Print

Radionica za mlade osobe sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo organizovao je 08.juna 2019.godine jednodnevnu radionicu za mlade osobe sa invaliditetom.

Tema radionice: „Prepoznavanje vlastitog identiteta”. Voditelj radionice Amna Alispahić.

Program radionice je bio koncipiran kako bi mlade osobe sa invaliditetom lakše prihvatile svoj invaliditet, te se ohrabrile da se više angažuju u svojim udruženjima , na zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom. Učesnici radionice su pokazali veliki interes da se i u buduće uključe u razne oblike edukacije, koje se organizuju u udruženjima ili na nivou Koordinacionog odbora.

Ova aktivnost organizovana je u oviru projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021”, koji podržava MyRight , u oviru zajedničkih aktivnosti.

Tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.