Print

Potpisan Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

Ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i 9 (devet) udruženja osoba sa invaliditetom, koja čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, 16.novembra 2018.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, potpisali su Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Sporazum je rezultat kontinuirane i dobre saradnje između Ministarstva i udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Ovim sporazumom se uređuju principi i način saradnje, obaveze i odgovornosti potpisnika Sporazuma na stvaranju ambijenta i formalnog okvira za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, te rješavanju statusnih pitanja udruženja osoba sa invaliditetom, učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Ovo je još jedan važan korak Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo na ispunjavanju obaveza iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Politike u oblasti invalidnosti u BiH , Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH i drugih obavezujućih međunarodnih i domaćih zakonskih i podzakonskih propisa, strategija i akcionih planova, kojima se uređuju ili unapređuju prava osoba sa invaliditetom.

 

Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko zahvalio se ministrici Dautbegović i njenim saradnicima na dosadašnjoj saradnji i podršci udruženjima koja okupljaju osobe sa najtežim invaliditetom i iskazao svoja uvjerenja da će se ova saradnja nastaviti i u buduće, što potvrđuje i potpisivanje ovog Sporazuma.

Ministrica Dautbegović je istakla da su ova udruženja veoma značajna za Ministarstvo i Vladu Kantona Sarajevo, da rade veoma važan i odgovoran posao , te da je država obavezna da im u skladu sa svojim mogućnostima pruža razne oblike podrške. Istakla je da je ovaj Sporazum dobra osnova za unapređenje partnerskih odnosa između ovih udruženja i institucija vlasti.