Print

Pristup uslugama zdravstvene zaštite bez diskriminacije

Dana 22. novembra 2023. godine, u periodu od 11:00 do 13:00 h, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održan je okrugli sto pod nazivom: „Pristup uslugama zdravstvene zaštite bez diskriminacije", koji je moderirala Amna Alispahić.

Aktivnost je dio projekta „Ovdje sam, vidljiva i ponosna" koji finansira švedska organizacija SIDA koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u BiH, u okviru MyRight programa u BiH.

Događaju je prisustvovalo oko 30 učesnika uključujući predstavnike Ministarstva zdravstva KS, Domova zdravlja KS, općina i organizacija osoba sa invaliditetom, članica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS, odnosno Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje pri KOO KS.


Na okruglom stolu Amna Alispahić je podnijela  uvodno izlaganje o međunarodnim i domaćim propisima u oblasti zdravstva.Nakon toga određene teme obradile su  dr Jasminka Ramić, koja je o pitanjima iz oblasti zdravstvene zaštite govorila iz pozicije Ministarstva zdravstva KS, kao i gđa Fata Bahtijarević koja je iznijela iskustva osoba sa invaliditetom, korisnika usluga zdravstvene zaštite.

Kroz diskusiju, učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo temom, a jasno su istaknuti problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću uključujući nepristupačnost zdravstvenih ustanova i opreme, duge liste čekanja bez obzira što za osobe sa invaliditetom i uobičajeni zdravstveni problemi mogu predstavljati ogroman rizik i sl. U više navrata, istaknuta je potreba da se sa zdravstvenim radnicima više radi na podizanju svijesti, kako bi se prema osobama sa invaliditetom odnosili na način da poštuju njihovo urođeno dostojanstvo. Bilo je govora i o esencijalnim listama na koje uglavnom nisu uvršteni lijekovi koje osobe sa invaliditetom koriste. Kada je riječ o pomagalima, istaknuto je kako je lista pomagala nedostatna te pozvani predstavnici vlasti da pri donošenju odluka ne propuštaju konsultovati se sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom.

Okrugli sto ocijenjen je veoma korisnim, a saradnja organizacija osoba sa invaliditetom i nadležnog Ministarstva zdravstva bit će nastavljena.


Na okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci i preporuke:

Ø Usluge zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom trebaju biti dostupne i pružane na način da se u potpunosti poštuje urođeno dostojanstvo i lični integritet osoba sa invaliditetom;

Ø -Budžeti institucija zdravstva trebaju uključivati sredstva kojima će se obezbjediti pristupačnost zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom, uključujući pristup zdravstvenim ustanovama, opremu i uređaje kojima se obezbjeđuje izvođenje dijagnostičkih i drugih pregleda i za osobe čija je pokretljivost usljed invaliditeta umanjena ili u potpunosti izostala;

Ø Osobe sa invaliditetom trebaju imati prednost u pristupu zdravstvenim uslugama i maksimalno skraćeno vrijeme na listama čekanja, budući da je njihovo zdravstveno stanje usljed invaliditeta trajno narušeno zbog čega su izloženiji različitim sekundarnim oboljenjima;

Ø Prilikom formiranja listi lijekova i pomagala, donosioci odluka trebaju usko sarađivati sa organizacijama osoba sa invaliditetom čija je uloga u ovom procesu savjetodavna;

Ø Kvalitet opreme i medicinskog materijala treba odgovarati stvarnim potrebama osoba sa invaliditetom;

Ø Organiziranje edukacija za medicinske radnike koje imaju za cilj podizanje svijesti, razumijevanje potreba i bolju komunikaciju sa osobama sa invaliditetom trebaju biti dostupne i kontinuirane.

 

Tehnički organizator okruglog stola bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.