Print

Osobe s invaliditetom traže ravnopravan položaj u društvu

 

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 14.03.2022.godine održan sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeća za osobe s invaliditetom F BiH -VOOSI. Na ovom sastanku se diskutovalo o mnogim temama od interesa za osobe s invaliditetom. Izraženo je veliko nezadovoljstvo i razočarenje što Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio sve amandmane koje je na Zakon  o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata formalno podnio  zastupnik  Irfan Čengić. Amandmani su usaglašeni sa organizacijama osoba s invaliditetom, a od 6 podnešenih amandmana Vlada F BiH je prihvatila tri. Nisu prihvaćeni amandmani koji se odnose na stepen invaliditeta i na finansiranje organizacija i reprezentativnih organizacija.

Na sastanku je odlučeno da se traži mogućnost za upućivanje amandmana, koji nisu prihvaćeni od Zastupničkog doma, prema Domu naroda F BiH.

Ukoliko se ovi amandmani ne usvoje doći će u pitanje rad i djelovanje mnogih udruženja osoba s invaliditetom, naročito u kantonima.

Aktuelizirano je pitanje naknada koje osobe s invaliditetom primaju sa federalnog nivoa, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak. Ova primanja nisu povećavana od 2009.godine. U međuvremenu su više puta povećavane plaće, penzije, kao i ostale naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava.

Na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike, odnosno Vlade F BiH, Parlament je na oba doma usvojio izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite 2016.godine, kojima je zamrznuo osnovicu za izračunavanje prava na 274,00 KM i time onemogućio usklađivanje osnovice sa rastom  najniže cijene rada, odnosno sa najnižom plaćom. Da nije došlo do te izmjene sada bi primanja osoba s invaliditetom bila veća i za 50%.

Zaključeno je da se hitno pokrene inicijativa prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu, da se ova nepravda ukloni, te da se urade izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, u kome bi osnovica za izračunavanje prava OSI bila 80% od najniže plaće u F BiH.

Također, se detaljno razgovaralo o položaju osoba s invaliditetom čiji je invaliditet manji od 90% i ne mogu ostvariti niti jedno pravo po ovom Zakonu. Izmjenama Zakona 2009.godine osobe sa 60%, 70% i 80% invaliditeta su izvedene iz prava sa objašnjenjem da će se njihov status i prava rješavati u kantonima. Do sada ovaj problem niti jedan kanton nije riješio.

Dogovoreno je  da se pokrene inicijativa da se izmjenama navedenog Zakona i ove osobe uvedu u prava, kako bi se bar djelimično ublažila diskriminacija, koju ove osobe trpe.

Zaključeno je da se ovi problemi prezentiraju vladajućim partijama u Federaciji Bosne i Hercegovine SDA i HDZ, očekujući da će nas razumjeti i po hitnom postupku pristupiti izmjenama Zakona.

Razgovarano je i o mogućnosti da se Ustavnom sudu Federacije BiH uputi apelacija  kojom bi se zatražila ocjena ustavnosti člana 18n Zakona o osnovama socijalne zaštite, u kome se Vladi F BiH daje mogućnost da u skladu sa procijenjenom situacijom može smanjivati koeficijent po kome će se izračunavati osnovica za izračunavanje prava.

Time se dodatno stvara pravna nesigurnost za osobe s invaliditetom. Ovu apelaciju treba podnijeti pojedinac, čije je pravo ugroženo, ili predstavnik neke institucije koji po Ustavu ima pravo na takve apelacije.

Učinićemo sve da Vlada i Parlament F BiH private ove naše zahtjeve, u suprotnom je odlučeno da se organizuju protesti ispred Vlade i Parlamenta Federacije BiH na koje će se pozvati osobe s invaliditetom iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine.