Print

Organizovan trening „Javnog zagovaranja“ za organizacije OSI iz Kantona 10 i srednjobosanskog kantona

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" organizovali su dvodnevni trening pod nazivom , "Javno zagovaranje za poboljšanje ostvarenja prava osoba sa invaliditetom u BiH'', koji je održan 28. i 29. septembra 2015. godine u Livnu, u hotelu ''Dinara''.

Ova aktivnost provedena je u saradnji sa organizacijom MyRight iz Švedske, koja u BiH implementira Program jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom.

Na treningu je učestvovalo 20 osoba, iz organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Kantona 10 i srednjobosanskog kantona.

Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom ,u oblasti Javnog zagovaranja. Ovim se želi postići da organizacije mogu same i u raznim koalicijama zagovarati za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Konvencijom o pravima OSI ,a vodeći računa o identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama.

U okviru treninga Fikret Zuko prezentirao je Program MyRight-a u Bosni i Hercegovini , sa posebnim fokusom na rezultate monitoringa, kao osnova za zagovaračke aktivnosti za poboljšanje ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom u BiH.

Učesnici su kroz interaktivan rada u grupama, na konkretnim primjerima, stekli znanje kako da provedu kampanje javnog zagovaranja, kako da izrade media plan koji će rezultirati postizanju promjenama u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, učesnici su dobili i set materijala za javno zagovaranje koji će im pomoći u sprovođenju kampanja po povratku u svoje lokalne zajednice.

Trening je vodioAdis Arapović iz Sarajeva, certificirani trener Javnog zagovaranja.

Treninzi su dio projekta "IN" koji Helsinški parlament građana Banja Lukaimplementira sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.