Print

Predstavnici vlasti žele bolju saradnju

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Savezom slijepih zeničko-dobojskog kantona   organizovalo je  okrugli sto na temu: "Unapređenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom, radi izgradnje društva jednakih mogućnosti”. Okrugli sto je organizovan 25.septembra 2019.godine, u Zenici.

 

Na ovom okruglom stolu razgovaralo se o položaju slijepih osoba u ZE-DO kantonu, implementaciji Konvencije o pravima osoba  sa  invaliditetom i Agende 2030, o građenju partnerskih odnosa, koalicija i mreža, radi efikasnije implementacije federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021.

 

Zahvaljujući angažmanu domaćina Saveza slijepih ZE-DO kantona, okrugli sto je organizovan na veoma visokom nivou, a prisustvo predstavnika institucija vlasti, sa svih nivoa, dalo mu je posebnu vrijednost i značaj.

 

Uvodničari su bili Suad Skopljak, Fikret Zuko, Amela Šekić i Suvad Zahirović, koji su u svojim izlaganjima detaljno govorili o međunarodnim i domaćim dokumentima kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom, te o položaju slijepih u ZE-DO kantonu.  Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti sa federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskih nivoa, pokazali su veliko interesovanje za ovu temu i u svojim diskusijama jasno iskazali interes da u saradnji sa organizacijama slijepih rade na poboljšanju položaja slijepih osoba i njihovih udruženja.

 

Na kraju okruglog stola usvojeni su odgovarajući zaključci i preporuke. U njima se posebno insistira na većem angažmanu slijepih osoba i njihovih organizacija, u procesu zagovaranja za prava slijepih. Insistira se da se predstavnici organizacija slijepih kroz partneski odnos sa institucijama vlasti uključe u pripremu politika, zakona i drugih dokumenta koji se na bilo koji način posredno ili neposredno odnose na osobe sa invaliditetom i regulišu njihov status u društvu.

 

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta "Unapređenje dugoročne  održivosti  Udruženja slijepih  Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji  BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a koji se finansira od strane MyRight-a Švedska.