Print

Predstavnice MyRight-a u posjeti Udruženju

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 04. aprila 2019. godine posjetile su predstavnice MyRight iz Švedske Sanna Lucas, Hanna Cruce, i Binasa Goralija nacionalna koordinatorica MyRighta u BiH. Predstavnici Udruženja gošćama su prezentirali realizaciju Projektakoji je u partnerstvu sa švedskom organizacijom SRF iz Švedske Udruženje realizovalou 2018.godini.

Zatim su predstavili ključne aktivnosti koje će se realizovati u 2019.godini. Nakon toga sastanku su se pridružili predstavnici sarajevske koalicije osoba s invaliditetom i Radna grupa za implementaciju člana 24 Konvencije. Sa gošćama se razgovaralo o aktivnostima koje je koalicija provodila u prethodnoj godini, kao i planovima za naredni period.