Print

Osnaživanje žena sa invaliditetom KOO KS

U okviru projekta  zajedničkih aktivnosti  Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 25.09.2023.godine, u TMP-u, organizovao sastanak žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo, s ciljem   jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom – organizaciono osnaživanje.

Na sastanku se razgovaralo o razlogu za udruživanje u udruženja osoba sa invaliditetom, zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom zasnovanom na ljudskim pravima, pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti žena sa invaliditetom, o potrebi kontinuiranog aktivizma, odgovornosti prema preuzetim obavezama itd.


Posebna pažnja posvećena je planskom pristupu u provođenju narednih aktivnosti Foruma žena sa invaliditetom KS.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta zajedničkih aktivnosti MyRight, za sarajevsku koaliciju OSI.

Tehnički orgazator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.