Print

Posjeta Savezu slijepih zeničko-dobojskog kantona

Predstavnci Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Štokholm iz Švedske posjetili su 3.marta Savez slijepih zeničko-dobojskog kantona.Sa rukovodstvom Saveza razgovarano je o implementaciji Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH", koji je u 2015.godini realizovan u ZE-DO kantonu. Predsjednik Saveza Senad Sejmenović zahvalio je na pruženoj podršci i ocijenio da je realizacija projekta u prethodnoj godini bitno unaprijedila rad i djelovanje organizacija u ZE-DO kantonu. Gosti iz Švedske izrazili su svoje zadovoljstvo sa provedenim aktivnostima te obećali da će i u buduće pružati razne oblike podrške Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, kako bi što efikasnije moglo raditi na širenju znanja i podizanju kapaciteta organizacija slijepih u F BiH.