Print

Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba

 

Predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo posjetili su 30.09.2019.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Razlog posjete  je  realizaciju projekta  koji sufinansira ova općina.

Naime, oćina Novi Grad Sarajevo sufinansira   projekat Udruženja slijepih Kantona Sarajevo "Sa novim tehnologijama do veće inkluzije slijepih osoba”, u visini 2.000 KM.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo jedan računar – laptop, koji će se nakon prilagođavanja i ugradnje adekvatnih programa uručiti kao pomagalo jednoj slijepoj osobi, članu ovog Udruženja, koja ima prebivalište na na području općine Novi Grad.


Udruženje slijepih već dvije godine vodi  akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 račinara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo.

Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Ovdje treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo  da to isto učine.