Print

Organizovana jednodnevna radionica za mlade osobe sa invaliditetom

U prostorijama preduzeća za zapošljavanje slijepih TMP, u Nedžarićima 19.06.2023.godine  održan je jednodnevni trening za mlade osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Tema treninga je bila "Značaj i uloga organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija za zagovaranje prava OSI".

 

Trener je bio Suvad Zahirović, iz Tuzle,  istaknuti aktivista u pokretu osoba sa invaliditetom.

 

Na treningu je učestvovalo deset mladih sa invaliditetom iz nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom, članica Kordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Učesnice i učesnici treninga su aktivnim sudjelovanjem pokazali veliku zainteresovanost za tematiku treninga.

Postavljanjem pitanja i dijeljenjem ličnih iskustava su ukazali na potrebu da se u okviru djelatnosti udruženja stvore pretpostavke za češće susrete mladih sa rukovodstvom udruženja, a u svrhu objašnjavanja djelovanja udruženja u odgovarajućim aktivnostima prema različitim zainteresovanim stranama.


Dodatno, mladi su iskazali interes da svojim doprinosom rade na promociji prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom kroz učešće u realizovanju različitih aktivnosti.

Trening je organizovan u okviru zajedničkih aktivnosti koalicija, u okviru programa MyRight.

 

Tehnicki organizator treninga bilo je  Udruzenje slijepih Kantona Sarajevo .