Print

Podizanje svijesti mladih o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom

 

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko je 5.aprila 2023.godine posjetio Srednju školu primijenjenih umjetnosti Sarajevo i na času koji je posvećen demokratiji i društvenom obrazovanju razgovarao sa učenicima i profesorom Suadom Alićem o ljudskim pravima, fenomenu invalidnosti, položaju slijepih u našem društvu i kako zajedno možemo unaprijediti njihov položaj.


U interaktivnom razgovoru Zuko je odgovarao na postavljena pitanja i pozvao ove mlade ljude da u svom daljem učenju i radu uvijek budu svjesni da u njihovom okruženju žive osobe s invaliditetom i da im u skladu sa svojim mogućnostima pružaju podršku.

Pripremu ovog vrlo interesantnog susreta uradila je Ajla Nuhić, učenica ove škole, na čemu joj se zahvaljujemo.

Ovo je najbolji mogući način podizanja svijesti kod mladih ljudi o fenomenu invalidnosti.