Print

Projekti nisu rješenje, tražimo sistemsku podršku institucija vlasti

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 18.juna 2019.godine organizovalo je okrugli sto na temu: "Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”.

U radu ovog okruglog stola učestvovali su predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici kantonalnih i federalnih parlamenata ,Grada Sarajeva, općina i javnih ustanova, te predstavnici Saveza slijepih Švedske (SRF), MyRight-a i članovi Udruženja. Detaljno se diskutovalo o implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2017-2021”, o utvrđenim prioritetima, sa posebnim fokusom na položaj slijepih osoba i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba s invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo.

Arvid Linden iz Saveza slijepih Švedske upoznao je prisutne sa podrškom koju država Švedska pruža slijepim osobama i njihovim organizacijama. Predstavnici federalnog i kantonalnog ministarstva za socijalnu politiku Dobrica Jonjić i Cica Pljevljak govorili su implementaciji federalne Strategije i aktivnostima koje se planiraju poduzeti u narednom periodu Članovi Udruženja slijepih govorili su o ličnim iskustiva i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu , te potrebnoj podršci od institucija vlasti.

Predstavnica MyRight-a Binasa Goralija prezentirala je prisutnim dosadašnji rad MyRighta u BiH, kao i o budućim planovima.

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Bibija Kerla, u svom veoma emotivnom izlaganju, pokazala je veliko razumijevanje za probleme slijepih i obećala da će se kao zastupnica u kantonalnoj Skupštini zalagati da se sistemski riješi podrška slijepim osobama, te da se obezbijede adekvatni uvjeti za rad i djelovanje Udruženja slijepih.

Preko 50 prisutnih osoba na okruglom stolu jednoglasno je zaključilo da institucije vlasti na svim nivoimatrebaju više paženje posvetiti rješavanju problema slijepih osoba, te kroz sistem obezbijediti podršku koja je neophodna za veću inkluziju slijepih osoba. Također je ocijenjeno da Udruženje slijepih ima značajnu ulogu u zagovaranju za bolji položaj slijepih osoba, te da to sistem treba prepoznati i obezbijediti adekvatne uslove za njegov rad. Potvrđeno je ranije opredjeljenje da se osnovna prava osoba sa invaliditetom ne mogu ostvarivati kroz projekte , već da ih treba prepoznati sistem i regulisati zakonima i drugim propisima.

Ovaj Okrugli sto je organizovan u okviru projekta: "Unapređenje dugoročneodrživosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji finansijski podržava MyRight i Savez slijepih Švedske – SRF.