Print

Promocija zakona u pristupačnom formatu za slijepe

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo je 15.oktobra 2018.godine organizovana promocija Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka., u formatu pristupačnom za slijepe.

Oko 40 slijepih osoba i njihovih asistenata pokazali su veliki interes za ovaj način prilagođavanja zakona i drugih propisa slijepim osobama. Promociju zakona u zvučnom formatu izvršio je Fikret Zuko, a aktivnost je organizovana u okviru programa obilježavanja 15.oktobra - Međunarodnog dana slijepih.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevu, u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Vijeća Evrope, realizovalo je projekat snimanja u audio formatu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Zakoni su snimljeni i tehnički obrađeni u tonskom studiju Udruženja slijepih Kantona Sarajevo na bosanskom, hrvatskom i srpskomjeziku.

Da bi ovi zakoni bili dostupni slijepim osobama objavljeni su na web stranici Centralne izborne komisije BiH i web stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Zakoni na sva tri jezika kopirani su na odgovarajući broj CD-ova i dostavljeni udruženjima slijepih u Bosni i Hercegovini. Ovo je za slijepe osobe veoma važan događaj jer sada mogu samostalno, bez ičije pomoći, čitati navedene zakone i upoznati se sa njihovim sadržajem.