sarajevo. Općina Centar u posljednjih 15 godina, redovno, kroz razne projekte, podržava rad Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i jedina je općina u Kantonu Sarajevo koja prepoznaje značaj ovog Udruženja i podržava njegov rad.