Print

Promocija inkluzivne kulture „ZaJedno“ u OŠ „Aleksa Šantić“

Dana 13.04.2017.g. u OŠ „Aleksa Šantić", KJU „Porodično savjetovalište" i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom: Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS , Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS i SUMERO realizirali su interaktivne radionice, sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, u okviru projekta „ZaJedno".

Cilj ovih aktivnosti je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Slične aktivnosti ranije su organizovane u osnovnim školama „Safvet- beg Bašagić" i „Malta", a 19.aprila organizovaće se u osnovnoj školi „Fatima Gunić"

Kroz interaktivne radionice nastavnici, učenici i roditelji ovih škola imali su priliku pogledati kratki film o životu osoba sa poteškoćama, te sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom diskutovati o svima aspektima i značaju inkluzije.