Print

Potpisan ugovor za novi četverogodišnji Projekat

U prostorijama ureda MyRight-a u BiH 26.aprila 2018.godine direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica MyRight-a u BiH Binasa Goralija potpisali su ugovor o realizaciji Projekta "Unapređenjedugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" za period 2018-2021.godina.

Ovaj projekat će realizovati Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Savezom slijepih iz Švedske (SRF), a finansiraće ga MyRight.

Ovaj četverogodišnji projekat ima za cilj da se unaprijede personalni kapaciteti slijepih osoba, te organizacioni i drugi kapaciteti organizacija slijepih u F BiH, a prije svega Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Podizanjem personalnih kapaciteta članova udruženja slijepih i samoodrživosti udruženja, te unapređenjem partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, trebao bi se stvoriti puno povoljniji ambijent za zagovaranje boljeg položaja slijepih osoba u BiH.

Aktivnosti predviđene projektom fokusirane su na slijepe osobe u Kantonu Sarajevo, ali će se u određenoj mjeri u njih moći uključivati i slijepe osobe iz ostalih kantona u F BiH.

Značajan broj aktivnosti koje su predviđene da se realizuju kroz ovaj projekat trebale bi doprinjeti efikasnijoj implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kako u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu tako i svakodnevnoj praksi.