Print

Pravo osoba sa invaliditetom na adekvatna pomagala

U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom "Ponosni na sebe” organizovao je 19.04.2016.godine okrugli sto za predstavnike nevladinih organizacija: „Pravo na ortopedska i druga pomagala kao pretpostavka za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve".

Okrugli sto je organizovan u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, a prisustvovali su mu, pored predstavnika članica Koordinacionog odbora i predstavnici 12 drugih nevladinih organizacija.

Nakon uvodnih izlaganja Fikreta Zuke, Adisa Arapovića i Ranke Ninković Papić vođena je šira rasprava o zajedničkom djelovanju u borbi za pravedno društvo i jednake mogućnosti.

Predstavnici nevladinih organizacija dali su punu podršku kampanji i obećali svoje aktivno učešće u svim aktivnostima uključujući i zagovaranje za usklađivanje Uredbe o pomagalima u Kantonu Sarajevo sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Opšti zaključak skupa je da se osobama sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo , kao i BiH, treba pružiti adekvatna podrška, te da im se treba omogućiti da dobiju kvalitetna pomagala, koja su prilagođena individualnim potrebama, funkcionalna, te da za njih osobe sa invaliditetom i njihove porodice ne bi trebali izdvajati dodatna sredstva.